Test af luftrenser (2022) ➡️ Se hvilken luftrenser er bedst
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Luftrensere

En luftrenser skal kunne rense luften for partikler, forurenende gasser og dårligt lugt som fx røg og mados. Se hvilke luftrensere som klarer sig bedst i vores test. Nogle luftrensere forurener luften mere end de renser.

Testet d. 5. oktober 2022

Om testen af
Luftrensere

Vi har testet 27 luftrensere, som bliver solgt som luftrensere til hjemmebrug. Luftrenserne er udvalgt så de dækker markedet bredt i forhold til pris og hvilke rense-teknologier de bruger. Testen af luftrensere er betalt af Realdania og af Grundejernes Investeringsfond, og testen er derfor også tilgængelig for alle. 

I testen har vi undersøgt hvor effektivt luftrenserne fjerne partikler og gasser (VOC'er). Vi har blandt andet testet ved at have dem kørende i et rum, hvor tre robotter ryger cigaretter, for så derefter måle, hvor effektivt de renser luften for partikler og gasser. Vi har også undersøgt, om luftrenserne i sig selv danner forurenende gasser fx ozon og vi har undersøgt om luftrenserne kan rense luften i så store lokaler, som producenten oplyser.

Den overordnede konklusion er, at det er bedre at lufte ud end at benytte en luftrenser.

Disse mærker har vi testet:

AirExchange, Airtech, Beurer, Biltema, Blueair, CPH Clean Air, Cecotec, DUUX, Dyson, Edizon, Eeese Air Care, Electrolux, IKEA, Kärcher, Leitz, LightAir, Lux AeroGuard, Maison Berger, Pandoo, Phillips, SafeLife, Sharp, Soehnle, TOYOTOMI, Thermex og XIAOMI

Mød holdet bag vores luftrenser test

Christel har stået for vores test af luftrensere. Testen er støttet af Realdania og af Grundejernes Investeringsfond og er derfor gratis.

Christel Kirkeby

Christel Søgaard Kirkeby

Projektleder, Forbrugerrådet Tænk Kemi
Test og analyse

Sådan har vi testet luftrensere

 • Vi har testet luftrenserne i et laboratorie.

  Tre rygerobotter har simultant røget cigaretter i et testkammer og luften er blandet rundt med en ventilator. Derefter er luftrenserne tændt på auto (hvis de har autofunktion) eller max. Luftens indhold af partikler og gasser er målt over 30 minutter.

  Partikelkoncentrationerne er løbende målt – både ultrafine partikler (partikelantal) og partikelmasse (PM2,5). 

  Der er målt total VOC, dvs. den samlede mængde af flygtige organiske forbindelser.

  Ud fra måleresultaterne er der beregnet CADR – Clean Air Delivery Rate (m3/h) for hhv røg og gasser, og renseeffekten i procent er bestemt.

 • Vi har set på hvad virksomhederne skriver om produkternes effektivitet (CADR) og hvor store rum de passer til.

  Det har vi sammenholdt med vores testresultater for at se om de holder hvad de lover.

  Velegnet rumstørrelse for luftrenserne er beregnet ud fra guidelines i den amerikanske standard ANSI/AHAM AC-1-2015.

 • Ozonemissioner er målt i udstødningsluften fra luftrenserne, for at sikre at luftrenserne ikke danner uønsket ozon.

  Testen af VOC kan også vise, om luftrenserne selv frigive VOC. Derudover er det noteret hvis laboratoriet har andre sikkerhedsmæssige bemærkninger til produktet.

 • Støjen er målt i laboratoriet og der er også lavet subjektive vurderinger af støjen.

 • Strømforbruget er målt ved max og standby. Derudover har vi set på hvor stor en renseeffekt man får ud af energiforbruget , CADR/Watt.

   

  • Luftrensning (heraf 80% vedr partikler og 20% ved gasser): 65%
  • Mærkning: 5%
  • Sikkerhed og uønskede stoffer:10%
  • Støj: 10%
  • Energiforbrug: 10%