Nye rådgivningsregler skal hjælpe forbrugerne | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Nye rådgivningsregler skal hjælpe forbrugerne

Bankerne er blevet underlagt en ny rådgivningslov, der skal beskytte forbrugerne på investeringsmarkedet. Men de nye regler kan give en falsk tryghed, hvis de ikke præciseres, mener Forbrugerrådet Tænk, der har forsøgt at løse problemet via en frivillig aftale med bankerne. Nu må politikerne på banen, hvis forbrugernes retssikkerhed skal sikres, siger organisationen.

Foto: Getty Images · 25. maj 2018
Ny rådgivningslov beskytter forbrugerne på investeringsmarkedet

Imagecredit: Getty Images

Investeringsmarkedet er et af de mest komplekse forbrugermarkeder, og forbrugerne er derfor særligt sårbare overfor, at deres rådgivere handler i deres bedste interesse.

Det har ført til storstilede reformer i bl.a. Australien, EU og USA, og som noget nyt har danske banker og investeringsforeninger som en del af det såkaldte Mifid2-direktiv fra januar fået ”pligt til at handle i kundens bedste interesse”.

Men mens den nye standard for investeringsrådgivning er blevet udpenslet over mere end 1000 siders lovtekst i USA, så er den i Danmark slet ikke klar til at blive brugt ved ankenævn og domstole. Det er et problem for forbrugerne, mener Forbrugerrådet Tænk:

”Det fremgår af loven, at bankerne skal sætte kundernes interesser før egne interesser, men det fremgår ingen steder, hvad det konkret betyder i praksis. Vi mener, at Ankenævn og domstole har brug for en præcisering af reglerne, hvis de fx skal kunne afgøre om en bank har pådraget sig et erstatningsansvar overfor kunden i en konkret situation”, siger formand Anja Philip fra Forbrugerrådet Tænk.

Bolden ligger hos politikerne

Forbrugerrådet Tænk har udarbejdet et såkaldt aftaletillæg, hvor organisationen giver sit bud på, hvordan pligten til at handle i kundens bedste interesse kan præciseres. Rådet har kontaktet danske banker med en opfordring om, at aftaletillægget indarbejdes i investeringsaftalerne med bankkunderne. I aftaletillægget forpligtes banken bl.a. til at lade investeringsfaglige vurderinger bestemme, hvilke investeringer der anbefales og anvendes til kunderne. Trods en god dialog, er der ingen af de adspurgte banker, der har ønsket at bruge aftaletillægget.

”Fra Christiansborg er der ofte efterspørgsel efter, at vi løser forbrugerpolitiske problemer direkte med branchen. Det er ikke lykkedes i denne omgang. Derfor er det nu op til politikerne at sørge for, at forbrugerne kan stole på, at bankerne sætter deres interesser først, så den nye lovgivning ikke blot ender som pæne ord på papir og et slag i luften”, siger Anja Philip, der slår fast, at Forbrugerrådet Tænk gerne kommer med input, hvis politikerne vil præcisere lovgivningen fx via en vejledning eller en bekendtgørelse.

Indtil de nye regler for rådgivning bliver mere anvendelige, opfordrer Forbrugerrådet Tænk forbrugerne til, at man, hvis man modtager investeringsrådgivning gennem banken, spørger ind til, hvordan banken konkret lever op til den nye standard om at sætte kundernes interesser først. Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at man medbringer det nævnte aftaletillæg, så det kan danne udgangspunkt for snakken, og organisationen har desuden lavet en guide til forbrugernes dialog med banken om investeringer.