Gummistøvler til børn | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem
Kemi test

Kemitest: Gummistøvler til børn

Gummistøvler til børn kan indeholde uønsket kemi. 13 par gummistøvler er testet for blandt andet mistænkt hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer.

Testet d. 12. september 2017

Om testen af
Gummistøvler til børn

Vi har sendt 13 slags gummistøvler til børn af forskellige brands fra det danske marked til et laboratorie til kemisk test af en række uønskede stoffer.

Disse stoffer er fundet i testen:

 • I testen af børnegummistøvler er der fund af uønsket kemi i alle støvlerne. Nogle af gummistøvlerne indeholder kun små mængder uønsket kemi, mens andre fund er større.
 • Den uønskede kemi er især de såkaldte PAH’er, også kaldet tjærestoffer, som testen viste i varierende mængder i alle gummistøvlerne.
 • Et par gummistøvler indeholder et højt indhold af ftalaten DINP.
 • Et par gummistøvler til børn er efter testen blevet anmeldt til Miljøstyrelsen. Det er støvlerne fra Aigle med stjerner, der skifter farve, når de bliver våde. Støvlerne indeholder såkaldte kortkædede og mellemkædede klorparaffiner, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Mød holdet bag testen af gummistøvler.

Christel står bag denne kemitest af gummistøvler i samarbejde med International Consumer Research & Testing, ICRT.

Christel Kirkeby

Christel Søgaard Kirkeby

Projektleder, Forbrugerrådet Tænk Kemi
Test og analyse

Sådan har vi testet gummistøvler til børn

 • I foråret 2017 udvalgte vi 13 gummistøvler af forskellige brands fra det danske marked. Støvlerne blev sendt til kemisk test på et analyselaboratorie.

  Her blev støvlerne analyseret for:

  • PAH’er
  • Klorparaffiner (SCCS+MCCS)
  • Tungmetaller (bly og cadmium)
  • Ftalater

  Efter testen har vi sendt analyseresultaterne til virksomhederne, så de har haft mulighed for at kommentere på fundene.

  Testen er gennemført i samarbejde med andre forbrugerorganisationer i det internationale testsamarbejde ICRT.

  Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

 • PAH’er

  PAH’er blev fundet i alle gummistøvlerne. Mængden og typerne varierede.

  Der blev fundet følgende:

  • Acenaphthene (1 støvle 0,25 mg/kg)
  • Anthracene (1 støvle 0,66 mg/kg)
  • Benzo[a]anthracene (1 støvle 0,21 mg/kg)
  • Benzo[e]pyrene (1 støvle 0,43 mg/kg)
  • Benzo[g,h,i]perylene (2 støvler 0,43-0,65 mg/kg)
  • Chrysene (2 støvler 0,2-0,39 mg/kg)
  • Fluoranthene (4 støvler 0,21-0,7 mg/kg)
  • Fluorene (2 støvler 0,21-1 mg/kg)
  • Naftalin (12 støvler 0,25-3,9 mg/kg)
  • Phenanthrene (9 støvler 0,27-3,7 mg/kg)
  • Pyrene (9 støvler 0,29-3,9 mg/kg)

  Særligt naftalin var udbredt i gummistøvlerne. Stoffet er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Det er klassificeret som mistænkt for at være kræftfremkaldende.

  Klorparaffiner (SCCS+MCCS)

  12 støvler var uden klorparaffiner. 1 støvle fra Aigle indeholdt 0,28 procent kortkædede klorparaffiner og 0,12 procent mellemkædede klorparaffiner.

  Ifølge lovgivningen skal indholdet af kortkædede klorparaffiner være under 0,15 procent. Støvlerne er derfor anmeldt til Miljøstyrelsen.

  Tungmetaller

  Bly fandt vi spor af i 5 gummistøvler, og i mindre mængder (20 milligram per kilo) i en enkelt. Cadmium blev der ikke fundet.

  Ftalater

  De fleste gummistøvler var fri for ftalater. Men en PVC støvle fra Dunlop indeholdt 40 procent af ftalaten DINP.

Det siger virksomhederne

 • Aigle tager sagen meget alvorligt og er i gang med omfattende undersøgelser. Forhandleren oplyser, at den berørte model Aigle Print (Marine Etoille med stjerner), der skifter farve ved kontakt med vand, er tilbagekaldt fra butikker og webshops. Forbrugere kan få pengene retur.

 • "Det er meget beklageligt og for os overraskende, at der i forbindelse med Forbrugerrådet Tænk Kemis test er fundet rester af naftalin i vores gummistøvler i det anførte niveau. Vi har en ambition om at tilbyde et af markedets bedste børnegummistøvleprodukter, som udover at have et meget højt indhold af naturgummi, også er blandt de bedste, når det kommer til funktion og kemi. Selvom effekten på menneskers sundhed fra naftalinrester i gummi, ifølge Miljøstyrelsen, betragtes som ubetydelige, er resultatet utilfredsstillende, og vi ser på det med stor alvor.

  I samarbejde med vores underleverandør arbejder vi med en ambition, som tilsiger, at indholdet af naftalin i Bundgaard gummistøvler ikke må overstige 0,5 milligram per kilo. Dette er målsætningen for alle vores gummistøvler. Udfordringen med at efterleve ambitionen er størst i den sorte og de mørke farver som følge af naftalin i det sorte pigment. Det fundne niveau i Forbrugerrådet Tænk Kemis undersøgelse har vi ikke konstateret i egne test, hvilket er utilfredsstillende.

  Vi vil derfor igangsætte en evaluering og revurdering af vores testprocedurer på fabrikken. Herudover vil vi iværksætte en test af kemien i de forskellige farver af gummistøvler, vi har fået produceret på fabrikken."

 • Producenten Hevea fortæller, at den lever op til den europæiske kemikalielovgivning REACH. Virksomheden forklarer, at den holder nøje øje med EU’s kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Siden 2010 har virksomheden produceret alle sine produkter uden stoffer fra kandidatlisten.

  Hevea forklarer, at DINP er plastblødgøreren i de PVC-dele, der bliver brugt i produktionen af Dunlop PVC Boots. Virksomheden gør opmærksom på, at DINP ikke er på kandidatlisten. Den understreger også, at gummistøvler har et andet formål end legetøj, der må komme i munden. I sidstnævnte produkter er DINP forbudt at bruge.

  Forbrugerrådet Tænk Kemis kommentar: Ftalaten DINP er ikke på kandidatlisten, men den er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Ftalater fordamper og kan optages fra luften gennem huden.

 • Producenten fortæller, at den ikke har fundet naftalin i den støvle, som den selv har testet.

 • COOP slår fast, at det målte indhold af alle PAH-forbindelser i gummistøvlerne er langt under grænserne for lovligt indhold. Både efter EU-regler, danske regler og tyske regler, som er skarpere. Der er således ikke belæg for at anse COOP Friends-gummistøvlerne for problematiske på nogen måde, lyder det fra COOP.