Kopper af melamin ➡️ Test af uønsket kemi 🧪
GĂĄ til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem
Kemi test

Kemitest: Kopper af melamin

Afgiver kopper af melamin uønsket kemi? Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet 8 børnevenlige kopper af melamin for, om de afgiver de uønskede stoffer formaldehyd eller melamin til maden. Se testen her.

Testet d. 19. marts 2022

Om testen af
Kopper af melamin

Forbrugerrådet Tænk Kemi har undersøgt 8 kopper af melamin til børn for afgivelse af stofferne formaldehyd og melamin efter 20 gange i en opvaskemaskine. Afgivelsen af kemikalier til varmt indhold er målt 3 gange for hver kop.

Det har vi fundet:

 • 5 produkter afgiver bĂĄde melamin og formaldehyd til det varme indhold. Afgivelsen af melamin er i minimum 1 af de 3 mĂĄlinger højere end grænsen for nye melamin produkter.
 • I 3 produkter er der kun afgivelse af formaldehyd - og ikke melamin. Afgivelsen af formaldehyd er under grænsen for nye produkter af melamin.
 • Afgivelsen af melamin og/eller formaldehyd er i mange af kopperne ikke stabil mellem de 3 mĂĄlinger.

Mød holdet bag kemitesten af kopper af melamin.

Stine og Anne står bag laboratorietesten af 8 børnekopper af melamin.

Anne Beck Christensen

Anne Beck Christensen

Markedsresearcher, Forbrugerrådet Tænk Kemi
Test og analyse
Stine MĂĽller

Stine MĂĽller

Projektleder, Forbrugerrådet Tænk Kemi
Test og analyse

SĂĄdan har vi testet melaminkopper

 • 8 børnekopper af melamin fra det danske marked er indkøbt og sendt pĂĄ kemisk laboratorie.

  På laboratoriet er de først blevet vasket 20 gange i en opvaskemaskine.

  Efter opvask er kopperne undersøgt for, om de afgiver formaldehyd og melamin til 3% eddikesyre opbevaret i kopperne i 2 timer ved 70 grader.

  Afgivelsen fra hver kop er testet ved tre målinger i træk.

  3% eddikesyre og 2 timer ved 70 grader er de testbetingelser, som myndighederne foreskriver, at virksomhederne tester denne typer produkter ved, inden de sættes på markedet.

  Gentagende opvask inden test er dog ikke en del af reglerne for service af melamin.

  Afgivelsen af kemikalier fra melamin kan stige, efterhånden som produktet ældes og slides. Vi ville undersøge, hvad slidtage i form af gentagen opvask betyder for afgivelsen.

 • Af de 8 testede melaminkopper fandt vi, at:

  • 5 produkter afgiver melamin. De fĂĄr alle den dĂĄrligste bedømmelse, C-kolben.
  • 3 produkter afgiver ikke melamin, men kun formaldehyd. Disse 3 produkter fĂĄr en middel kemibedømmelse, B-kolben.

  Testresultater

  Afgivelse af melamin

  • 5 kopper afgiver melamin.
  • Minimum 1 af de 3 mĂĄlinger fra hver kop er over den grænseværdi, der gælder for 3. mĂĄling, for nye produkter.
  • Afgivelsen af melamin varierer fra 2,5 til 5,4 milligram per kilo.
  • Grænsen for afgivelse fra nye produkter er 2,5 milligram per kilo.
  • Afgivelsen af melamin er ikke stabil mellem de 3 mĂĄlinger af hver kop.

  Afgivelse af formaldehyd

  • Alle 8 produkter afgiver formaldehyd. 
  • Afgivelsen af formaldehyd er i alle tilfælde pĂĄ niveau med eller lavere end grænseværdien for nye produkter.
  • Afgivelsen af formaldehyd varierer fra 2,1 til 15 milligram per kilo.
  • Grænsen for afgivelse fra nye produkter er 15 millgram per kilo.
  • I flere produkter er afgivelsen ikke stabil mellem de 3 mĂĄlinger.
 • BĂĄde melamin og formaldehyd er byggesten i fremstillingen af melaminplast.

  Der kan derfor være et restindhold af melamin, der kan afgives fra plasten. Men det kan også afgives, hvis der sker en nedbrydning af melaminplasten ved fx slid eller ved højere temperaturer.

  Mistænkt kræftfremkaldende og problematisk i miljøet

  Melamin kan skade udvalgte organer som blære og nyre.

  WHOs internationale forskningscenter for kræft (IARC) har kategoriseret det som et muligt kræftfremkaldende stof.

  Det er ogsĂĄ foreslĂĄet i EU, at stoffet bliver klassificeret som mistænkt kræftfremkaldende, men dette er endnu ikke godkendt af Kommissionen.

  Derudover er det også problematisk for miljøet, hvor det kun nedbrydes langsomt, men i stedet spredes og derfor er udbredt i miljøet.

