TEST af pensionspuljer til din pensionsopsparing (2022)
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Test: Pensionspuljer

Hvilken bank tilbyder den bedste og billigste pensionspulje til din pensionsopsparing? Find den bedste løsning til din pension - se testresultaterne her.

Testet d. 21. juni 2022

Vil du læse mere nu?

Få adgang til alle test og artikler på tænk.dk for kun 65 kr. om måneden.

Spar 10 % og få adgang i et helt år for kun 695 kr.

Allerede medlem?

Om testen af
Pensionspuljer

Pensionspuljer er en privat pensionsopsparing, du køber ind i, hvis du ønsker yderligere pension end din eventuelle arbejdsmarkedspension, eller hvis du ikke har en arbejdsmarkedspension.

Forbrugerrådet Tænk har testet pensionspuljer hos otte forskellige banker: 

 • Spar Nord Bank
 • Nordea
 • Sydbank
 • Nykredit
 • Danske Bank
 • Ringkjøbing Landbobank
 • Jyske Bank
 • Vestjysk Bank

Sætter du dine penge i en pensionspulje, skal du ikke gøre meget andet end at lave en aftale med din bank om din risikovillighed, fx lav, middel eller høj, og hvor meget du ønsker at sætte ind på puljepensionen. Herefter sørger banken for løbende at tilpasse investeringen til det risikoniveau, du har valgt og i forhold til, hvor mange år der er til, at du skal på pension.

Det arbejde tager banken sig betalt for i form af omkostninger, som måles i årlige omkostninger i procent (ÅOP). Det skal du betale uanset, hvad afkastet af dine investeringer er. Procentvis ser forskellene i ÅOP hos de enkelte banker måske ikke ud af meget, men over tid kan selv en lille forskel betyde mange tusinde kroner mindre udbetalt fra pensionsopsparingen. Derfor er ÅOP et af de parametre, vi har anvendt i denne test.

I testen ser vi også på det historiske afkast for at sammenligne, hvordan udbyderne i testen har klaret sig i forhold til hinanden i en periode, hvor de har haft ens forudsætninger for at skabe værdi for deres kunder. Det er dog vigtigt at understrege, at det historiske afkast ikke kan sige noget om, hvordan det fremtidige afkast bliver.

Tip: Klik på de enkelte bankers logo for at komme direkte til detaljerne i testresultatet for udbyderen.

Forbrugerrådet Tænks eksperter inden for det finansielle område har testet pensionspuljer

Sådan har vi testet pensionspuljer

 • Testen viser pensionspuljernes omkostningsniveau målt i ÅOP (årlige omkostninger i procent) i 9 forskellige scenarier for risikoniveau og pensionsopsparingens størrelse.

  I alle tilfælde er udgangspunktet for beregningerne en indbetaling på 20.000 kr. om året, 18 år til pensionstidspunktet og en udbetaling i 15 år herefter.

  Vi har valgt 3 forskellige scenearier for pensionsformuen: 150.000 kr., 400.000 kr. og 800.000 kr..

  ÅOP er uden indirekte handelsomkostninger

  ÅOP-tallene i testskemaet indeholder ikke de såkaldte indirekte handelsomkostninger. Dette betyder, at omkostningsniveauet for pengeinstitutterne i testen ville have været generelt højere, såfremt denne type omkostninger var medregnet og oplyst af pengeinstitutterne. Det er vores vurdering, at rangeringen i testskemaet alligevel giver et retvisende billede for dig som forbruger i forhold til dit valg af pensionspuljer.

 • Testen er baseret på offentlig tilgængelig information fra  pengeinstitutternes hjemmesider, herunder ÅOP, der er hentet ved at anvende pengeinstitutternes omkostningsmålere.

  ÅOP-tallet fra omkostningsmålerne er korrigeret i de tilfælde, hvor pengeinstituttets oplyste aktieandel adskiller sig fra den aktieandel, Forbrugerrådet Tænk har defineret i testen som værende lav, middel eller høj risiko. Vi har taget gennemsnittet af de faktiske aktieandele, som bankerne oplyser, som bankerne oplyser i de tre forskellige risikoscenarier. Den enkelte banks faktiske aktieandele vil derfor være større eller mindre end gennemsnittet.

  Korrektionen skyldes, at pengeinstitutterne har forskellige
  aktieandele for de i testen definerede risikoniveauer. Korrektionen
  foretages for at sikre et så ens grundlag for sammenligningen
  af pengeinstitutternes pensionspuljer som muligt.

  Korrektionen beregnes ved lineær interpolation/extrapolation. Bemærk, at ved middelrisiko-puljen afgør aktieandelen, om der skal extrapoleres på kurven mellem lav-middel eller kurven middel-høj. Et eksempel: Hvis den faktiske aktieandel er lig 60 % i middel (dvs. over gennemsnittet på 53 %) og 88 % i høj, anvendes punkterne på middel (60 %) og høj (88 %) til at extrapolere, hvad ÅOP ville have været ved gennemsnittet på 53 %.

 • Testparametret afkast viser, hvor meget 100 kr. er vokset fra primo 2017 til 1. kvt. 2022 i de samme 9 scenarier som under ÅOP.

  De årlige afkastprocenter er korrigeret for de direkte omkostninger (det er kun de indirekte omkostninger, der er medregnet i pengeinstitutternes oplyste afkasttal). De direkte omkostninger udgøres af fx puljevalgs gebyrer og administrationsomkostninger. 

 • Alle 18 scenarier vægter lige meget i testen af pensionspuljer: 5,56 %