Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem nu

Social

Titel

Rykkergebyr og inkasso: Det koster det

Hvor meget må firmaer kræve i rykkergebyr, og hvornår bliver regningen sendt til inkasso?
Af Jesper Frydland-Raun
8. Februar 2016
Hvor meget må firmaer kræve i rykkergebyr, og hvornår bliver regningen sendt til inkasso?
Foto: iStock

Rykkergebyr må højest koste 100 kr

Betaler du ikke dine regninger til tiden, kan den virksomhed, du skylder penge, sende dig rykkere. Ignorerer du rykkerne, kan sagen ende med inkasso.

Rykkerne koster normalt penge, og inkasso-gebyrer får beløbet til at løbe yderligere op. Men der er i lovgivningen sat loft over, hvor store gebyrene må være.

En erhvervsdrivende må maksimalt tage 100 kr i rykkergebyr per rykkerskrivelse.

Det offentlige må tage et højere gebyr.

3 rykkere er maximum

Overskrider du den rettidige indbetalingsdato, må den erhvervsdrivende sende første rykker med det samme. Rykkeren må lyde på det beløb, du skylder, plus et gebyr på max. 100 kr. for rykkerskrivelsen.

Betaler du ikke, må den erhvervsdrivende højest sende 3 rykkere for det samme krav. Der skal være 10 dage imellem hver rykker.

Gør du indsigelse mod kravet, må den erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke sende flere rykkere med gebyrer.

Inkassofirmaet må også opkræve et inkassogebyr

Omkostninger til inkasso kan komme oven i det beløb, du skylder. Hvor meget du skal betale i inkasso-gebyr, afhænger af regningens størrelse. Lyder regningen på mindre end 1.000 kr.,  kan den erhvervsdrivende maksimalt kræve inkasso-omkostninger på 350 kr. eksklusiv moms gældende for krav opstået efter den 1. juni 2009.

Omkostningerne til inkasso er også fastsat i loven.

Se hvor store inkasso-gebyrerne må være på retsinformation.dk

Forretningsbetingelserne giver dig reglerne

Rykker- og inkassoskrivelser kan blive sendt enten som fysisk brev eller som e-mail, så tjek altid din post grundigt.

Betaler du ikke regningen til tiden, kan du læse om proceduren ved for sen betaling i virksomhedens forretningsbetingelser eller kontraktvilkår.