Det har du ret til, hvis flyet er aflyst eller forsinket
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Det har du ret til, hvis flyet er aflyst eller forsinket

Aflyste eller forsinkede fly kan være til stor irritation, men du kan have ret til kompensation, hvis du bliver forsinket på din rejse.

Lindi Winkel og Vibeke Myrtue Jensen · Foto: Getty Images · 5. juli 2024
Kvinde sover i lufthavn

Er dit fly forsinket eller aflyst pga. strejke?

Strejker flypersonalet eller personalet i lufthavnen, der er ansat af flyselskabet, kan du i nogle tilfælde have ret til kompensation.

Det afhænger af, om det vurderes, at flyselskabet selv kunne have afværget forsinkelsen/aflysningen.

Hvis det er strejke blandt lufthavnspersonalet, der ikke er ansat af flyselskabet, så har du ikke krav på kompensation.

Det kan være svært at vurdere, hvornår et flyselskab kunne have afværget forsinkelsen/aflysningen, og derfor bør du i tvivlstilfælde ved forsinkelser eller aflysninger, der skyldes strejker, anmelde krav om kompensation til flyselskabet.

Hvis flyselskabet afviser kravet, kan du klage til Trafikstyrelsen. Det er gratis - og de vil så tage stilling til, om de mener, du har krav på kompensation.

Hvornår gælder dine rettigheder?

Flyver du til, fra og inden for EU-lande? Så kan EU’s flypassagerrettigheder give dig ret til kompensation, ombooking, refusion af flybilletter, forplejning og eventuelt overnatning, mens du venter på et andet fly.

Dine rettigheder som flypassager gælder, hvis du:

 • flyver fra en lufthavn i et EU-land
 • lander i en lufthavn i et EU-land med et EU-flyselskab
 • mellemlander uden for EU som en del af en rejse, der startede i EU, eller som en del af en hjemrejse til et EU-land med et EU-selskab (købt som en samlet reservation)
 • er mødt op i check-in i lufthavnen senest 45 minutter før den planlagte afgang, medmindre flyselskabet på skrift har oplyst andet

Forsinket fly: Her er dine rettigheder

Hvornår er flyet forsinket?

Din flyafgang skal være mindst to timer forsinket ved afrejse, før du kan gøre krav på visse rettigheder.

Er dit fly forsinket på grund af usædvanlige omstændigheder, fx krig, terror, uvejr, naturkatastrofer og visse strejker? Så har du stadig dine rettigheder, men du har ikke længere ret til kompensation.

Hvad har du ret til, hvis flyet er forsinket?

Flyselskabet skal efter to timers forsinkelse oplyse dig om dine rettigheder. Du kan have ret til en eller flere af følgende services:

 • Kompensation
 • Mad og drikke
 • Mulighed for at foretage to opkald eller sende e-mails
 • Indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning

Du skal altid møde op i lufthavnen senest 45 minutter før planlagt afrejse - også selv om du ved, at flyet er forsinket. Den eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved forsinkelser

Du kan have ret til forplejning i form af forfriskninger, måltider og indkvartering, hvis du venter på dit fly.

Du har ret til forplejning, hvis din afrejse er forsinket i:

 • to timer eller mere, og du skal flyve op til 1.500 kilometer.
 • tre timer eller mere, og du skal flyve over 1.500 kilometer inden for EU eller mellem 1.500 og 3.500 kilometer uden for EU.
 • fire timer eller mere, og du skal flyve over 3.500 kilometer uden for EU.

Flyselskabet skal sørge for mad og drikke. Du kan selv lægge ud for og få refunderet nødvendige og rimelige udgifter af flyselskabet, hvis flyselskabet ikke tilbyder forplejning. Husk derfor at gemme kvitteringerne.

Betyder forsinkelsen, at du først kan flyve videre dagen efter? Så skal flyselskabet sørge for indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis det ikke giver yderligere forsinkelse.

Økonomisk kompensation ved forsinkelser

Du har ret til økonomisk kompensation, hvis dit fly bliver forsinket tre timer eller mere ved ankomst. Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor og hvor langt du har fløjet.

Din ret til kompensation er:

 • 250 euro for alle flyvninger op til 1.500 kilometer.
 • 400 euro for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3500 kilometer.
 • 600 euro for alle flyvninger, der ikke falder under de to første.

