Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sådan har vi testet kummefrysere

Vi har testet 8 kummefrysere, der alle har et volumen mellem 280 og 320 L. Der er blandt andet blevet lagt vægt på brugervenlighed, indfrysning og energiforbrug.
Af Mette Andrea Boesgaard
11. November 2013
Sådan har vi testet kummefrysere
Foto: iStock

Hvor hurtigt fryser kummefryseren store portioner?

Indfrysningskapaciteten er et udtryk for, hvor stor en mængde mad, der kan indfryses på 24 timer og sat i forhold til den anvendelige volumen i fryseren. Temperaturen af de allerede indfrosne varer i fryseren må ikke overstige -15 °C.

Hvor meget energi bruger fryseren?

Energiforbruget er målt ved optimale termostatindstillinger og en rumtemperatur på 25 °C. Derudover har vi målt forbruget under testen for indfrysningskapacitet. Det er bedømt i forhold til den anvendelige volumen i fryseren.

Hvor godt fungerer den anbefalede indstilling?

Anbefalet indstilling er den indstilling, der er angivet i manualen. Vi har målt, hvor godt kummefryseren fungerer, hvis man indstiller det præcist, som manualen foreskriver.

Hvor brugervenlig er fryseren?

Brugervenligheden er bl.a. en bedømmelse af, hvordan fryseren indstilles, indikatorer og alarmer, kurvene samt rengøring.

Hvor godt isolerer kummefryseren?

Isoleringen er et udtryk for, hvor længe fryseren kan holde maden frosset i tilfælde af strømafbrydelse. Vi har målt, hvor lang tid der går inden temperaturen i fryseren når op på -9 °C.

Hvor meget støjer fryseren?

Støj og vibrationer blev bedømt subjektivt af et panel på tre personer.

Hvor nem er fryseren af afrime?

Afrimning er en bedømmelse af afrimningsproceduren samt en vurdering af, hvor god fryseren er til at opsamle den vand, der dannes under afrimningen eller ved strømafbrydelse.

Hvor stabil er temperaturen?

Temperaturstabiliteten er bedømt ved at måle, hvordan temperaturen i fryseren ændrer sig, når den omgivne temperatur først sænkes til 10 °C og derefter hæves til 32 °C.

Hvor stort er fryserummet egentligt?

Praktisk anvendeligt volumen er størrelsen af det område i kummefryseren, der reelt kan anvendes til opbevaring af madvarer. Dvs. fraregnet utilgængelige områder.

Samlet bedømmelse vægtes således:

  • frysekapacitet 25 %,
  • energiforbrug 20 %,
  • anbefalet indstilling 20 %,
  • brugervenlighed incl. afrimning 20 %,
  • isolation og temperaturstabilitet i fryseren 10 %,
  • støj og vibrationer 5 %

Testen er udført i samarbejde med andre forbrugerblade i International Consumer Research and Testing, ICRT.