Kunstig intelligens kan sætte turbo på den digitale svindel: Syv anbefalinger skal beskytte danskerne | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Kunstig intelligens kan sætte turbo på den digitale svindel: Syv anbefalinger skal beskytte danskerne

Befolkningen skal klædes bedre på til at håndtere fremtidens digitale svindel med kunstig intelligens, mener en række organisationer i ny rundspørge. En ekspertgruppe samlet af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden har formuleret syv anbefalinger til at beskytte danskerne og styrke samfundets indsats mod den voksende digitale svindel.

· 29. november 2023

Digital svindel er et voksende problem. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd oplevede 150.000 danskere i 2022 at blive ofre for digital svindel, og antallet af forsøg på svindel er endnu større.

Med udbredelsen af såkaldt generativ kunstig intelligens bliver problemet med al sandsynlighed endnu mere omfattende. Det bør befolkningen forberedes på, mener en række organisationer og virksomheder.

Forbrugerrådet Tænk har foretaget en rundspørge blandt de 68 virksomheder og organisationer, der leverer viden og tips om aktuelle svindelforsøg til appen Mit Digitale Selvforsvar, og spurgt til deres forventninger til fremtidens svindel i lyset af udbredelsen af kunstig intelligens.

Blandt appens partnere er bl.a. private virksomheder som PostNord, Nets og Danske Bank, samt en række offentlige aktører og myndigheder.

26 ud af de 27 organisationer, som anonymt har deltaget i rundspørgen, svarer, at danskerne ikke er tilstrækkeligt forberedte på at håndtere fremtidens svindel med brug af kunstig intelligens.

Samtidig svarer langt de fleste, at deres organisation forventer at skulle håndtere en stigning i antal svindelforsøg udført med kunstig intelligens i fremtiden.

”Digital svindel er i dag blevet et meget stort problem, og vi står på tærsklen til, at kunstig intelligens formodentlig vil gøre ondt værre. Vi forventer, at svindlen bliver både mere effektiv og mere udbredt med den hastige udvikling inden for kunstig intelligens, der kan generere både falsk tekst, lyd og billede på meget overbevisende vis. Derfor er der behov for, at vi sætter stærkt ind allerede nu med tiltag til endnu mere effektiv forebyggelse, fx udvikling af nye tekniske løsninger, og frem for alt endnu stærkere samarbejde på tværs af samfundets aktører, ” siger Anja Philip, formand hos Forbrugerrådet Tænk.

Syv anbefalinger til et tryggere digitalt Danmark

Forbrugerrådet Tænk har sammen med TrygFonden samlet en ekspertgruppe med udvalgte interesse- og brancheorganisationer, som løbende håndterer svindelforsøg, eller som repræsenterer borgergrupper, der udsættes for svindel.

Organisationerne har udarbejdet syv anbefalinger til at styrke samfundets og borgernes modstandsdygtighed over for digital svindel, herunder svindel udført med kunstig intelligens-teknologier.

 

Overskrifterne på anbefalingerne lyder:

  1. Indsats for øget opmærksomhed på digital svindel
  2. Udvikling af nye løsninger der forhindrer svindel  
  3. Styrket koordinering mellem offentlige og private organisationer
  4. Afklaring af myndighedsansvar
  5. Øget forsknings- og vidensindsats
  6. Styrket deling af informationer om digitale trusler mellem private og offentlige aktører
  7. Bekæmp digital svindel internationalt

     

”Teknologien udvikles ofte hurtigere end de tiltag, der skal beskytte borgerne mod de udfordringer, som den teknologiske udvikling også rummer. Kunstig intelligens er ikke nogen undtagelse. Den rummer et kæmpe potentiale for vores samfund, men vil også gøre det nemmere at lave meget virkelighedstro svindelnumre. Med disse anbefalinger ønsker vi at bidrage til, at vi med det samme får taget hul på samtalen om, hvordan vi beskytter borgerne og vores samfund mod ny og mere avanceret svindel”, siger Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden.

Bag anbefalingerne står – foruden Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden – Finans Danmark, Ældre Sagen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, IDA, IT-Branchen, Rådet for Digital Sikkerhed, Forsikring & Pension og Teleindustrien.

Gruppens arbejde et løbende blevet kvalificeret af bl.a. forskeroplæg, ekspertinterviews, fokusgrupper og inddragelse af relevante offentlige aktørers perspektiv.

Anbefalingerne vil blive formidlet til relevante ministre, myndigheder og aktører, der spiller en rolle i forhold til at forebygge digital svindel.