Er du forsinket i fem timer eller mere, har du ret til refusion af billetten eller returflyvning. Du har ikke krav på at få omlagt rejsen.

Afhængigt af forsinkelsens længde ved ankomst, kan kompensationen halveres.

Aflyst fly: Her er dine rettigheder

Hvornår er flyet aflyst?

Aflysninger sker i praksis, når flyselskaber opgiver at flyve en afgang og i stedet overfører passagerer til andre afgange, der er uafhængige af den første afgang.

Du har ikke ret til kompensation, hvis flyafgangen er blevet varslet aflyst mindst 14 dage før planlagt afrejse. Du kan have ret til kompensation, hvis aflysningen sker mindre end 14 dage før afrejse.

Er dit fly aflyst på grund af usædvanlige omstændigheder, fx nogle strejker, krig, terror, uvejr og naturkatastrofer? Så har du stadig dine rettigheder, men du har ikke længere ret til kompensation.

Hvad har du ret til, hvis flyet er aflyst?

Er dit fly aflyst, har du ret til én af følgende:

 • Refusion af hele billetprisen. Er aflysningen opstået ved en tilsluttet forbindelse, har du også krav på en returflyvning til første afgangssted, så snart det er muligt.
 • Omlægning af rejsen til det endelige rejsemål, så snart det kan lade sig gøre. Flyselskabet skal betale for turen med et andet flyselskab, hvis selskabet ikke selv kan tilbyde den første ledige afgang.
 • Omlægning af rejsen til en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Du har ikke ret til at skifte mening, når du først har valgt en af de tre muligheder.

Aflysning af dit fly kan også give dig ret til:

 • Forplejning i form af mad og drikke og eventuelt indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis du venter på omlægning
 • Kompensation
 • Erstatning for udgifter til fx hotelophold, der er mistet som følge af flyselskabets aflysning tæt før afrejse

Flyselskabet er forpligtet til hurtigst muligt at oplyse dig om dine rettigheder på skrift. Hvis flyet aflyses eller boarding afvises, skal du oplyses om dine rettigheder med det samme.

Du skal altid møde op i lufthavnen senest 45 minutter før planlagt afrejse - også selv om du ved, at flyet er aflyst. Den eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved aflysninger

Du kan have ret til forplejning, hvis du venter på at få omlagt dit aflyste fly eller blive fløjet retur til dit første afgangssted.

Flyver du inden for EU? Så har du ret til forplejning, hvis du er:

 • To timer forsinket ved afrejse, og du flyver op til 1.500 kilometer.
 • Tre timer forsinket ved afrejse, og du flyver over 1.500 kilometer.

Flyver du uden for EU? Så har du ret til forplejning, hvis du er:

 • Tre timer forsinket ved afrejse, og du flyver mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • Fire timer forsinket ved afrejse, og du flyver længere end 3.500 kilometer.

Flyselskabet skal sørge for mad og drikke. Du kan selv lægge ud for og få refunderet nødvendige og rimelige udgifter af flyselskabet, hvis flyselskabet ikke tilbyder forplejning. Husk derfor at gemme kvitteringerne.

Betyder aflysningen, at du først kan flyve videre dagen efter? Så skal flyselskabet muligvis sørge for indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning.

Økonomisk kompensation ved aflysninger

Hvis dit fly bliver aflyst, har du i visse situationer ret til økonomisk kompensation. Du kan have ret til kompensation, hvis aflysningen sker mindre end 14 dage før afrejse. Hvor meget du kan få i kompensation, afhænger af, hvor langt du skulle have fløjet.

Din ret til kompensation er:

 • 250 euro for alle flyvninger op til 1.500 kilometer.
 • 400 euro for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • 600 euro for alle flyvninger, der ikke falder under de to første.

Flyselskabet kan halvere kompensationen, hvis flyselskabet tilbyder dig at rejse med et andet fly til din destination, som ikke er mere forsinket ved ankomst i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt end:

 • to timer for rejser op til 1.500 kilometer.
 • tre timer for rejser inden for EU over 1.500 kilometer.
 • tre timer for rejser uden for EU mellem 1.500 kilometer og 3.500 kilometer.
 • fire timer for alle rejser, der ikke falder under ovenstående.