  Regler for køkkenudstyr af melamin

  Der er en grænse for, hvor meget melamin melaminplast må afgive til mad.

  Grænseværdien er 2,5 milligram per kilo fødevare. Afgivelsen skal testes under testbetingelser, der er relevante for brugen af det pĂĄgældende produkt.

  Afgivelsen fra melaminkopper og tilsvarende melaminservice skal fx testes efter 2 timer ved 70 grader.

  Fra september 2022 skal afgivelsen af melamin derudover være stabil i 3 pĂĄ hinanden efterfølgende mĂĄlinger. Dette for sĂĄ vidt muligt at undgĂĄ produkter, hvor afgivelsen af stoffet stiger over tid.

 • BĂĄde melamin og formaldehyd er byggesten i fremstillingen af melaminplast.

  Der kan derfor være et restindhold af formaldehyd, der kan afgives. Men stoffet kan også afgives, hvis der sker en nedbrydning af melaminplasten for eksempel ved slid eller ved højere temperaturer.

  Mistænkt kræftfremkaldende

  Formaldehyd er i i EU klassificeret som muligt kræftfremkaldende samt mistænkt for at skade vores arvemateriale.

  Derudover er det ogsĂĄ allergifremkaldende.

  Regler for formaldehyd i køkkenudstyr

  Der er en grænse for, hvor meget formaldehyd melaminprodukter mĂĄ afgive til mad. 

  Grænseværdien er 5 milligram formaldehyd per kilo fødevare. Afgivelsen skal testes under testbetingelser, der er relevante for brugen af det pĂĄgældende produkt.

  Afgivelsen fra melaminkopper og tilsvarende service af melamin skal for eksempel testes efter 2 timer ved 70 grader.

  Fra september 2022 skal afgivelsen af formaldehyd derudover også være stabil i 3 på hinanden følgende målinger. Dette krav er for at sikre, at afgivelsen af stoffet ikke stiger over tid.

Det siger virksomhederne

 • Done by Deer oplyser, at det testede produkt er importeret til EU før marts 2021, og derfor gælder de nyeste regler for stabilitet ikke for dette produkt, der er markedsført i henhold til Fødevarestyrelsens overgangsbestemmelser.

  De fastslår, at testresultatet fra Forbrugerrådet Tænk Kemis test viser, at 3. måling er lavere end grænseværdien for både formaldehyd og melamin, som krævet i de tidligere regler.

 • "Hos Sebra tester vi, via eksterne, anerkendte laboratorier, alt vores melamin efter de metoder og fremgangsmĂĄder, som lovgivningen kræver før hver eneste import til Danmark.

  På baggrund af Forbrugerrådet Tænk Kemis resultater, mener vi ikke, at der kan konkluderes noget entydigt omkring stabiliteten af vores melamin.

  Den gennemførte test lever ikke op til kravene for myndighedskontrol (der foreskriver test af tre eksemplarer), og den viser ikke en generel stigning i afsmitning af formaldehyd mellem 1. og 3. måling. Derfor vurderer vi, at testen er forbundet med usikkerhed og ikke er repræsentativ for vores produkt.

  Ydermere ligger samtlige testresultater for formaldehydafgivelsen under den tilladte grænseværdi på 15 mg/kg.

  Vi mener derfor ikke, at Forbrugerrådet Tænk Kemi, på baggrund af denne stikprøve, kan eller bør konkludere et entydigt svar i forhold til migration af formaldehyd."

 • "Den af ForbrugerrĂĄdet Tænk gennemførte test viste et resultat, der, hvis det var repræsentativt, indikerede et problem med stabiliteten af plasten, pĂĄ trods af at koppen fint klarer myndighedskravene til afsmitning og stabilitet.

  Derfor har vi, efter vi modtog testresultatet, foretaget en tilsvarende test af et tilsvarende parti kopper pĂĄ et akkrediteret laboratorie.

  Denne test viser, at det testede produkt er stabilt og overholder kravene til migration ogsĂĄ efter 20 maskinopvask.

  Vi udelukker ikke, at Forbrugerrådet Tænk’s testresultat er korrekt for de undersøgte emner, men det er baseret på enkeltanalyser og ikke på de gennemsnitsbetragtninger som myndighederne benytter i deres bedømmelse. Her testes 5 emner og det gennemsnitlige resultat benyttes. Grænseværdierne har nemlig en stor sikkerhedsfaktor indbygget og en mindre overskridelse af grænseværdierne på enkelte emner vil ikke udgøre nogen risiko for forbrugerne.

  Produktion af melaminprodukter, der overholder EU’s krav til afsmitning og stabilitet, er en proces der kræver stor viden om materialerne og produktionsprocesser og stor omhyggelighed. RICE har faste leverandører af melaminprodukter og har stor tillid til disse og deres evne til at producere stabile produkter, der overholder myndighedskrav. Og det bekræfter vores nyeste test er tilfældet."