Her er dine rettigheder, hvis dit fly er overbooket
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Afvist på grund af overbooket fly: Her er dine rettigheder

Er dit fly overbooket, kan det betyde, at du bliver afvist ved boarding. Kender du dine rettigheder, hvis du ikke får plads på dit fly? Læs med her.

Lindi Elisabeth Winkel · Foto: Getty Images · 14. marts 2024
Personer står i kø med deres kufferter

Ofte sælger flyselskaber lidt flere billetter til en flyafgang, end der er sæder til i flyet, så kapaciteten i flyet altid er fuldt udnyttet. Hvis for mange rejsende så møder op til en flyafgang, er flyet overbooket. I det tilfælde kan flyselskabet afvise dig ved boarding.

Hvad kan du gøre og hvad er dine rettigheder, hvis flyselskabet nægter dig boarding?

Få hjælp her.

Nægtet boarding: Hvornår gælder dine rettigheder?

Bliver du nægtet boarding på din rejse til fra eller inden for EU-lande? Så gælder EU’s flypassagerrettigheder, som giver dig ret til kompensation, refusion af billetprisen eller omlægning af rejsen og eventuelt forplejning.

Dine rettigheder som flypassager gælder, hvis du:

 • flyver fra et EU-land til et land inden for eller uden for EU, uanset om flyselskabet er europæisk eller ej.
 • flyver fra lufthavne uden for EU til lufthavne i EU med et EU-flyselskab.
 • mellemlander uden for EU som en del af en rejse, der startede i EU, eller som en del af en hjemrejse til et EU-land med et EU-selskab (købt som en samlet reservation).
 • er mødt op i check-in i lufthavnen senest 45 minutter før den planlagte afgang, medmindre flyselskabet på skrift har oplyst andet.
 • har en bekræftet reservation.

Nægtet boarding: Hvad har du ret til?

Er du blevet afvist ved boarding, har du ret til enten:

 • refusion af hele billetprisen og eventuelt mulighed for at afbryde rejsen og blive fløjet retur til dit første afgangssted, så snart det er muligt.
 • omlægning af rejsen til det endelige rejsemål, så snart det kan lade sig gøre. Flyselskabet skal betale for turen med et andet flyselskab, hvis selskabet ikke selv kan tilbyde den første ledige afgang.
 • omlægning af rejsen til en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Du har ikke ret til at skifte mening, når du først har valgt én af de tre muligheder.

Boardingafvisning kan give dig ret til:

 • Kompensation.
 • Erstatning for forplejning og eventuelt indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis du venter på at komme med et andet fly.

Flyselskabet er forpligtet til straks at oplyse dig om dine rettigheder på skrift.

Økonomisk kompensation ved nægtet boarding

Bliver du afvist ved boarding, har du ret til en kompensation på:

 • 250 euro for flyvninger under 1.500 kilometer.
 • 400 euro for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU og alle andre rejser på mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • 600 euro for flyvninger uden for EU over 3.500 kilometer.

Flyselskabet har i nogle tilfælde ret til at reducere din kompensation med 50 procent, efter du er blevet nægtet boarding. Kompensationen kan blive halveret, hvis du bliver ombooket til en ny afgang til din destination og ikke er mere forsinket end:

 • 2 timer for alle flyvninger under 1.500 kilometer.
 • 3 timer for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU og alle andre rejser på mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
 • 4 timer for flyvninger uden for EU over 3.500 kilometer.

Flyselskabet skal sørge for mad og drikke

Bliver du nægtet boarding kan det betyde, at du er nødt til at vente i flere timer i lufthavnen på et andet fly. Flyselskabet er forpligtet til at sørge for mad og drikke, når forsinkelsen overstiger to timer.

Flyselskabet skal også sørge for overnatning og transport mellem lufthavn og overnatningssted, hvis dit nye fly først flyver næste dag. Husk at give flyselskabet muligheden for at finde overnatning, før du selv booker et hotel.

Du har også ret til at give to beskeder til andre om din forsinkelse, for eksempel over telefon eller e-mail på flyselskabets regning.

Flyselskabet skal desuden tage særlig hensyn til børn og personer med nedsat bevægelighed, når der arrangeres overnatning og transport.

Hvis du vil klage over, at du er blevet nægtet boarding

Du kan klage til flyselskabet, som nægtede dig boarding, hvis du mener, at du har ret til kompensation og/eller erstatning for udgifter til mad, drikke eller overnatning til gode.

Du har ret til kompensation på mellem 125 og 600 euro ved boardingafvisning, og du har også ret til at få erstattet udgifter, som du må have på den baggrund. Det kan fx være hotel, måltider og transport mellem lufthavn og hotel.

Klag altid først skriftligt til flyselskabet over, at du er blevet nægtet boarding og ikke mener, at du har fået, hvad du har krav på. I Danmark kan du klage over rejser, der er op til tre år gamle. I andre lande kan klagefristen være kortere eller længere.

Er du ikke tilfreds med flyselskabets svar, eller får du slet ikke noget svar inden for to måneder, kan du klage til den relevante nationale myndighed i det land, hvor du blev nægtet boarding. Hvis myndigheden er i et andet EU-land, så kan du få gratis hjælp til at klage hos forbrugereuropa.dk.

I Danmark skal du sende en skriftlig klage til Trafikstyrelsen.

Hvis du frivilligt opgiver din plads ved overbooket fly

Flyselskabet kan finde på at spørge dig ved gaten, om du frivilligt vil opgive din plads, hvis flyet er overbooket.

I så fald skal flyselskabet tilbyde dig refusion af flybilletten eller omlægning af rejsen plus kompensation, som du og flyselskabet bliver enige om. Kompensationen kan være en kontant udbetaling eller en rabatkupon.

Hvor meget skal du have i kompensation? Brug de beløb, der gælder ved kompensation i forbindelse med nægtet boarding som en rettesnor for, hvad du kan kræve. Det er dog muligt at forhandle med flyselskabet om mere end standardkompensation, for eksempel et højere beløb og/eller opgradering af rejseklasse. Husk, at få aftalen med flyselskabet på skrift.

Bliv medlem

Få adgang til alle test og artikler på taenk.dk, medlemsmagasinet, gratis juridisk rådgivning og meget mere. Bliv medlem af Forbrugerrådet Tænk for 65 kroner om måneden.

Se mere her