Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Hækkeklipning: Regler for hæk i skel og have

Høje hække kan hurtigt blive et stridsspørgsmål mellem dig og din nabo. Hvad har du ret til, og hvilke regler gælder for levende hegn på din grund.
Af Signe Bønsvig
10. Maj 2019
regler for at klippe haek
Foto: Getty Images

Regler for hegn og hæk på skel

Hvor høj må hækken mellem dig og din nabo være? Og hvem bestemmer, hvordan og hvornår hækken skal klippes?

De vigtigste regler kan du læse her, så du undgår problemer med kommunen og at blive uvenner med din nabo.

Hæk mellem nabogrunde

Hækken, der står i skellet mellem din og din nabos grund, må være så høj eller lav, som I bliver enige om. Kan I ikke blive enige, må hækken ikke være højere end 2 meter.

Vedligeholdelsen af hækken står I for i fællesskab.

Se hvilke hækkeklippere, vi har testet

Hæk ud til offentlig sti, vej eller plads

Hække ud til offentlige områder må ikke genere forbipasserende eller trafikanter. Hækken må altså ikke blive så bred eller høj, at den for eksempel spærrer for udsynet ved et vejkryds eller et sving.

Kommunen give dig en tidsfrist til at klippe hækken, hvis den generer. Hvis du ikke gør det inden for fristen, har kommunen lov til at klippe hækken på din regning.

Hvornår og hvordan skal du klippe din hæk?

Hække på din egen grund

Hegnsloven bestemmer, hvor høj en hæk på din grund må være.

En hæk inde på din egen grund må være så høj som fælleshegnet plus afstanden til skellet. Er fælleshegnet/hækken 2 meter høj, og står din hæk 70 centimeter fra skellet, må den altså være 2,7 meter høj.

Naboen må dog ikke blive generet af din hæk. Hækken må altså ikke tage lys, luft eller udsigt fra de folk, der bor omkring dig.

Haveredskaber med benzinmotor, ledning eller batteri?

Hegnsyn ved uenighed

Nabostrid over hækken i et skel kan du løse ved at bestille et hegnsyn. Det koster cirka 1900 kroner at få foretaget et hegnsyn.

Den tabende part i sagen skal betale for hegnsynet.

Haveredskaber: Skal du eje eller leje?

Levende hegn på landet

På landet gælder der andre regler for fælleshegn. Her må et levende hegn ud til en landbrugsgrund eller skov være op til 5 meter.

Græsplænen: Hold den flot og sund

Andre lokale regler

Kommunale lokalplaner eller bestemmelser i for eksempel din grundejerforening kan indeholde andre og flere regler for din hæk. Du kan finde reglerne hos teknisk forvaltning i din kommune, på tinglysningskontoret eller hos din grundejerforening.

Haven: Sådan planlægger du året