Til pressen: Forbrugerrådet Tænks testpolitik | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Til pressen Forbrugerrådet Tænks testpolitik

Forbrugerrådet Tænk udvikler og udarbejder produkttest. De bliver offentliggjort i vores magasin og på taenk.dk. Forbrugerrådet Tænk har den fulde ophavsret til disse test, herunder samtlige artikler, testskemaer, fotos, illustrationer mv., der indgår i eller er bestanddel af en given test.

Med undtagelse af, hvad der følger af citatretten (jf. nedenfor), må vores test, herunder testskemaer, artikler, fotos og illustrationer, ikke gengives af andre, hverken helt eller delvist.

Forbrugerrådet Tænks testresultater, herunder artikler, testskemaer, billeder mv., må med undtagelse af, hvad der følger af citatretten (jf. nedenfor), ikke trykkes i andre medier:

  • hverken på papir eller online
  • hverken hele eller dele af testskemaer
  • hverken tekst, lyd eller billeder

Forbrugerrådet Tænks test og artikler kan kun citeres inden for ophavsretslovens rammer. Det vil blandt andet sige i meget begrænset omfang og i givet fald med fuld reference til Forbrugerrådet Tænk og med link til testen på taenk.dk. Ved citat skal der endvidere angives årstal og måned for den citerede test med henblik på at sikre, at læsere ikke modtager misvisende information.

Et medie må citere max 1 test om måneden med max 3 modeller nævnt, heraf højest et ’Bedst i Test’-produkt.

Citater skal ske i overensstemmelse med god skik og kun i det omfang, som betinges af formålet, jf. Ophavsretslovens § 22. Lovlig citat i overensstemmelse med Ophavsretslovens forudsætter således blandt andet, at det pågældende citat  indgår i et andet og nyt selvstændigt værk. Kommerciel brug og gengivelse af vore produkttest mv. vil ikke være omfattet af citatretten og vil således være i strid med Ophavsretsloven.

Ovennævnte beskrivelse af tilladte og ikke-tilladte gengivelser er ikke udtømmende.

Eneret på udgivelse af ICRT-test i Danmark

Forbrugerrådet Tænk er medlem af den internationale testorganisation, ICRT. Sammen udvikler og finansierer vi test, og Forbrugerrådet Tænk har eneret på udgivelsen af disse test i Danmark. Det vil sige, at mange af de test, som udgives i andre forbrugerblade verden over (det være sig alt fra Consumer Reports, Que Choisir, Forbrugerrapporten, Råd og Rön og andre medlemmer af ICRT - se listen hos International Consumer Research & Testing), må ikke bruges af andre medier – her gælder Ophavsretslovens og Markedsføringslovens regler altså også.

Forbrugerrådet Tænk bringer ikke reklamer

Forbrugerrådet Tænks medier er reklamefrit område af hensyn til vores uafhængighed og troværdighed, og vores test er ikke statsfinansieret. Vores test og magasin er 100 procent finansieret af abonnementsindtægter. Derfor er det i vores egne medier – og ikke i andres – at man skal læse vores testresultater.

Det er kun dig, der må bruge din adgang og bladet.

Koden til taenk.dk er personlig og må ikke videregives

Alt materiale i Forbrugerrådet Tænks magasin og på taenk.dk er ophavsretligt beskyttet. Medlemskabet giver alene medlemmet ret til eget brug at hente information fra magasinet og tænk.dk. Herved forstås, at medlemmet som led i brugen af magasinet og tænk.dk kan udskrive (printe) og eller overføre (downloade) materiale. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informationsgenfindingssystemer.