Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Elkedler: Har du styr på sikkerheden?

Kogende vand kan føre til alvorlige ulykker, og især hvis du har børn, kan det være en god idé at kaste et ekstra blik på elkedlen.
Af Lars Nøhr Andresen
26. September 2019
Foto: iStock

Elkedler: Pas på varme overflader

Overfladen på elkedlen bliver varm, når du koger vandet. Men der er forskel på, hvor varm den bliver. 

Langt de fleste elkedler bliver ikke så varme, at du kan brænde dig. Men på enkelte elkedler bliver overfladen så varm, at det udgør en risiko.

68 grader har vi målt overfladen til, på en af elkedlerne i vores test fra 2016.

Rører du ved en elkedel med en overfladetemperatur på 68 grader gør det ondt, men det giver ikke forbrændinger.

Hvilken elkedel skal du købe? Se vores test

Ledningen: Hold den væk fra børn

Kogende vand er årsag til mange af de forbrændingsulykker, der sker i køkkenet. Derfor skal du være forsigtig med elkedler, hvis formål er at bringe vand i kog.

Ledningen kan få elkedlen til at vælte. Sørg for, at den er placeret højt oppe og på en måde, så børn eller dyr ikke kan komme til den. Brug helst stikkontakter, der sidder oppe under overskabene.

Elkedlen skal stå sikkert. Placerer du den eksempelvis ovenpå en dug, skal du være opmærksom på, at den let falder ned, hvis et barn trækker i dugen.

Sikkerhedsfunktioner: Det skal fungere

Elkedler indeholder varmeelementer, som hurtigt bliver meget varme, så de kan bringe vand i kog.

Tænder du for elkedlen, uden at der er vand i, er det vigtigt, at den slukker af sig selv, så den ikke brænder sammen. De 14 elkedler, som Forbrugerrådet Tænk har testet, slukker alle af sig selv.

Koger vandet, skal elkedlen slukke af sig selv, så den ikke fylder køkkenet med damp. De testede elkedler slukker alle af sig selv, når vandet koger, selv om der kan gå op til 9 sekunder. Slår din elkedel ikke fra, når vandet koger, bør du overveje at udskifte den.

Overfyldte elkedler koger over med varmt vand, og ingen af de testede elkedler registrerede, om kedlen var overfyldt. Du skal selv være opmærksom på, at du ikke fylder for meget vand i kedlen.

Kemi: Elkedler kan indeholde uønsket kemi

Vandet i elkedlerne, som Forbrugerrådet Tænk har testet, indeholder i nogle tilfælde små mængder tjærestoffer – de såkaldte PAH’er – efter det har været i kog.

Tjærestoffer er en gruppe af kemiske stoffer, som kan være kræftfremkaldende. Det er dog fundet i så små mængder, at det ikke er over de gældende grænseværdier for almindeligt drikkevand.