Du har ikke ret til kompensation, hvis:

 • aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder som nogle strejker, politisk uro eller sikkerhedsproblemer, som er uden for flyselskabets kontrol.
 • du har fået besked om aflysningen mindst to uger før den planlagte afrejse.
 • du har fået besked om aflysningen syv dage til to uger før den planlagte afrejse, og du afrejser maksimum to timer før planlagt afrejse og ankommer maksimum fire timer senere end planlagt ankomst.
 • du har fået besked om aflysningen mindre end syv dage før den planlagte afrejse, og du afrejser maksimum en time før planlagt afrejse og ankommer maksimum to timer senere end planlagt ankomst.

Flyselskabet skal altid bevise, at de har givet dig besked om aflysningen, og hvornår det er sket.

Skal jeg tage imod et tilgodebevis/voucher? 

Flyselskabet kan tilbyde dig en voucher i stedet for at give dig dine penge tilbage, hvis de aflyser din rejse. Det blev brugt en del ved corona-aflysninger. Læs altid betingelserne grundigt, før du tager imod voucheren, og vær opmærksom på, at:

 • Du har ret til at sige nej og få dine penge refunderet inden for syv dage.
 • Tager du imod en voucher, skal du være opmærksom på, at du mister penge, hvis flyselskabet senere går konkurs.
 • Hvis du har en ubrugt elektronisk voucher, så kan du få pengene retur for den i stedet for.

Klag over flyselskabet, du har fløjet med

Nægter flyselskabet at give dig kompensation for dit forsinkede eller aflyste fly? Så skal du først klage til det flyselskab, som du har fløjet med.

Hører du ikke fra flyselskabet inden for fire uger, skal du rykke dem for et svar. Ifølge Europa-Kommissionen skal du have svar fra flyselskabet inden for to måneder.

Reagerer flyselskabet stadig ikke på din klage, eller har du slet ikke fået svar? Så kan du gratis klage til Trafikstyrelsen, hvis dit fly havde afrejse i Danmark, eller hvis du rejste til Danmark fra et ikke EU-land med et EU-luftfartsselskab.

Rejser du fra et andet EU-land end Danmark eller fra et land uden for EU til et andet EU-land end Danmark med et EU-luftfartsselskab? Så skal du klage til myndigheden i afgangslandet. Forbruger Europa kan gratis hjælpe dig med at klage til en udenlandsk myndighed.

Giver styrelsen dig medhold i din klage, skal flyselskabet udbetale kompensation eller refusion til dig.

Rejser du uden for EU, og reagerer flyselskabet ikke på din klage, eller er du ikke tilfreds med flyselskabet svar? Så skal du klage til luftfartsmyndighederne i det land, hvor hændelsen er sket. Klagefristen er på tre år i Danmark.

Aflyser du selv din flyrejse?

Hvis du selv har købt flybilletter til en rejse, som du vil aflyse, har du ikke ret til at få dine penge tilbage. Du har nemlig ingen lovbestemt fortrydelsesret på flybilletter. Kontakt flyselskabet og hør dem, om du kan ombooke rejsen til en anden destination eller flytte rejsen til et andet tidspunkt.

Når du køber en flybillet, betaler du skatter og afgifter af billetten. Nogle af disse skatter og afgifter bliver kun opkrævet, hvis du bruger flybilletten, og dem har du ret til at få tilbagebetalt – også hvis det er dig selv, der har aflyst rejsen.

Det fremgår ikke altid af din flybillet, hvilke skatter og afgifter der er. Kontakt sælgeren og bed dem oplyse dig beløbet på dem. Sælgeren har ret til at kræve et gebyr på 100 kr. per flybillet.

Aflyser du flyrejsen, dækker din afbestillingsforsikring måske dit tab.

Mange afbestillingsforsikringer dækker fx, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til det område, du skulle rejse til eller ved sygdom. Vær dog opmærksom på, at det ikke gælder alle forsikringsselskaber, og at de nærmere betingelser kan variere. Læs altid vilkårene grundigt, og tjek forsikringsselskabets hjemmeside eller kontakt forsikringsselskabet og hør nærmere om dine rettigheder.