MitID: Det kommer det til at betyde for dig | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Værd at vide om MitID

MitID er den tjeneste, du bruger til at bekræfte din identitet online. Her kan du blive klogere på tjenesten, og hvad der er rart at vide i forhold til digital sikkerhed.

· 17. oktober 2023
mitid layout

Du bruger MitID til at logge ind på alt fra netbank til offentlige sider, og når du betaler i webshops.

MitID består i alt sin enkelthed af et brugernavn, en adgangskode og en kode.

Fire måder at bruge MitID på

Der er fire forskellige måder at benytte MitID på.

  1. MitID som app til smartphone eller tablet. Appen vil fungere ligesom NemID nøgleappen, mange bruger i dag.
  2. MitID kodeviser, som er en lille elektronisk enhed, der giver dig en engangskode, hver gang du skal bruge MitID.
  3. MitID chip, som er løsningen til dem, der skal identificere sig mange gange i løbet af en dag, eller som arbejder med særligt personfølsomme oplysninger.
  4. MitID kodeoplæser, som både viser dig en engangskode og kan læse koden op for dig. Man kan bruge høretelefoner med kodeoplæseren, så andre ikke kan høre koden. Denne løsning er særligt tiltænkt brugere med nedsat syn.
Løsninger til mitID

Højnet sikkerhed

I løbet af oktober 2023 er der foretaget en række ændringer af MitID for at højne sikkerheden for brugerne.

Her er det fx blevet muligt, at du kan midlertidigt spærre hele dit MitID på MitID.dk. Førhen var det kun muligt at spærre dele via app, kodeviser, kodeoplæser eller chip, mens den fulde adgang skulle spærres ved at ringe til supporten eller henvende dig til Borgerservice. Denne funktion er tiltænkt at gøre det nemmere for dig at spærre MitID ved mistanke om misbrug eller svindel. Hvis du skal genaktivere tjenesten, skal du møde fysisk frem hos Borgerservice.

Det er også blevet muligt at ændre dit mobilnummer direkte i MitID appen. Dette kan komme på tale, hvis du har fået en ny mobil og/eller nyt telefonnummer.

For personer med udenlandske pas og internationale ID-kort,kan MitID hentes direkte ned i MitID appen. Der kan dog opstå tekniske udfordringer, hvis pas og/eller telefon er af ældre dato.

I håb om at reducere svindel-forsøg med MitID, vil der fremadrettet blive fjernet links (URL’er og telefonnumre) i notifikationer, og disse erstattes med en tekst om, at du kan finde yderlige information på MitID.dk. Hertil oprettes der også en side på MitID.dk, hvor du kan finde informationer om notifikationerne.

Tænk over flere MitID apps

Selvom ændringerne er tiltænkt at højne brugernes sikkerhed, vil det være en god idé at overveje at have et ”ekstra” MitID på en anden device end din telefon – fx en tablet. Du kan have op til tre aktive MitID apps.

Hvis uheldet indtræffer, og du mister din telefon, står du nemlig bedre stillet ved at have MitID installeret på en anden device – altså som en slags backup.

Du kan også vælge at have et alternativt ID-middel - fx i form af en kodeviser. Med kodeviseren kan du logge på mitid.dk og få en aktiveringskode og en midlertidig PIN-kode til en ny MitID app. 

Husk, at hvis du mister din telefon med MitID appen på, vil det være en god idé straks at spærre dit MitID, så det ikke kan misbruges af andre.

Sikkert som forbruger

Idéen med MitID et at højne sikkerheden for brugerne. Her er det værd at huske på, at offentlige myndigheder, politiet eller din bank aldrig vil bede dig om at udlevere dit bruger-id eller –koder til MitID.

Forbrugerrådet Tænk mener: Vigtigt at gardere sig mod svindel

"Forbrugerrådet Tænk støtter generelt set brugen af MitID som en måde at sikre forbrugernes betalinger på. Vi ser dog et stort og voksende antal sager om svindel, på trods af at der er blevet brugt MitID. Vi arbejder for, at forbrugere, der opfører sig ansvarligt, ikke kan komme til at hæfte for svindel. Heller ikke i de tilfælde, hvor svindlerne har kunnet narre forbrugeren. Derfor må man spørge sig selv, om MitID er godt nok indrettet og layoutet, til at imødegå den voksende professionelle digitale svindel.

Vi holder samtidig løbende øje med, om forbrugere, der ikke er digitale, eller utrygge ved digitale løsninger, har de rigtige alternativer og muligheder til MitID-appen."

Jacob Ruben Hansen, økonom i Forbrugerrådet Tænk