Hvis ingen tager ansvar og finder pengene, lukker Passagerpulsen
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Hvis ingen tager ansvar og finder pengene nu, lukker Passagerpulsen

· 3. oktober 2023
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip

Den kollektive transport har et problem: Passagererne mangler. Tal fra trafikselskaberne viser, at en række selskaber de seneste år har oplevet et fald i antallet af passagerer på helt op til 15-20 procent. Færre passagerer betyder en dårligere økonomi for trafikselskaberne, hvilket igen fører til færre afgange og ruter. Og færre afgange og ruter får endnu flere passagerer til at droppe den kollektive transport.

Denne  nedadgående spiral skal stoppes, mens vi kan – til gavn for sammenhængskraften i vores land og for den grønne omstilling, hvor den kollektive transport er en del af løsningen. Heldigvis er det ikke for sent.

Som regeringen har peget på, er der brug for at udvikle og gentænke den kollektive transport. Da den kollektive transport er til for passagererne, bør deres ønsker og behov naturligvis være i centrum for det  arbejde. Derfor er det helt, helt uforståeligt, at regeringen i sit finanslovsudspil samtidig lægger op til at nedlægge Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Passagerpulsen er Danmarks eneste varetager af passagerernes interesser på tværs af transportformer, selskaber og geografi, som kan viderebringe viden  om passagerernes behov, ønsker og oplevelser til politikere, myndigheder og trafikselskaber.

Hvis Passagerpulsen lukker, vil passagererne ikke have en stemme og en plads ved bordet i gentænkningen af den kollektive transport. Anja Philip Formand for Forbrugerrådet Tænk

Man må forstå på politikernes kommentarer til sagen, at den manglende finansiering er en form for taktisk spil, hvor alle er enige om, at Passagerpulsen er en vigtig aktør, som gør et godt stykke arbejde, men hvor regeringen helst ser, at det er andre partier, der finder finansieringen. Det er en farlig leg – for hvis ingen tager ansvar og finder pengene nu, lukker Passagerpulsen. Og hvis Passagerpulsen lukker, vil passagererne ikke have en stemme og en plads ved bordet i gentænkningen af den kollektive transport.

Dermed risikerer man at lave løsninger, der slet ikke passer til forbrugernes behov. Et eksempel: Passagerpulsen ville i den kommende tid med nationale og regionale befolkningsundersøgelser skaffe ny viden om passagererne og den kollektive transport i landdistrikterne og sætte fokus på, hvordan vi kan indrette den kollektive transport, så den fx i højere grad kan tilgodese unge, der har langt til uddannelse. Det arbejde bliver ikke til noget, hvis politikerne vælger at lukke Passagerpulsen.

Den kollektive transport handler ikke kun om kørsel med tog, bus eller delebil. Den handler først og fremmest om passagererne – passagerer, der skal bruge den kollektive transport til at komme på arbejde, i skole og til fritidsinteresser, besøge venner og familie og til at tage på weekendture og ferie. For dem skal den kollektive transport fortsat være et attraktivt tilvalg. Derfor skal passagererne selvfølgelig fortsat have en stemme og en finger på pulsen.

Med venlig hilsen

Anja Philip, formand