Håndværkere: Hvad kan du klage over? | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Fejl og mangler: Sådan klager du over en håndværker

Hvad gør du, hvis du opdager, at håndværkeren har lavet en fejl, eller hvis håndværkeren pludselig går konkurs? Få hjælp til at forstå dine juridiske rettigheder her.

Julie Damkjær · Foto: Getty Images · 4. marts 2022
En håndværker murer en mur op og forsøger at undgå fejl og mangler

Du kan klage over en håndværker, hvis du ikke er tilfreds med arbejdet, eller hvis prisen er blevet højere end forventet.

Du kan klage over langt de fleste former for håndværksarbejde fx:

 • Tømrerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Elarbejde
 • Murerarbejde
 • Anlægsgartnerarbejde
 • Malerarbejde

Du skal klage direkte til håndværkeren eller virksomheden, men hjælper det ikke, kan du gå videre og klage til rette ankenævn.

Klag først til håndværkeren

Kontakt håndværkeren, hvis du er utilfreds med et stykke arbejde. Ring til virksomheden eller henvend dig direkte til håndværkeren for at finde ud af, om I selv kan komme frem til en god løsning.

Kontakter du håndværkeren uformelt uden at få noget ud af det, skal du efterfølgende sende håndværkeren en skriftlig klage – eksempelvis ved at sende en e-mail. Gem altid en kopi af din skriftlige klage.

Du kan få hjælp til at skrive klagen ved at bruge Forbrugerrådet Tænks klageformular.

Klag over håndværkeren til et ankenævn

Hvis håndværkeren afviser din klage, kan du gå videre til et ankenævn. Ankenævnene kræver, at du forgæves har klaget til håndværkeren. Du skal kunne dokumentere, at du har forsøgt, så derfor anbefaler vi, at du klager til håndværkeren på skrift. 

Der kan være både øvre og nedre beløbsgrænser, der forhindrer dig i at klage til et ankenævn. Tjek beløbsgrænserne i ankenævnenes vedtægter.

Fordelen ved et ankenævn er, at det er billigere og nemmere at få prøvet din sag i forhold til at gå rettens vej.

Har du fået helt eller delvist medhold i din klage i et ankenævn? Så er afgørelsen som udgangspunktet bindende for virksomheden. Virksomheden har 30 dage til at følge afgørelsen, men sker det ikke, kan du få dækket dit økonomiske tab ved fogedretten.

Virksomheden kan dog inden for de 30 dage give ankenævnet besked om, at de ikke vil følge afgørelsen. I det tilfælde kan du ikke få dækket tabet ved fogedretten. I stedet kan du føre sagen ved de almindelige domstole.

Vær opmærksom på, at det kan være dyrt, besværligt og tidskrævende at få sagen afgjort ved en domstol. Undersøg derfor, om du har en retshjælpsforsikring, og hvilken hjælp du kan få fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Domstolenes afgørelse er bindende, hvis den ikke bliver anket.

Sådan finder du det rette ankenævn

Håndværkerens brancheorganisation eller den type arbejde, håndværkeren har udført i dit hjem, har betydning for, hvilket ankenævn du skal klage til.

Kontakt håndværkeren eller besøg håndværkerens hjemmeside for at finde ud af, om håndværkeren er med i en brancheorganisation – og i så fald hvilken.

Ankenævnet for Tekniske Installationer – du kan klage, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationen TEKNIQ
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført vvs- eller el-arbejde

Læs mere om Ankenævn for Tekniske installationer på el-vvs-anke.dk

Byggeriets Ankenævn – du kan klage, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationen Dansk Byggeri
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført anlægsgartner-, kloak-, maler-, murer-, snedker-, tømrer- og tækkearbejde. Du kan også klage over nybygninger, ombygninger, tilbygninger eller levering af vinduer, yderdøre og køkkenelementer

Læs mere om Byggeriets Ankenævn på byggerietsankenaevn.dk

Håndværkets Ankenævn – du kan klage, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationerne Arbejdsgiverne, Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere eller Kristelig Arbejdsgiverforening
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført anlægsgartner-, kloak-, maler-, murer-, snedker-, tømrer-, tække- og vvs-arbejde. Du kan også klage over nybygninger, ombygninger, tilbygninger eller levering af vinduer, yderdøre og køkkenelementer

Læs mere om Håndværkets Ankenævn på hvanke.dk

Klager du til et af de tre ankenævn, koster det 300 kroner. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvornår kan du klage over håndværkere?

Vær opmærksom på klagefristen, hvis du vil klage over en håndværker.

Ved synlige fejl og mangler kan du klage i tre år efter, du har opdaget fejlen. Du kan dog højest klage i 10 år efter, at arbejdet blev afleveret.

Ved skjulte fejl og mangler kan du klage i op til 10 år efter, at arbejdet er blevet udført. Skjulte fejl er for eksempel manglende isolering omkring vinduer.

Hvis du køber hårde hvidevarer hos en forhandler, sørger forhandleren ofte for, at en håndværker installerer produktet for dig. I de tilfælde har du kun to års reklamationsret som ved et almindeligt køb, fordi installationsarbejdet er en del af varekøbet.

Er der tale om nybyggeri, kan du kun tage din klage videre til Byggeriets Ankenævn, hvis prisen for den samlede entreprise er under 1 million kr. inklusiv moms. Er prisen højere, skal du gøre brug af den obligatoriske byggeskadeforsikring, som dækker byggeskader i 10 år.

Garantiordning kan være en mulighed

Brancheorganisationerne har en garantiordning, som du måske kan gøre brug af. De dækker som regel ved konkurser og fejl og mangler i din private bolig.

Der findes flere varianter af garantiordninger, som dækker forskellige beløb og vilkår, for eksempel Håndværkergaranti, Byg Garanti og TEKNIQs Garantiordning.

Du kan kun bruge garantiordningerne, hvis et ankenævn har givet dig medhold i en klage over en håndværker, som er med i en brancheorganisation.

Kontakt håndværkeren eller slå firmaet op på håndværkergaranti.dk, hvis du er i tvivl, om håndværkeren er medlem af en brancheorganisation og dermed er dækket af en garantiordning.

Find håndværkere med garantiordninger på håndværkergaranti.dk

Håndværkeren er gået konkurs

Hvis håndværkeren er gået konkurs, kan du ikke klage over deres arbejde.

Der er dog en undtagelse – for hvis den konkursramte håndværker var medlem af en brancheorganisation, kan du gøre brug af en garantiordning.

Garantiordninger dækker for et vist beløb ved konkurser. Kontakt brancheforeningen, som den konkursramte håndværker var medlem af, for at få oplyst beløbet.

Forbrugerrådet Tænk mener: Det skal være sikkert at indgå aftaler med erhvervsdrivende

”Vi mener, at det skal være nemt og sikkert at indgå aftaler med erhvervsdrivende – og at forbrugeren skal have gode og stærke muligheder for klageadgang, hvis noget skulle gå skævt.

Derfor arbejder vi aktivt for at styrke og fastholde vores indsats i klage- og ankenævnene. Og derfor har vi også været med til at lave en standardaftale for ”AB-Forbruger”, som du kan bruge som inspiration til at indgå en skriftlig aftale med en håndværker, inden at arbejdet igangsættes. ”

- Kim Fogtmann, jurist hos Forbrugerrådet Tænk

Få svar på dit spørgsmål med det samme

Er du i tvivl om dine rettigheder i en konkret sag? Få rådgivning om købelov og markedsføring online nu.

Start rådgivningen nu