Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

TTIP: Forstå frihandelsaftalen mellem EU og USA

Frihandelsaftalen TTIP mellem EU og USA kan betyde store ændringer for dig, hvis den vedtages. Få overblik over TTIP-aftalens konsekvenser her.
Af Jesper Frydland-Raun
29. April 2015
TTIP: Forstå frihandelsaftalen mellem EU og USA
Illustration Bondola

Frihandelsaftale: Hvad er TTIP?

Frihandelsaftalen, der forhandles mellem EU og USA, er en såkaldt udvidet frihandelsaftale. Den bærer den tekniske betegnelse TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Aftalen indeholder mange ting, som er vigtige for danske forbrugere.

Forbrugerrådet Tænk har samlet de vigtigste i denne artikel.

Baggrunden for TTIP frihandelsaftalen er et ønske om øget harmonisering af lovgivningen EU og USA imellem. På den måde skal handlen mellem de to verdensdele blive lettere, og håbet er, at det sætter gang i økonomien og skaber flere jobs.

Forbrugerrådet Tænk arbejder for dine vilkår som forbruger. Meld dig ind og støt arbejdet

TTIP forhandlingerne: EU og USA står langt fra hinanden

Frihandelsaftalen TTIP er dog ikke let at lave, for amerikanerne og europæerne har vidt forskellige tilgange til lovgivning.

Amerikanerne mener, at der skal være fri adgang til at drive forretning på alle områder. Hvis det ikke er videnskabeligt bevist, at noget er til skade for menneskers liv og helbred eller miljøet, skal der ikke være et forbud.

Forsigtighedsprincippet er mere i fokus i Europa. Her vejer hensyn til miljø og menneskeliv tungere end retten til at drive forretning. I EU kan et område sagtens reguleres, selvom sundheds- eller miljømæssige risici ikke direkte kan begrundes videnskabeligt endnu.

Konsekvenser ved TTIP

Fødevarer: Generelt er der strengere krav til fødevaresikkerhed i EU end i USA. Det gælder for eksempel i forhold til gensplejsede organismer (GMO) i vores fødevarer. Her tillader USA meget mere end EU.

Kosmetik: EU forbyder 1.378 farlige kemikalier. USA forbyder kun 11. Med så stor en forskel virker det urealistisk, at parterne kan mødes på dette punkt.

Datasikkerhed: I EU er borgerne beskyttet af en række regler på dataområdet, som borgerne i USA ikke er. Helt overordnet handler det om, hvem der ejer data, og hvad man må bruge den til.

Video: Skal USA bestemme, hvad der er i din creme?

Firmaer skal kunne sagsøge staten

TTIP-aftalen åbner også for, at udenlandske virksomheder kan lægge sag an mod en stat, hvis de mener, at deres investeringer er truet af lovgivning. Eksempelvis fører energiselskabet Vattenfall erstatningssag mod den tyske stat, fordi de har lukket et atomkraftværk som følge af deres energipolitik.

Firmaers søgsmål bliver også en mulighed. I Australien og New Zealand fører tobaksproducenten Philip Morris sag mod staterne, fordi de mener, at en ny mærkning af cigaretpakkerne reducerer salget, og dermed deres indtjening.

Bag lukkede døre: Sådan arbejder vi for dig

Støt vores arbejde

Forbrugerrådet Tænk arbejder for sikre produkter og for dine vilkår som forbruger,

Meld dig ind og støt arbejdet

Læs mere i bladet Forbrugerrådet Tænk

TTIP og skadelig kemi april 2015:

Log ind, og læs mere om TTIP og forskellen på holdningen til skadelig kemi i kosmetik i bladet Forbrugerrådet Tænk fra april 2015 på side 28

TTIP og fødevaresikkerhed juni 2016:

Log ind, og læs mere om TTIP og om EUs og USAs helt forskellige syn på fødevaresikkerhed i bladet Forbrugerrådet Tænk fra juni 2016 på side 36-37

Få mere viden om TTIP

BEUC, der er den europæiske paraplyorganisation for forbrugerorganisationer, har samlet en del information om TTIP på deres hjemmeside.

Læs mere om TTIP på BEUCs hjemmeside (siden er på engelsk)

Forbrugerrådet Tænk arbejder for dig

Vi arbejder for alle forbrugere i Danmark og gør alt, for at det bliver lettere at være forbruger.

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation, og du kan være med.

Meld dig ind i dag

TTIP: Forbrugerrådet Tænks holdning til frihandelsaftalen mellem EU og Danmark

Forbrugerrådet Tænk er ikke imod frihandelsaftaler, men TTIP er ikke hvilken som helst aftale. Aftalen kan nemlig medføre forringede vilkår for de europæiske forbrugere. Frihandelsaftalen drejer sig nemlig ikke kun om fjernelse af told, men i stort omfang om ændring af regler. Ændringer, som kan betyde, at lovgivning på vigtige områder - som for eksempel kemi i kosmetikprodukter og regler på fødevareområdet - bliver forringede.

Benedicte Federspiel, chefkonsulent