Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Undgå ildebrand: Derfor skal du have en røgalarm

Røgalarmen får du forhåbentlig aldrig brug for, men hvorfor er røgalarmer alligevel en god idé. Og hvordan skal du placere røgalarmen, hvis den skal advare dig i tide?
Af Jesper Frydland-Raun
21. September 2018
Røgalarm: Skal du vælge en optisk eller ionisk?
Foto: Getty Images

Derfor skal du have en røgalarm

Stearinlys kan sætte ild i juledekorationen, gnister fra elektrisk udstyr kan ramme letantændelige materialer, eller brand kan opstå på andre måder. Derfor er det helt vitalt at have en røgalarm, og gerne flere, i dit hjem.

Røgalarmen skal hurtigt advare dig, så du kan slukke branden, inden den udvikler sig, eller så du kan nå at slippe ud af huset.

Hvert år omkommer mellem 70 til 80 danskere under brande i boliger. 70 procent af de danske hjem har installeret mindst én røgalarm Men kun hver femte bolig, hvor der har været en dødsbrand, viste sig at have haft røgalarm.

Find den bedste røgalarm i Forbrugerrådet Tænks test

Sådan redder røgalarmer liv

Brand kan opstå, når du sover eller er uopmærksom. Derfor er det vigtigt, at du har en røgalarm, som gør dig opmærksom på røgudvikling.

Røgalarmer indeholder en lyssensor med infrarødt lys, som opfanger synlige røgpartikler i luften. Når det infrarøde lys bliver brudt af synligt røg, reagerer alarmen.

Røgalarmer har generelt kort reaktionstid, og derfor er de gode til at opdage ulmende ild, eksempelvis fra en cigaretglød, inden det udvikler sig til en decideret ildebrand.

Alarmen er også god til rum, hvor der er meget plastmateriale eller møbler, fordi det skaber flammer og danner synligt røg. Det kan eksempelvis være i børneværelset eller stuen.

Sådan placerer du røgalarmen

Røgalarmen skal placeres rigtigt, hvis den skal opdage ilden i tide. Følg disse råd, når du sætter din røgalarm op:

  • Anbring alarmen i loftet, da røg søger opad.
  • Placér alarmerne så langt fra væg og hjørner som muligt med mindst 50 centimeter til hjørner.
  • Opsæt flere alarmer i større boliger.
  • Placér minimum en alarm på hver etage i boliger med flere etager. Placér alarmen ved trappeopgangen.
  • Undgå alarmer i køkken, hvor en falsk alarm fra madlavningen kan få dig til at pille batteriet ud. Glemmer du at sætte batteriet igen, virker alarmen ikke, når det først gælder.
  • Lukkede døre kan betyde, at røgen ikke når alarmen - eller at lyden ikke når dig, når du sover. Placer derfor ikke den eneste røgalarm i et rum, der ofte er lukket af, eller et rum der ligger langt fra dit soveværelse.

Find den bedste røgalarm i Forbrugerrådet Tænks test

Forsikringsselskaber anbefaler optiske røgalarmer

Forsikringsselskaber anbefaler optiske røgalarm, der også er den type alarmer, der er langt mest udbredt på det danske marked.

Optiske røgalarmer bliver anbefalet, fordi den forventes at have en hurtigere reaktionstid ved brande, der udvikler sig langsomt.

Kravet til røgalarmer er, at de skal reagere, inden sigtbarheden er nede på 40 procent. Det svarer til en sigtbarhed på cirka 5 meter.

Røgalarmer skal leve op til disse krav, før producenten må sende dem på markedet.