Sådan klager du over en håndværker
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan klager du over en håndværker

Hvad gør du, hvis du opdager, at håndværkeren har lavet en fejl, eller hvis håndværkeren pludselig går konkurs? Få hjælp til at forstå dine rettigheder her.

Foto: Getty Images · 21. april 2023
En håndværker murer en mur op og forsøger at undgå fejl og mangler

Du kan klage over en håndværker, hvis du ikke er tilfreds med arbejdet, eller hvis prisen er blevet højere, end I har aftalt.

Du kan klage over langt de fleste former for håndværksarbejde fx:

 • Tømrerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Elarbejde
 • Murerarbejde
 • Anlægsgartnerarbejde
 • Malerarbejde

Du skal klage direkte til håndværkeren, men hjælper det ikke, kan du tage sagen videre til rette anke- eller klagenævn.

Før du hyrer en håndværkeren

Har du brug for fx en elektriker til at sætte en lampe op, en vvs’er til at ordne dit toilet, der løber, en murer til at sætte en væg op eller en maler til at male køkkenet, er det vigtigt, at du, før du kontakter håndværkeren, beslutter dig for, hvad du præcis har brug for hjælp til. På den måde sikrer du, at der mellem dig og håndværkeren er en klar aftale om arbejdets omfang, hvilket har betydning for, hvor meget arbejdet kommer til at koste.

Skal du have lavet et større arbejde, fx nyt badeværelse, skal du være meget detaljeret i dine ønsker, helt ned til hvilket mærke amartur, hvilken model, farve og størrelse fliser, hvor mange stikkontakter og hvor de skal sidde mv. Det kan derfor være en god ide, at få hjælp fra en arkitekt eller anden rådgiver.

Få oplyst prisen for håndværkerarbejdet, før du accepterer aftalen. Hvis håndværkeren ikke kan give dig en endelig pris, da der er usikkerheder om arbejdets omfang – fx vil udskiftning af en stikkontakt blive langt dyrere end forventet, hvis alt el skal udskiftes som følge af ulovligt el i din bolig – så bed at få oplyst timeprisen samt et overslag og spørg løbende ind til, hvor meget tid håndværkeren har brugt og forventer at bruge, så du kan holde øje med udgiftens omfang.

Ofte er regningen for håndværkerarbejde dyrere end forventet, da du også skal betale for håndværkerens kørsel til og fra din bopæl samt evt. ledninger, rør og andre materialer, du ikke selv stiller til rådighed for håndværkeren. 

Klag først til håndværkeren

Er du utilfreds med kvaliteten af arbejdet, eller størrelsen af den regning, du har modtaget fra håndværkeren, skal du altid først klage til håndværkeren og fortælle, hvad du mener er galt, samt hvad du kræver. Det kan være en god ide, at klage skriftligt fx via e-mail, så du har bevis for, hvad I evt. aftaler.

Da der er tale om en tjenesteydelse, kan du reklamere over fejl ved arbejdet, som opstår senest tre år, efter det blev udført. Du skal imidlertid sørge for at reklamere hurtigst muligt til håndværkeren, efter du har opdaget fejlen, da du ellers kan risikere at miste dine rettigheder. 

Du kan få hjælp til at skrive klagen ved at bruge Forbrugerrådet Tænks klageformular.

Sådan finder du det rette ankenævn

Håndværkerens brancheorganisation eller den type arbejde, håndværkeren har udført i dit hjem, har betydning for, hvilket ankenævn du skal klage til.

Kontakt håndværkeren eller besøg håndværkerens hjemmeside for at finde ud af, om håndværkeren er med i en brancheorganisation – og i så fald hvilken.

