Fisk: Disse mærker skal du kende
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Disse mærker skal du kende, når du køber fisk

Fisk kan have det røde økologimærke, NaturSkånsom-mærket, MSC- eller ASC-mærket. Her kan du se, hvad forskellene på mærkerne er.

Signe Funch Madsen · Foto: Getty Images · 4. juni 2024
Konventionelt fiskeri har konsekvenser for miljøet, din sundhed og fiskenes dyrevelfærd.

Fisk som laks, makrel og ørred indeholder sunde fiskeolier og vitaminer, men fiskeri har konsekvenser for miljøet og fiskenes velfærd.

Overforbrug af antibiotika hos konventionelt opdrættede fisk kan forurene vandmiljøet og potentielt gøre bakterier antibiotikaresistente. Der kan også være rester af sprøjtemidler i fiskenes foder. 

Vilde fisk kan blive overfisket, så bestande bliver truet eller uddør og nogle fangstmetoder er forbundet med ødelæggelse af havbunden, tab af biodiversitet samt betydelig bifangst.

Vil du være med til at påvirke fiskeriet i en mere bæredygtig retning, kan du kigge efter disse fire mærker, når du køber fisk:

  • Økologimærket
  • ASC-mærket
  • MSC-mærket
  • NaturSkånsom

Mærkerne stiller krav til bæredygtighed, fiskenes levevilkår og miljøet. Her får du hjælp til at kende forskel på mærkerne.

Strengere krav ved opdræt af økologiske fisk

Fisk, der er økologimærket, skal være opdrættet efter krav fastsat af EU. Myndighederne skal kontrollere, at kravene overholdes.

Økologireglerne stiller bl.a. krav til, at foderet skal være økologisk eller være fra bæredygtigt fiskeri. Der er krav til, hvor tæt fiskene må være, lige som der er særlige krav til miljøhensyn, vandkvalitet og mere restriktiv brug af medicin.

Opdrættede fisk kan også få ASC-mærket

Fisk med ASC-mærket er, ligesom økologiske fisk, opdrættet i dam- eller havbrug på en mere miljøvenlig måde. Mærket tager også nogle hensyn til social ansvarlighed.

Der er både krav, der skal sikre bestanden af fisk, arbejdspladser i fiskeriet, hensyn til vandmiljøet og krav til mere bæredygtigt foder. 

Vilde fisk kan få MSC-mærket

Fisk, der svømmer frit i havet, kan ikke få økologimærket og ASC-mærket.

Vilde fisk kan til gengæld få MSC-mærket, hvis de lever op til en række kvalitetskrav. MSC-mærket er grundlagt af verdensnaturfonden (WWF). Fiskerne skal bevare økosystemer, anvende mere bæredygtige fangsmetoder og må ikke fiske truede bestande.

MSC-mærket er dog kritiseret for at tillade fangstmetoder, der ikke er bæredygtige, blandt andet bundtrawl, langline og kæmpe fiskenet med lokkemad (kaldet ”not med FAD”).

Bundtrawl ødelægger biodiversiteten ved havbunden og har negativ indvirkning på fiskebestande. Langline og not med FAD er skyld i stor bifangst af blandt andet havskildpadder, delfiner, hajer og havfugle.

MSC er det eneste og bedste bud på et internationalt mærke, som sætter nogen grad af kriterier for bæredygtighed og sporbarhed. Vi mener dog, at mærkets kriterier og monitorering bør strammes op over tid.

Havmiljøet bliver skånet med NaturSkånsom

Vilde fisk, der er fanget med skånsomme fiskeredskaber fra kystnært fiskeri, kan få Miljø- og Fødevareministeriets mærke NaturSkånsom.

Vælger du fisk med mærket NaturSkånsom, må fisken for eksempel ikke være fanget med bundtrawl, der er skadelig for biodiversiteten ved havbunden.

Mærket stiller desuden krav om, at fiskene ikke må være truet eller overfisket. Det er også et krav, at fiskene bliver fanget fra en båd, der ikke er mere end 17 meter lang.

Fiskeren skal desuden bestå et kursus i hygiejne, så du er sikker på, at fisken har den bedst mulige kvalitet, når du køber den.

Forbrugerrådet Tænk mener: Gå efter bæredygtige fisk

Hvis du vil vælge de mest bæredygtige fisk, skal du kigge efter fisk med Ø- eller ASC-mærket, når du køber opdrættede fisk. Køber du vildtfangede fisk, skal du gå efter NaturSkånsom eller MSC-mærket.

Mærkningsordningerne for bæredygtige fisk er dog ikke fejlfrie. I Forbrugerrådet Tænk mener vi, at kravene til bæredygtighed skal skærpes over tid.

Blandt andet tillader MSC-mærket bundtrawl, som har en negativ påvirkning på havbundens plante- og dyreliv. Desuden ønsker vi, at der tages højde for dyrevelfærd for vilde fisk, der bliver fanget.”

- Maja Effersøe Khan, politisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk