Forbrugernes data kan bruges til at diskriminere på pris Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Forbrugernes data kan bruges til at diskriminere på pris

Bopæl, cookies og andre personlige oplysninger kan af virksomheder bruges til fastsætte individuelle priser på varer, så forbrugerne ikke betaler samme pris for den samme vare. Det er urimeligt og gør markedet uigennemsigtigt, lyder kritikken fra Forbrugerrådet Tænk.

Foto: iStock · 17. marts 2017
betalingskort og tablet

Brugerdata afslører hvad forbrugeren maksimalt vil betale for en vare

Netbutikker og rejseportaler har i mange år været mistænkt for at bruge data, som de har på deres potentielle kunder til at fastsætte priserne individuelt.  

Brugerdata kan nemlig give virksomheder et indtryk af, hvilken indkomst du har, hvad dine interesser er og meget andet. Disse brugerdata kan derefter bruges til at udregne den pris, der er det maksimale beløb, denne type bruger må formodes at ville betale for varen. Fænomenet kaldes prisdiskrimination eller dynamisk prisdannelse.

Forskningen bekræfter problemet

Flere internationale undersøgelser har peget på, at prisdiskrimination finder sted, men det er svært at skaffe viden om omfanget.

I 2014 kom en omfattende undersøgelse fra Bostons Northeastern University, der analyserede ti af de største netbutikker og seks førende rejseportaler i USA. Konklusionen var, at fire ud af 10 butikker og fem ud af seks rejseportaler gjorde brug af prisdiskrimination.

”Undersøgelserne på området tegner et foruroligende billede ved at dokumentere, at prisdiskrimination på nettet foregår, og jeg er ikke i tvivl om, at tendensen med at give forbrugerne forskellige priser på baggrund af deres data kun vil vokse de kommende år. Problemet er bare, at det videnskabeligt er svært at bevise, hvilke virksomheder, som udnytter brugerdata til at prisdiskriminere”, siger Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.       

Umuligt at gennemskue et marked med prisdiskrimination

Mange forbrugere vil opleve det som urimeligt, hvis de på grund af deres øvrige adfærd på nettet, skal betale en højere pris end andre forbrugere. Prisdiskrimination er også med til at gøre markedet meget uigennemsigtigt for forbrugerne.  

”Vi bryder os ikke om en praksis, hvor virksomheder ved indsamle og analysere kundens indkøbshistorik regner ud, hvor meget den enkelte kunde er villig til at betale. Vi mener det krænker den enkeltes privatliv og det betyder, at forbrugere går glip af billigere priser, som de ville have fået, hvis de ikke var blevet overvåget. Det kan godt være, at der er en lille gruppe forbrugere, for hvem prisdiskrimination umiddelbart vil være en fordel.  Men overordnet er konsekvensen, at forbrugerne betaler mere for det samme produkt”, siger Anette Høyrup.  

 De brugerdata, som virksomhederne anvender, er typisk om cookies, der viser forbrugernes færden online. Men i princippet kan virksomhederne basere sin prisdiskrimination på alle de oplysninger, som er tilgængelige om de enkelte forbrugere på nettet. Det kan f.eks. være oplysninger fra Facebook omkring vennelister, profilbilleder og alder og gælder i realiteten alle de oplysninger, som forbrugerne på et eller andet tidspunkt har givet tilladelse til må videregives til en tredjepart.  

Forbrugerrådet Tænk sætter de kommende uger med kampagnen ”Sikker, når du klikker”, at skabe tryghed og give oplysning om, hvordan man kan sørge for, at ens personlige oplysninger i vides muligt omfang forbliver private.