TEST af boligkredit og prioritetslån (2023)🏠
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Test: Boligkreditter 

Med en boligkredit eller et prioritetslån kan du løbende trække penge ud af boligen. Vi har testet, hvad boligkredit koster i ni pengeinstitutter, så du kan finde det bedste og billigste boliglån.

Testet d. 11. maj 2023

Vil du læse mere nu?

Få adgang til alle test og artikler på tænk.dk for kun 65 kr. om måneden.

Spar 10 % og få adgang i et helt år for kun 695 kr.

Allerede medlem?

Om testen af
Boligkreditter

Ejer du en bolig og har du friværdi i den bolig, er en boligkredit, som nogle steder kaldes prioritetslån, et alternativ til det almindelige realkreditlån. Lånet fungerer i bund og grund som en kassekredit med pant i din bolig, og først når du begynder at bruge af pengene, løber der renter på kreditten, og kun renter af det beløb, som du har trukket på kreditten.

En boligkredit kan være relevant, hvis du fx står og skal bruge finansiering til en ny bil og samtidig ved, at du til næste år skal bruge penge til renovering af taget på din bolig, og året efter har planer om et nyt køkken. Her kan det måske svare sig at få hele det samlede beløb som en boligkredit, for så betaler du kun etableringsomkostninger én gang, og du betaler kun rente af det beløb, som er trukket på kreditten. 

Vær dog opmærksom på, at nogle pengeinstitutter tager en provision af den bevilgede kredit eller du får en lidt lavere rente på det beløb, du har stående på kontoen i forhold til den rente du betaler på kreditten. Så hvis du ikke bruger af kreditten, vil du løbende ”tabe” lidt penge i disse tilfælde.

Boligkredit har mange navne

De konkrete låneprodukter har forskellige navne, men hedder ofte noget, der har med ordet ‘prioritet’ at gøre. Det er også forskelligt, hvordan boligkreditten er skruet sammen.

I testen skelner vi ikke mellem produkter, der er konstrueret som en kredit og som en indlånskonto kombineret med en udlånskonto.

Vær opmærksom på, at de anvendte rentesatser i testen er et øjebliksbillede. Du vil med stor sandsynlighed møde andre satser i markedet end dem du ser i testen. Markedet er dynamisk og korreleret med rentestigninger fra centralbankerne.

Forbrugerrådet Tænks eksperter inden for det finansielle område har testet boligkreditter

Sådan har vi testet boligkreditter

 • Forbrugerrådet Tænk har testet omkostningsniveauet for boligkreditter. Vi har testet ni forskellige pengeinstitutter. Vi har i testen ikke skelnet mellem produkter, der er konstrueret som en kredit og produkter, der er konstrueret som en indlånskonto kombineret med en udlånskonto.

 • Testen tager udgangspunkt i en helårsejerbolig med en belåningsværdi på 2,4 mio kr. Vi har opstillet fire forskellige belåningssituationer: 0-40%, 40-60%, 60-80% og 80-95% af ejerboligens værdi.

  Løbetiden på kreditten er i alle tre casesituationer 10 år. Alternativt antages, at kreditten kan tilbagebetales efter 10 år. Ved andre belåningsgrader, kreditbeløb og løbetider vil de beregnede årlige omkostninger i procent (ÅOP) kunne blive anderledes.

 • Vi har bedt pengeinstitutterne om at beregne ÅOP i de fire forskellige belåningssituationer. I de situationer hvor pengeinstitutterne har differentierede lånerenter og/eller etableringsomkostninger øver dette væsentlig indflydelse på ÅOP. Vi har derfor bedt pengeinstitutterne om at oplyse både laveste og højeste ÅOP således, at vi har kunnet kvantificere og vurdere de enkelte pengeinstitutters prisspænd for en kunde, som ikke nødvendigvis også har en pensionsordning, billån mm. hos pengeinstituttet.

  I situationen med belåning fra 0-40%, er det i testen forudsat, at kunden har et engagement i pengeinstituttet bestående udelukkende af boligkreditten, lønkonto og netbank.

  I situationerne med belåning fra 40-60%, 60-80% og 80-95% har pengeinstitutterne, for laveste ÅOP, godt måttet regne et foranstående realkreditlån med som en del af kundens engagement.

  Det er i testen forudsat, at boligkreditten udnyttes 50% i hele kredittens løbetid. Udnyttes kreditten mere eller mindre end den valgte 50%, vil den faktiske oplevede ÅOP være mindre henholdsvis større.

  Den højeste ÅOP vægter ikke i testen. Dette skyldes en forventning om, at den typiske forbruger med almindelig og god kreditværdighed ofte vil kunne opnå priser tæt på den lave ende af pengeinstitutternes prisspænd. Generelt kan ses, at der findes meget store prisspænd hos nogle institutter. 

  De høje ÅOP-tal er medtaget i testen for at give forbrugeren et indblik i et eventuelt prisspænd, de kan blive mødt med.

  • Laveste ÅOP (belåningsgrad 0-40%): 25 pct.
  • Højeste ÅOP (belåningsgrad 0-40%): 0 pct.
  • Laveste ÅOP (belåningsgrad 40-60%): 25 pct.
  • Højeste ÅOP (belåningsgrad 40-60%): 0 pct.
  • Laveste ÅOP (belåningsgrad 60-80%): 25 pct.
  • Højeste ÅOP (belåningsgrad 60-80%): 0 pct.
  • Laveste ÅOP (belåningsgrad 80-95%): 25 pct.
  • Højeste ÅOP (belåningsgrad 80-95%): 0 pct.