Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Chokoladens bagside: Børnearbejde og fældet regnskov

Kakao er den vigtigste ingrediens i din chokolade. Men hvordan påvirker du egentlig verden, når du spiser den lækre chokolade?
Af Rasmus Møller Lee
16. November 2015
Kakaoboenne
Foto: iStock

Kakaoens hjemlande i Vestafrika

Afrika er den verdensdel, der producerer mest kakao. Faktisk produceres 66 procent af verdens kakao i Afrika. Den sidste tredjedel kommer fra Sydamerika og Asien.

Elfenbenskysten alene producerer en tredjedel af verdens kakao. På andenpladsen kommer nabolandet Ghana.

Børnearbejde er udbredt i begge lande. Tal fra Unicef viser, at en fjerdedel af børnene mellem 5 og 14 år i Elfenbenskysten arbejder. Det samme gælder en tredjedel af børnene i samme aldersgruppe i Ghana. I Elfenbenskysten forbyder loven ellers børnearbejde, hvis barnet er under 14 år - i Ghana er grænsen 15 år. 

Udbredt brug af børnearbejdere

Børnearbejde blandt børn mellem 5 og 17 år i netop Elfenbenskysten og Ghana er blevet undersøgt af det amerikanske universitet Tulane. Deres nyeste undersøgelse fra sæsonen 2013-2014 viser, at der er mere end 2 millioner børnearbejdere i kakaoproduktionen i de 2 lande.

Børnearbejdet er et problem, fordi det forhindrer børnene i at komme i skole. Selv hvis børnene går i skole kombineret med arbejdet, får de ikke lige så meget ud af deres undervisning, fordi arbejdet gør dem udmattede. Det skriver blandt andre Human Rights Watch i en rapport om forhindringer i børns adgang til uddannelse. 

Brud på lov om farligt arbejde

Elfenbenskysten og Ghana har fastsatte regler for, hvornår børn må arbejde. Udover at fastsætte en minimumsalder, sætter loven også rammer for, hvilke former for arbejde, børnene må udføre.

Loven skal sikre, at børnene ikke arbejder med at fælde træer, brænder marker af, bruger skarpe redskaber eller håndterer kemikalier. Men noget tyder på, at lovene ikke bliver fulgt.

Rapporten fra Tulane University viser, at omkring 2 millioner børn i de 2 lande arbejder med farligt arbejde, som egentlig er forbudt. Det er omkring 90 procent af de børn, der arbejder.

Macheter og tungt arbejde

Farligt arbejde er hovedsagligt brug af skarpe redskaber, for eksempel macheter, der er en slags kniv. Rapporten fra Tulane University viser, at 71 procent af børnene, der arbejder i kakaoproduktionen, har brugt skarpe værktøjer.

Tungt arbejde er også udbredt – 64 procent af børnene har løftet tunge ting. Omkring en fjerdedel af børnene har arbejdet med at rydde land, og en femtedel har arbejdet med kemikalier.

Farligt arbejde fører til skader blandt børnene. Faktisk er næsten halvdelen af børnene blevet skadet i løbet af en periode på 12 måneder. De mest udbredte skader er sår og flænger.

Regnskov erstattes af kemikalier

Kakaoplantagerne kræver store arealer. Derfor bliver store områder af regnskovene fældet. Det er skove, som ellers havde stor biodiversitet. Derfor uddør plantearter og dyrearter i takt med, at deres leveområder forsvinder.

Sprøjtemidler bliver i kakaoproduktionen brugt til at holde sygdomme og skadedyr væk fra planterne. Halvdelen af de kakaobønder, der bruger sprøjtemidler, bruger ikke det nødvendige sikkerhedsudstyr, viser en undersøgelse fra CABI, som er et internationalt center for landbrug og biovidenskab.

Sprøjtemidlerne kan derfor få konsekvenser for helbredet for de mennesker, der er i kontakt med kemikalierne. Derudover påvirker kemikalierne miljøet omkring kakaoplantagerne. For eksempel kan kemikalierne forurener vandløb og derigennem skade hele lokalbefolkningen, hvis det ender i drikkevandet. 

Forbrugerrådet Tænk mener: Det skal være nemt at finde ansvarlig chokolade

”Chokolade, kaffe og bananer, som du køber i supermarkedet, skal ikke være med til at skade miljøet eller krænke arbejdsrettigheder.

Forbrugerrådet Tænk mener, at du skal kunne købe ind med god samvittighed, og at producenter og forhandlere skal sørge for at fjerne varer, der ikke er anstændigt eller ansvarligt produceret. Derfor er vi med til at udvikle verdens første internationale standard for bæredygtig produktion, herunder kakaoproduktion. Derudover arbejder vi for at fremme dialogen om etisk handel i samarbejde med organisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel.”

Vibeke Myrtue Jensen, miljøpolitisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk