Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Badevægten kan sladre til andre om dig

Vægt og kropsfedt kan flere badevægte registrere i en app på din smartphone. Er dataene ikke beskyttet, kan de blive brugt kommercielt imod dine ønsker.
Af Tage Majland
8. December 2016
Badevægten sladrer til andre om dig
Foto: IRCT

Smartphone kan samle data om dig fra en badevægt

Forbrugerrådet Tænk har testet badevægte, hvoraf halvdelen kan udveksle data med en iPhone eller Android-telefon, så du kan følge udviklingen i din vægt og fedtprocent.

Testen viste, at alle testede apps havde problemer med at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger om vejningerne.

Alvorligheden, når badevægten sender dine data videre, svinger. Det kan i nogle tilfælde give mening, at fabrikanten opsamler og gemmer oplysninger om dig som en service og for at kunne identificere dig som bruger.

Kryptering mangler, når dine data overføres

Data om dig blev hos nogle fabrikanter ikke kryptereret, når de blev overført, hvilket er en sikker­hedsrisiko for dig. I de dårligst sikrede apps blev dine oplysninger givet videre til en tredjepart, der kan bruge dem kommercielt imod dine ønsker. 

Indstillinger til at nægte at videregive personlige oplysninger giver ingen af de testede apps dig mulighed for at ændre.

Vægtene advarer godt nok om, at de videresender dine personlige oplysninger, men ifølge Forbrugerrådet Tænks test er det kun Fitbit, der oplyser forståeligt om, hvilke oplysninger der bliver videresendt.

Usikker forbindelse til internettet fra din vægt

Badevægtene Fitbit og iHealth kan forbindes direkte til internettet via WiFi, hvilket kan være praktisk – men forbindelsen viste sig i testen ikke at benytte en sikker forbindelse, HTTPS.

Fitbit registrerede navnet på dit trådløse netværk og sendte dette ukrypteret over nettet.

Android-versionen af iHealth videresendte din telefons unikke IMEI-nummer til en server i Kina. Med dette id-nummer kan uvedkommende ringe til politiet og spærre din telefon.

Runtastic, Fitbit samt iHealth i Android-versionen registrerede navnet på telefonudbyderen, hvilket der ikke umiddelbart er nogen logisk grund til. iHealth videresendte oplysningen til et udviklingsselskab under Yahoo, viste testen.

Testen af badevægte er fra 2015 og kan ses her