Købs- og medlemsbetingelser hos Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Købs- og medlemsbetingelser hos Forbrugerrådet Tænk

Købsbetingelser

Ordrebekræftelse

Alle aftaler indgås på dansk. Du vil modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail umiddelbart efter købet med et link til oprettelse af en adgangskode. Adgangskoden skal bruges til at logge dig ind på vores hjemmeside. Husk at gemme e-mailen med ordrebekræftelsen. I tilfælde af at du har mistet ordrebekræftelsen, kan den rekvireres hos Medlemsservice.

Har du ikke en e-mail, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. post.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Har du indgået aftale om medlemskab udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået, og du har modtaget en ordrebekræftelse.

Ønsker du at benytte din fortrydelsesret, skal du meddele det i en utvetydig erklæring pr. e-mail, brev eller telefon. Du kan også benytte denne standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om at fortryde den indgåede aftale inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du vælger at fortryde aftalen, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder evt. leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling til den konto med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Ved fortrydelse af aftale om medlemskab med blad og digital adgang stiller vi ikke krav om, at du returnerer det modtagne blad som betingelse for at benytte din fortrydelsesret.

Medlemsbetingelser

Medlemskab af Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk er en almennyttig interesseorganisation uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier.

Som medlem af Forbrugerrådet Tænk er du med til at støtte vores arbejde for at varetage forbrugernes interesser. Personlige medlemmer betaler kontingent til Forbrugerrådet Tænk. Kontingentet forudbetales, og størrelsen fastsættes af Rådet. Prisstigninger vil blive varslet i god tid forinden i medlemsbladet og på taenk.dk. Kun personer over 18 år kan blive personlige medlemmer.

Betaling og levering

Et medlemskab er delvist momsfrit. Såfremt der er tale om et erhvervsabonnement, er der pålagt fuld moms. Prisen på et medlemskab er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksklusiv Færøerne og Grønland, og gælder, indtil Forbrugerrådet Tænk ændrer den. Medlemskabet kan betales for forskellige perioder. Såfremt der betales med girokort, er der en højere pris. I forbindelse med medlemskabet vil medlemsbladet blive fremsendt næste gang det udkommer, og indholdet på hjemmesiden er tilgængeligt, fra det tidspunkt du har oprettet din adgangskode. Sidstnævnte gælder også for et digitalt medlemskab.

Ved reklamation kontaktes Medlemsservice.

Automatisk kortbetaling

Når du tilmelder dig automatisk kortbetaling, skal du indtaste dit betalingskortnummer ved bestillingen, og betaling af medlemskabet bliver trukket på dit kort.

Hvis du mister dit kort eller skifter bank, skal du give os dine kortoplysninger igen. Hvis betalingen bliver afvist, fx fordi dit kort er ugyldigt, vil du modtage en e-mail og blive bedt om at forny dine oplysninger.

Du kan skifte mellem at betale pr. måned, kvartalsvist (studiemedlemskab), halvårligt eller årligt ved at kontakte Medlemsservice.

Hvis du ønsker at betale pr. måned, skal du tilmelde dig automatisk kortbetaling.

Ved studiemedlemskab kan du kun betale ved at tilmelde dig automatisk kortbetaling.

Udmeldelse / Opsigelse

Personlige medlemmer af Forbrugerrådet Tænk er i et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil man melder sig ud. Udmeldelse kan ske uden varsel pr. e-mail, telefon, pr. brev eller digitalt ved at logge på ”Min Side”.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Medlemsservice.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse medlemsservice@fbr.dk.     

Eksklusion

Personlige medlemmer af Forbrugerrådet Tænk kan i tilfælde af åbenbar modarbejdelse af Forbrugerrådet Tænks formål og virksomhed ekskluderes af Forbrugerrådet Tænk. Vedtagelse herom sker i Rådet i overensstemmelse med vedtægterne, som kan læses på taenk.dk.

Ophavsret

Dit login til taenk.dk er udelukkende til personligt brug. Overtrædelse kan medføre inddragelse af adgangen til taenk.dk. Alt materialet i medlemsmagasinet Forbrugerrådet Tænk og på taenk.dk er ophavsretligt beskyttet. Medlemskabet giver dig alene ret til at hente information til eget brug fra Forbrugerrådet Tænk og taenk.dk. Herved forstås, at man som medlem af Forbrugerrådet Tænk og taenk.dk kan udskrive og/eller downloade materiale. Downloadet materiale må ikke indlægges i informationsgenfindingssystemer.

Samtykke til opbevaring og behandling af persondata

Ved gennemførelse af køb af medlemskab giver du samtykke til, at Forbrugerrådet Tænk kan gemme og behandle dine personoplysninger. Behandlingen sker i overensstemmelse med dansk lovgivning og Forbrugerrådet Tænks privatlivspolitik (https://taenk.dk/privatlivspolitik). Behandlingen af data kan ske ved brug af eksterne databehandlere, som hører hjemme i EU/EØS.

Formålet er, at Forbrugerrådet Tænk kan administrere dit medlemskab, sikre gennemførelse af løbende betaling og sende løbende informationer eller lignende.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke skal ske ved fremsendelse af e-mail til privatliv@fbr.dk. Tilbagekaldelse af samtykke vil medføre at medlemskabet af Forbrugerrådet Tænk bringes til ophør.

Kontaktinfo:

Forbrugerrådet Tænk 
Medlemsservice@fbr.dk 
Ryesgade 3A 
DK-2200 København N 
Telefon 77 41 77 41 (Alle hverdage fra kl. 9-12, dog onsdag fra kl. 12-15) 
CVR-nr. 63 87 05 28 
VAT-nr. 30 12 13 68

Forbrugerrådet Tænk er oprettet i 1947