Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Snerydning: Det er dit ansvar

Sneen skal du fjerne fra dit fortov. Men har du også pligt til at ordne det, hvis det er glat, selvom der ikke er faldet sne?
Af Kasper Ellesøe
30. November 2018
snerydning
Foto: iStock

Boligejeren skal betale erstatning

Snerydning er en del af opgaven, når du er husejer. Falder postbuddet, skraldemanden eller en forbipasserende på fortovet uden for din grund, fordi du ikke har saltet eller ryddet sne, kan du blive dømt til at betale erstatning.

Ansvaret ligger i udgangspunktet hos dig, så du skal sørge for, at det er sikkert at færdes på arealerne omkring din ejendom. 

Sneen skal du rydde hurtigst muligt

Snerydning skal ske hurtigst muligt, efter sneen er faldet. Du skal sørge for, at både fortov, trapper, indkørsel og eventuelt stien op til huset er ryddet, hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej.

Sneen skal du dog ikke fjerne midt om natten, men der skal være ryddet for sne på dit fortov mellem klokken 7 og 22 på hverdage. Om søndagen er det først fra klokken 8.

Fortove må ikke være glatte. Derfor skal du huske at salte eller gruse dit fortov, efter du har fjernet sne. Hvis fortovet er isglat, selv om der ikke er faldet sne, skal du stadig salte eller gruse det.

Regler for saltning og snerydning:

  • Du skal fjerne sne og salte eller gruse fortove og trapper omkring din grund, hvis der ligger sne eller er glat.
  • Hvis du er bortrejst, skal du lave en aftale med en anden om snerydningen. Det er stadig dit ansvar, at der bliver fjernet sne eller saltet.
  • Du skal fjerne istapper eller afskærme områder, hvor der er fare for, at istapper kan falde ned.
  • Ved snefald skal du rydde fortovet i hele bredden eller mindst 2 meter. Sneen skal du anbringe i en vold på fortovet langs rendestenen eller på vejen.
  • Når det er glat, skal du hurtigst muligt strø salt, grus eller lignende på fortove, udvendige trapper, indkørsler og stier.
  • Hvis du bor på en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen. Ejeren på den anden side, skal rydde den anden halvdel af vejen.
  • Husk altid at bruge salt, der er beregnet til at salte veje med.

Reglerne skal overholdes, ellers kan du få en bøde, og kommunen kan sende en regning for at have ryddet sne. Kravene kan variere fra ét lokalområde til et andet, men hvis der sker en ulykke, kan du risikere at skulle betale erstatning.

Uheldet er ude – hvad så?

Erstatningskrav kan blive rejst af den, som er kommet til skade på dit fortov. Du kan blive dømt, hvis vedkommende kan bevise, at du ikke har overholdt reglerne for snerydning.

Forsikringen vil ofte dække, hvis der sker en ulykke, så sørg for at have styr på dine forsikringer. Din ansvarsforsikring dækker normalt, hvis en gående falder på fortovet uden for din bolig.

Falder du på en anden persons grund, kan du få erstatning fra husejerens forsikring eller din egen ulykkesforsikring.

Forsikringer kan være skruet forskelligt sammen fra husstand til husstand. Tjek derfor med dit forsikringsselskab, hvordan du er forsikret, hvis en person falder på dit fortov.