Mindre greenwashing: De grønne blade forsvinder fra elprodukterne
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Mindre greenwashing: De grønne blade forsvinder fra elprodukterne

Efter pres fra bl.a. Forbrugerrådet Tænk skal elselskaberne snart holde igen med de grønne anprisninger i markedsføringen. I første omgang stopper den grønne mærkningsordning helt.

Lindi Elisabeth Winkel · Foto: Getty Images · 3. juni 2024
elmaster i dansk landskab

Mange elselskaber ynder at markedsføre deres elprodukter som ”grønne”, og det har de indtil nu kunnet gøre ved hjælp af en mærkningsordning bestående af ét eller to grønne blade. 

Ordningen er baseret på, at elselskaberne køber såkaldt grønne certifikater som et bevis på, at der et sted i energisystemet er fx en solcelle- eller vindmøllepark, som producerer strøm svarende til dit elforbrug. Prisen på de grønne certifikater er en del af den pris, du betaler for den ”grønne strøm”. 

Men det er slut fra september i år. Det har Forbrugerombudsmanden netop besluttet efter forhandlinger med blandt andre Dansk Erhverv, brancheorganisationen Green Power Denmark og Forbrugerrådet Tænk. 

Mærkningsordning grøn strøm
Med de grønne blade har elselskaberne markedsført deres elprodukter som grønne.

“Vi er meget tilfredse med, at Forbrugerombudsmanden nu dropper den nuværende mærkningsordning med de grønne blade. Ordningen har givet forbrugerne indtryk af, at der kommer grøn strøm ud af stikkontakten, når de tænder for den, og det er der ingen elselskaber, som kan garantere dig. Alt strøm blandes i elnettet, grøn såvel som sort strøm."

"Hvis der skal være en mærkningsordning, skal den vejlede og ikke vildlede forbrugerne,” siger Christian Sand, forbrugerpolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk. 

Udbygning af vedvarende energi 

Oprindeligt blev bladmærkningsordningen bl.a. indført for at sætte skub i den grønne omstilling, men både klima- og energieksperter og organisationer som bl.a. Forbrugerrådet Tænk mener, at det er uden betydning for den grønne omstilling og udbygningen af vedvarende energi. 

I stedet drives markedet af kommercielle vilkår, fordi det er den billigste måde at udvide energiproduktionen på i dag. 

Det giver derfor ikke mening at betale mere for dit elprodukt, blot fordi din elhandler så køber et grønt oprindelsescertifikat svarende til dit elforbrug. Christian Sand

“Derfor er der reelt tale om greenwashing, hvis forbrugerne ledes til at tro, at deres køb af bestemte elprodukter baseret på såkaldte grønne oprindelsescertifikater bidrager til udbygningen af mere vedvarende energi. Det mener vi ikke er tilfældet,” siger Christian Sand. “Langt størstedelen af strømmen i det danske elnet i dag stammer i forvejen fra vedvarende energikilder på grund af vindmøller og solceller." 

"Det giver derfor ikke mening at betale mere for dit elprodukt, blot fordi din elhandler så køber et grønt oprindelsescertifikat svarende til dit elforbrug. Vi læner os op ad klima- og energieksperter, der heller ikke mener, at det kan dokumenteres, at certifikaterne bidrager til udbygningen af mere vedvarende energi,” siger Christian Sand.

Snart slut med grønne anprisninger 

Fra september 2026 bliver det også ulovligt for elhandlerne at markedsføre elprodukter baseret 100 procent på vedvarende energi med udsagn som fx “grøn strøm” og “klimavenlig strøm” og lignende generelle grønne anprisninger, vurderer Forbrugerombudsmanden. 

Årsagen til denne stramning er ændringen af et EU-direktiv, som implementeres i markedsføringsloven. Det er også positivt, mener Forbrugerrådet Tænks forbrugerpolitiske seniorrådgiver. 

“Det er rigtig gode nyheder, fordi det mindsker risikoen for, at forbrugerne vildledes med grønne anprisninger i markedsføringen. Det er vurderingen, at om tre til fem år vil stort set al strøm til danske forbrugere komme fra vedvarende energikilder. Derefter vil det med den nye lovgivning også være vildledende markedsføring at fremhæve det som særlig grønt, klimavenligt eller lignende i markedsføringen, hvis et konkret strømprodukt kommer fra vedvarende energikilder - simpelthen fordi, at vi kommer til at have så meget af den grønne strøm i fremtiden,” siger Christian Sand. 

Ifølge Forbrugerombudsmanden vil det i 2026 dog fortsat være lovligt at markedsføre elprodukter baseret 100 procent på vedvarende energi med udsagn som fx ”strøm baseret på vedvarende energi”, ”vindmøllestrøm” eller ”strøm fra solenergi”. Det forudsætter dog, at elhandleren kan dokumentere udsagnenes rigtighed.