Hver 9. ung slås med økonomien | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Hver 9. ung slås med økonomien

Mere end 11 procent af de 18-30-årige har svært ved at betale deres regninger. Det viser en ny, stor undersøgelse af unges gæld og økonomi, som Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag. Konsekvensen er blandt andet, at mange unge dropper tandlægebesøg og lægeordineret medicin.

Foto: Getty Images · 13. marts 2018
Kvinde sidder og kigger ned med hænderne ved hovedet

Mange danske unge har ondt i økonomien.  Faktisk har 11,4 procent af de 18-30-årige gentagne betalingsproblemer, hvilket betyder, at de flere gange inden for et år ikke har været i stand til at betale deres regninger til tiden.

Det viser en ny, landsdækkende undersøgelse af unges økonomiske udfordringer og gæld, som er udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden. Undersøgelsen handler også om de konsekvenser, økonomiske problemer får for de unge.

"Vores undersøgelse viser, at to ud af tre unge med betalingsproblemer undlader at gå til tandlægen, og at en fjerdedel af de unge med betalingsproblemer undlader at købe lægeordineret medicin. Det viser desværre med al tydelighed, at vi står med et alvorligt samfundsproblem," siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Hun fortæller, at betalingsproblemer kan få store konsekvenser langt ud i fremtiden.

"Generelt ved vi, at når først man som ung er kommet i økonomisk uføre, kan det være virkelig svært at få rettet skuden op som voksen og få råd til fx bolig og andre af de ting, vi betragter som en del af voksenlivet. Det kan derfor påvirke unges liv negativt i mange år ud i fremtiden," siger Anja Philip.

Rod i økonomien fører ofte til rod i tilværelsen

Hos TrygFonden hæfter direktør Gurli Martinussen sig særligt ved de negative konsekvenser, en dårlig økonomi har – eller kan få - for de unges trivsel.

"Vi lever i en tid, hvor man meget nemt kan få adgang til lån og forbrug her og nu. Samtidig kan vi se, at mange unge lader sig friste til forbrug – selvom de egentlig ikke har råd – for at være en del af fællesskabet med andre unge. Det er en rigtig uheldig kombination, for rod i økonomien fører ofte til rod i tilværelsen. De unges økonomi er altså ikke det eneste, der skranter. Det påvirker også de unges helbred, tryghed og livskvalitet, når der er minus på kontoen. Det må vi som samfund tage alvorligt – og hjælpe med at tage hånd om," siger Gurli Martinussen.

Undersøgelsen viser, at betalingsproblemer og uhåndterlig gæld opstår på tværs af for eksempel uddannelses-, beskæftigelses- og indkomstniveau. Men unge med kort eller ingen uddannelse har forøget risiko for at komme i økonomiske problemer. Også enlige forsørgere er særligt udsatte, ligesom unge udenfor arbejdsmarkedet langt oftere end unge i beskæftigelse eller uddannelse har svært ved at få økonomien til at balancere.

Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag undersøgelsen med titlen 'Økonomisk mistrivsel blandt unge voksne, marts 2018'.

Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden arbejder på at forebygge økonomiske problemer blandt danske unge gennem partnerskabsprojektet ’Plus på kontoen’, og på baggrund af rapporten fremstår fire anbefalinger væsentlige i forebyggelsesarbejdet.

Anbefalinger fra rapporten

 • Regulering af markedet for forbrugskredit, særligt den kortsigtede kredit.
  Rapporten anbefaler blandt andet, at alle virksomheder, der tilbyder lån, laver en individuel kreditvurdering af lånemodtageren. Der anbefales også et loft over prisen på de samlede omkostninger for lån (ÅOP-loft).
   
 • Tidlig identifikation af og støtte til unge med betalingsproblemer.
  Når unge får svært ved at betale regninger, er det vigtigt, at familie, venner eller fagprofessionelle med kontakt til de unge støtter dem i at tage hånd om deres økonomi.
   
 • Udvikling af nye strategier for finansiel dannelse.
  Det anbefales, at arbejdet med finansiel dannelse tager udgangspunkt i de økonomiske udfordringer, unge møder i hverdagen og fokuserer på, hvordan de unge kan navigere i en hverdag med mange fristelser og svære valg. Det skal også være nemmere for unge at tale om økonomi, og derfor skal tabuet om privatøkonomi nedbrydes.
   
 • Udvidelse af indsatsen for unge med tunge gældsproblemer.
  Unge skal have kendskab og adgang til gratis og uvildig økonomi- og gældsrådgivning. Rapporten anbefaler derfor, at der skabes en langvarig stabil finansiering af gældsrådgivningsindsatsen.

Fakta fra rapporten

 • Undersøgelsen er baseret på 1.932 besvarelser fra unge mellem 18 og 30 år.

Hvad og hvem:

 • 11,4 procent af danske unge mellem 18 og 30 år slås med ’gentagne betalingsproblemer’ (har flere gange i løbet af det seneste år ikke kunnet betale en regning).
 • Andelen af unge med betalingsproblemer er mindst i Region Midtjylland, mens Region Syddanmark og Region Sjælland har den største andel af unge med betalingsproblemer.

Årsager:

 • 55 procent af de unge med betalingsproblemer begrunder problemerne i ’uforudsete udgifter’, og 18 procent begrunder dem med sygdom.
 • 38 procent af unge taler aldrig eller sjældent med deres familie, partner eller venner om deres økonomi.
 • 46 procent af unge bruger flere penge end planlagt, når de er sammen med vennerne.
 • 40 procent af unge køber altid mere end planlagt.

Konsekvenser:

 • 23 procent af de unge med betalingsproblemer oplever at have dårligt eller meget dårligt helbred. Hos unge uden betalingsproblemer gælder det kun 8 procent.
 • 41 procent af de unge med betalingsproblemer har lav livstilfredshed. Hos unge uden betalingsproblemer er det kun 15 procent.
 • 64 procent af de unge med betalingsproblemer har undladt at tage til tandlæge indenfor det seneste år, fordi de ikke havde råd. Hos unge uden betalingsproblemer er det kun 23 procent.
 • 26 procent af de unge med betalingsproblemer har undladt at købe lægeordineret medicin, fordi de ikke havde råd. Hos unge uden betalingsproblemer er det kun 4 procent.

For yderligere information og udtalelser fra Forbrugerrådet Tænk:
Pressechef i Forbrugerrådet Tænk, Thor Seierø Mouritsen. Mobil: 25882016

For yderligere information og udtalelser fra TrygFonden:
Pressechef i TrygFonden, Karen Bøgedal. Mobil: 30563432