Ankenævnet for Tekniske Installationer: Du kan klage, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationen TEKNIQ
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført vvs- eller el-arbejde

Byggeriets Ankenævn: Du kan klage, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationen Dansk Byggeri
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført anlægsgartner-, kloak-, maler-, murer-, snedker-, tømrer- og tækkearbejde. Du kan også klage over nybygninger, ombygninger, tilbygninger eller levering af vinduer, yderdøre og køkkenelementer

Håndværkets Ankenævn: Du kan klage, hvis håndværkeren:

 • er medlem af brancheorganisationerne Arbejdsgiverne, Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere eller Kristelig Arbejdsgiverforening
 • ikke er medlem af en brancheorganisation, men har udført anlægsgartner-, kloak-, maler-, murer-, snedker-, tømrer-, tække- og vvs-arbejde. Du kan også klage over nybygninger, ombygninger, tilbygninger eller levering af vinduer, yderdøre og køkkenelementer

Klager du til et af de tre ankenævn, koster det 300 kroner. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvornår kan du klage over håndværkere?

Vær opmærksom på klagefristen, hvis du vil klage over en håndværker.

Der gælder andre regler for tjenesteydelser, end der gør for varer. Når du køber end varer kan du klage over fejl i op til to år efter købet. Når du køber en håndværkerydelse kan du klage i tre år, efter du har opdaget fejlen.

Det er derfor afgørende, hvornår du opdagede eller burde have opdaget fejlen. Uanset at du teoretisk har tre år fra du opdagede eller burde have opdaget fejlen, bør du altid reklamere til håndværkeren hurtigst muligt, da du ellers kan miste dine rettigheder. Du kan dog højest klage i 10 år efter, at arbejdet blev afleveret, uanset at det er mindre end tre år siden, at du opdagede fejlen.

Hvis du køber hårde hvidevarer, kan du ofte købe varen og installation af sælgeren. Hvis du fx køber en vaskemaskine og installation af denne (tilkobling til vand og afløb) anses det som et samlet køb af en vare, og du har derfor kun de to års reklamationsret fra købet, som gælder for køb af varer.

Hvis håndværkeren har stået for købet af materialerne til arbejdet, skal du reklamere til håndværkeren over fejl ved materialerne. Selvom du ved hvilket byggemarked håndværkeren har købt materialerne i, kan du ikke klage over varerne til byggemarkedet, da det ikke er dig, der har købt dem. Du har kun indgået en aftale med håndværkeren, og da det er din sælger, skal du altid reklamere der. 

Er der tale om nybyggeri, kan du kun klage til Byggeriets Ankenævn, hvis prisen for den samlede entreprise er under 1 million kr. inklusiv moms. Er prisen højere, skal du gøre brug af den obligatoriske byggeskadeforsikring, som dækker byggeskader i 10 år.

Garantiordning kan være en mulighed

Brancheorganisationerne har en garantiordning, som du måske kan gøre brug af. De dækker som regel ved konkurser og fejl og mangler i din private bolig.

Der findes flere varianter af garantiordninger, som dækker forskellige beløb og vilkår, for eksempel Håndværkergaranti, Byg Garanti og TEKNIQs Garantiordning.

Du kan kun bruge garantiordningerne, hvis et ankenævn har givet dig medhold i en klage over en håndværker, som er med i en brancheorganisation.

Kontakt håndværkeren eller slå firmaet op på håndværkergaranti.dk, hvis du er i tvivl, om håndværkeren er medlem af en brancheorganisation og dermed er dækket af en garantiordning.

Håndværkeren er gået konkurs

Hvis håndværkeren er gået konkurs, kan det være svært at klage over arbejdet. Dine rettigheder afhænger af, hvilken type virksomhed, håndværksvirksomheden var.

Er der tale om et kapitalselskab fx A/S eller ApS, skal du rette dit krav til kurator for konkursboet. Er der tale om en personligt ejet virksomhed, kan du rette dit krav mod håndværkeren personligt. 

Hvis den konkursramte håndværker var medlem af en brancheorganisation, kan du gøre brug af en garantiordning.

Garantiordninger dækker for et vist beløb ved konkurser. Kontakt brancheforeningen, som den konkursramte håndværker var medlem af, for at få oplyst beløbet.

Få svar på dit spørgsmål med det samme

Er du i tvivl om dine rettigheder i en konkret sag? Få rådgivning om købelov og markedsføring online nu.

Start rådgivningen nu