Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Sådan har vi testet badevægte

16 badevægte, der kan mere end bare at veje, er udvalgt til testen med fokus på vejningens kvalitet, kropsfedtanalysen, brugervenlighed og miljøvurdering. Vægte, der kan anvendes sammen med en app, er også testet i en separat app-test.
Af Mette Andrea Boesgaard
17. December 2015
Sådan har vi testet badevægte
Foto: IRCT

Badevægte er testet omkring 70 og 120 kg

Vejningens kvalitet er en bedømmelse af præcision, nøjagtighed og følsomhed ved vejning.

Målinger er udført med udgangspunkt i 2 vægtstandarder: 70 kg og 120 kg.

Præcision beskriver, om vægten er og måler ens hver gang, både 70 kg og 120 kg. For hver standardvægt er vægtene placeret henholdsvis centralt og asymmetrisk på badevægten.

4 forskellige målinger er gentaget 10 gange.

Følsomhed og nøjagtighed i vejningerne er nøje målt

Nøjagtighed beskriver, hvor tæt badevægten måler på den sande værdi, altså på henholdsvis 70 kg og 120 kg.

Følsomhed beskriver, om det er muligt for badevægten at måle små forskelle i vægt på 100 g.

Mellem vægtstandarderne er der fra præcist 69,000 kg til 71,000 kg og fra 119,000 kg til 121,000 kg, tilføjet 100 g i intervaller, og det er undersøgt, hvor ofte badevægten registrerer en vægtforskel på 100 g.

20 testpersoner har prøvet vægtenes kropsfedtanalyse

Kropsfedtanalyse er testet med et forbrugerpanel. Panelet bestod af 20 kvinder og mænd med en gennemsnitsalder på 43 år og en gennemsnitsvægt på 71 kg. Testpersonernes fedtprocent blev målt med apparatet InBody230 og samtidig på badevægten.

Brugervenlighed er en samlet vurdering af, hvor let det er at installere vægten og at udføre en standardvejning, herunder eksempelvis batteriskift og generel brug af badevægtens brugerflade.

Ressourceforbruget til produktion af badevægtene er undersøgt

Miljøvurdering er udført på et universitet, der arbejder med udvikling af miljøvurderinger. Badevægtene skilles fuldstændigt ad, så samtlige materialekomponenter kan kvantificeres.

Forholdet er vurderet mellem

 • metaller,
 • elektronik,
 • plastik,
 • glas,
 • pap og
 • papir.

Forbruget af jordens ressourcer ved produktion og forbrug af badevægten er udregnet.

Muligheden for at reparere badevægten eller bestille reservedele er undersøgt

Badevægte skal stå sikkert og fast

Sikkerhed er laboratoriets bedømmelse af, hvorvidt badevægten står sikkert og fast, og om der er risiko for at glide på den med bare fødder.

Sikkerheden tæller ikke med i den samlede vurdering.

Samlet bedømmelse er vægtet således:

 • Vejningens kvalitet (præcision, nøjagtighed og følsomhed) 60 %,
 • kropsfedtanalyse 15 %,
 • brugervenlighed 15 %,
 • miljøvurdering 10 % og
 • sikkerhed 0 %.

App-test af badevægte er udført særskilt

Badevægtene blev app-testet, hvor det var mulige af forbinde til en app, der downloades til henholdsvis Android eller iPhone.

Laboratorietesten fokuserer på, hvilken information appen kræver for at virke, og hvilken information appen videresender til producenten af badevægten eller til en helt tredje part.

Hvis informationen har været krypteret, er krypteringen brudt, og vi har set, hvad der videresendes i krypteret form.

Testen er udført i samarbejde med andre forbrugerblade i International Consumers Research and Testing, ICRT.