Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Hækkeklipning: Regler for hæk i skel og have

Høje hække kan hurtigt blive et stridsspørgsmål mellem dig og din nabo. Her får du overblik over regler, der gælder for de levende hegn, du har på grunden.
Af Signe Bønsvig
3. August 2017
Foto: iStock

Hæk mellem nabogrunde

Hækken, der står i skellet mellem din og din nabos grund, må være så høj eller lav, som I bliver enige om. Kan I ikke blive enige, må hækken ikke være højere end 2 meter.

Vedligeholdelsen af hækken står I for i fællesskab.

Se hvilke hækkeklippere, vi har testet

Hæk ud til offentlig sti, vej eller plads

Hække ud til offentlige områder må ikke genere forbipasserende eller trafikanter. De må altså ikke blive så brede eller høje, at de for eksempel spærrer for udsynet ved vejkryds eller sving.

Kommunen kan pålægge dig at klippe hækken indenfor en angiven tidsfrist. Hvis du ikke gør det, har de lov til at få den klippet på din regning.

Hække på egen grund

Hegnsloven foreskriver, at en hæk inde på din egen grund må være så høj som fælleshegnet plus afstanden til skellet. Er fælleshegnet/hækken 2 meter høj, og står din hæk 70 centimeter fra skellet, må den altså være 2,7 meter høj.

Naboen må dog ikke blive generet af din hæk. Den må altså ikke tage lys, luft eller udsigt fra de folk, der bor omkring dig.

Hegnsyn ved uenighed

Nabostrid over hække i skel kan løses ved at bestille et hegnsyn. Det koster cirka 1800 kroner at få foretaget et hegnsyn, og betalingen pålægges den tabende part i sagen.

Levende hegn på landet

Der gælder andre regler for fælleshegn på landet. Her må et levende hegn ud til landbrugsgrund eller skov være op til 5 meter.

Andre lokale regler

Grundejerforeninger, kommunale lokalplaner og servitutter kan indeholde andre og flere regler for din hæk. Du finder dem hos teknisk forvaltning i din kommune, på tinglysningskontoret eller hos din grundejerforening.