TEST af sundhedsforsikringer
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Test: Sundhedsforsikringer

Hvor får du den bedste sundhedsforsikring til prisen? Vi har testet forsikringer fra Tryg, LB Forsikring, Gjensidige, Codan, Danica og Falck.

Testet d. 17. oktober 2023

Vil du læse mere nu?

Få adgang til alle test og artikler på tænk.dk for kun 65 kr. om måneden.

Spar 10 % og få adgang i et helt år for kun 695 kr.

Allerede medlem?

Om testen af
Sundhedsforsikringer

En sundhedsforsikring er en forsikring, som dækker flere behandlingstyper, og typisk bruges til behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer, psykiatere og til mindre operationer, som fx knæoperationer.

En sundhedsforsikring kan både tegnes privat og gennem din arbejdsgiver – i testen her ser vi på forsikringer, som du kan tegne som privatperson.

Vi har testet sundhedssikringer fra:

 • Tryg
 • LB Forsikring
 • Gjensidige
 • Codan
 • Danica
 • Falck

Et af de største selskaber på markedet, Dansk Sundhedssikring, er ikke med i testen, da det ikke var muligt for selskabet at svare på testen inden for tidsfristen. Forbrugerrådet Tænk henvendte sig 20. juni 2023 med anmodning om svar 7. september 2023.

PFA, et andet stort selskab, er ikke med i testen, da du ikke kan tegne en sundhedsforsikring her som privatperson. Sundhedsforsikringer i PFA kan kun tegnes gennem fx din arbejdsgiver.

Husk: Priserne i testen er beregnet på baggrund af fire fiktive cases med forskellig alder (30, 50, 59 og 67 år). De beregnede priser kan derfor fortælle dig, hvor selskaberne ligger prismæssigt, men du vil kunne opleve at blive tilbudt priser, der er både lavere og højere end dem, du kan se her i testen.

Når du læser testresultaterne for de enkelte forsikringsselskaber, skal du være opmærksom på, at der for to ens bedømmelser, som fx ”Middel” kan være mindre men stadig vigtige forskelle i dækningen. Det kan du se detaljer om, hvis du ser på ”Samlet bedømmelse i procent”.

 

Mød den ansvarlige for vores test af sundhedsforsikringer

Emil Rosager Schaarup

Emil Rosager Schaarup

Projektleder
Test og analyse

Sådan har vi testet sundhedsforsikringer

 • Vi har testet pris og dækning for i alt 6 forskellige selskaber, der enten udbyder sundhedsforsikringer eller sundhedsabonnementer. Alt i alt har vi testet 16 forskellige produkter, idet flere af selskaberne har flere produktvarianter.

  Pris og dækning er indhentet ved at kontakte selskaberne i perioden juni-september, samt ved at gennemgå offentligt tilgængelige forsikringsbetingelser.

  Vi har i testen kun sammenlignet individuelle/privattegnede ordninger – det vil sige ordninger, du som privatperson har mulighed for at købe dig ind i. Er du allerede omfattet af en sundhedsforsikring gennem din arbejdsplads vil testen kunne bruges til at sammenligne med den ordning, du er på. I langt de fleste tilfælde vil det være billigst at være omfattet af en ordning gennem arbejdsgiver.

 • I testen er følgende selskaber inkluderet: Tryg, LB Forsikring, Gjensidige, Codan, Danica og Falck.

  En af de største selskaber på markedet, Dansk Sundhedssikring, er ikke med i testen. Det har dog ikke været muligt for selskabet at svare inden for tidsfristen. Forbrugerrådet Tænk henvendte sig 20. juni med anmodning om svar 7. september.

  Et stort selskab som PFA er heller ikke med i testen. Det skyldes, at PFA udelukkende opretter sundhedsforsikringer til virksomheder eller organisationer, som gennem ansættelsesforhold eller tilhørsforhold tilbyder deres medarbejdere/medlemmer sundhedsforsikring. Man kan altså ikke ind komme fra gaden som privatperson og købe en enkeltstående sundhedsforsikring hos PFA.

 • I testen ser vi på en lang række forskellige parametre, hvor der kan være forskelle mellem selskaberne. Bemærk, at der for to ens bedømmelser som fx ”Middel” kan være mindre, men stadig i situationer betydende forskelle i dækning, hvilket er afspejlet i samlet bedømmelse i pct.

  Vi ser i testen på følgende parametre:

  • Forsikringssum
  • Hvor forsikringen dækker
  • Maksimal alder ned nytegning
  • Maksimal alder for at kunne videreføre en forsikring fra et andet selskab
  • Hvornår ophører forsikringen
  • Opsigelsesvarsel
  • Ægtefælle / samlever-dækning
  • Børn
  • Karensperiode ved sygdomme og skader
  • Karensperiode ved kendte sygdomme og skader
  • Undersøgelses- og behandlingsgaranti
  • Hvad kan forsikringen anvendes til (udredning, diagnose, behandling, operation)
  • Hvad kan forsikringen anvendes til (helbredstjek, rådgiver/tovholderfunktion, online lægekonsultation)
  • Valg af behandler
  • Medicin
  • Second Opinion
  • Ophold og forplejning på privathospital i forbindelse med behandling og operation
  • Transport og sygetransport til og fra hjem
  • Efterkontrol ambulant
  • Reoperation / Ny behandling
  • Genoptræning
  • Midlertidige hjælpemidler
  • Rekreation
  • Kroniske sygdomme
  • Følgesygdomme til kroniske sygdomme
  • Dækning af sygdomme
  • Andre behandlingsformer end fysioterapi og kiropraktik
  • Fysioterapi og kiropraktik
  • Psykolog
  • Akut krisehjælp
  • Psykiater
  • Misbrug
  • Terminalpleje

  De parametre der samlet vægter mest i bedømmelsen er, om forsikringen kan anvendes til udredning, diagnose, behandling og operation. Herefter hvordan fysioterapeut/kiropraktik og psykolog dækkes. Hernæst om der er frit valg af behandler, samt om forsikringen dækker sundhedstjek, rådgivning/tovholderfunktion samt online lægekonsultation.

 • De beregnede vægtede priser, der indgår i testen, er beregnet på baggrund af fire cases med forskellig alder: 30, 50, 59 og 67 år. Det betyder, at de priser du ser i testen ikke nødvendigvis vil være den pris, du vil møde.

  I vægtningen indgår alderen med 67 år med 10 procent. Tilbyder selskabet ikke dækning til 67-årig fratrækkes point i bedømmelsen. Omvendt trækker det op i bedømmelsen hvis der ikke er prisdifferentiering på baggrund af alder.

 • Beregnet vægtet pris: 30%

  Forsikringsdækning: 70%.