Hver femte ung står alene med privatøkonomiske udfordringer
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Hver femte ung står alene med privatøkonomiske udfordringer

Hver femte ung i Danmark har aldrig fået hjælp, råd eller vejledning til at holde styr på deres privatøkonomi. Den samme gruppe af unge har samtidig det største behov for hjælp. Det viser en ny undersøgelse fra TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk.

Foto: Getty Images · 28. februar 2021
Trist ung kvinde

En ny undersøgelse, som Trygfonden og Forbrugerrådet Tænk står bag, tegner et billede af en relativt stor gruppe danske unge, som reelt står alene med deres økonomi og de bekymringer, udfordringer, overvejelser og beslutninger, der følger med. Undersøgelsen bekræfter, at privatøkonomi – og især dårlig økonomi – er et tabu blandt unge.

Men unge har brug for hjælp og støtte fra nogen, de har tillid til, for at kunne håndtere de bekymringer, udfordringer, overvejelser og beslutninger, der følger med, hvad enten det handler om at håndtere et socialt forbrugspres, et budget i ubalance eller hjælp til at ændre dårlige og dyre forbrugsvaner.     

Alligevel har 19 procent af danske unge aldrig fået nogen rådgivning, introduktion eller hjælp til at holde styr på privatøkonomien. Og 10 procent har oplevet at stå i en situation, hvor de havde brug for hjælp eller vejledning til at håndtere økonomiske udfordringer eller problemer, uden at de kunne få eller finde det.

De unge, som oplever at stå alene, er desværre samtidig dem, som har størst behov for hjælpen. 30 % af de unge, som er bekymrede over deres økonomi, har således oplevet, ikke at kunne få den nødvendige hjælp, da de havde brug for det. Hver femte af disse økonomisk bekymrede unge ved heller ikke, hvem de skulle spørge om hjælp.

Hos Forbrugerrådet Tænk mener man, at undersøgelsen sætter fokus på et vigtigt paradoks. For selv om der de seneste år heldigvis er færre unge, der er registreret i RKI, er der fortsat en ret stor restgruppe, som har det meget svært med deres privatøkonomi, og som skylder flere penge til stadig flere kreditorer, fortæller organisationens formand Anja Philip.

”Vi ved, at unge med privatøkonomiske problemer trives dårligere end andre unge. Når unge ikke har nogen at tale med om deres økonomi, kan de økonomiske problemer de har, og de konsekvenser det kan få, vokse sig større og større og forfølge dem langt ind i voksenlivet. Derfor er det helt afgørende, at vi får hjulpet de unge der har brug for det, med tidligere og mere opsøgende indsatser”, siger Anja Philip.

Undersøgelsen viser også, at unge generelt ikke har lyst til selv at opsøge hjælp til at håndtere deres privatøkonomi. Dette gælder for hver femte ung – men for unge, der har økonomiske udfordringer for hver tredje. De økonomisk bekymrede unge er samtidig mindre tilbøjelige til at ville søge hjælp hos deres forældre eller nærmeste. Opgaven med at hjælpe og støtte unge omkring deres privatøkonomi kan derfor ikke alene overlades til forældrene og det private netværk, men må også komme fra andre kanter, mener Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden.

”Fra vores tidligere undersøgelser ved vi, at privatøkonomi er tabu og et emne, der er svært for de unge at tale om. Derfor er det vigtigt, at flere omkring de unge, fx en lærer eller en vejleder, tør være opsøgende og tale med de unge om det. Den klassiske undervisning i låneberegning og budgetlægning kan ikke stå alene. Unge har også brug for rådgivning, der udfordrer fx socialt købspres og at blive støttet i at turde sige det højt, når de fx ikke har råd til en strøg- eller biograftur”, siger Rie Odsbjerg Werner, administrerende direktør i TrygFonden.

1.000 danske unge mellem 18 og 30 år har svaret på spørgsmål, der ligger til grund for rapporten ’Støtte og vejledning til unge voksne om privatøkonomi’. Resultaterne er vægtede, så de er repræsentative for gruppen. Rapporten er udarbejdet af Epinion for TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk, som led i et partnerskab om at øge den økonomiske tryghed og trivsel blandt unge.