Forbrugerorganisationer foreslår længere reklamationsret
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Forbrugerorganisationer foreslår længere reklamationsret

Forbrugerrådet Tænk og FDM foreslår, at reklamationsretten hæves fra to år til seks år på hårde hvidevarer, biler, elektronik og andre produkter, der må forventes at holde længe. Forslaget kommer som optakt til, at folketinget de kommende måneder skal tage stilling til mulige ændringer i købeloven – herunder reklamationsrettens længde i Danmark.

· 24. januar 2021

Reklamationsretten er den periode, hvor man som forbruger har ret til at klage over et produkt, der går i stykker på grund af en fejl, der har været allerede, da man købte produktet.

EU-reglerne siger, at der minimum skal være to års reklamationsret, men alle EU-lande skal implementere nye regler på området og derfor har Justitsministeriet bedt et sagkyndigt udvalg se på, hvordan reklamationsretten bør se ud i Danmark.

I dag er der to års reklamationsret i Danmark uanset, hvilket produkt man har købt. Det vil Forbrugerrådet Tænk og FDM gøre op med, og organisationerne opfordrer nu politikerne til at indføre en differentieret reklamationsret på 6 år for større produkter, som fx hvidevarer, elektronik og biler, hvor man kan forvente længere holdbarhed - og 3 år for øvrige produkter.

”Det er åbenlyst urimeligt, at vi forbrugere kan bruge en masse penge på en vare, som må forventes at have en lang levetid, og at der så går et slags jerntæppe ned mellem os og vores adgang til at klage efter blot to år – også selvom der er tale om en fejl, der var på produktet fra starten, eller at produktet ikke har kunne holde til at blive brugt. Vi lever i en klimakrise, hvor der er brug for en bæredygtig omstilling af vores liv. En længere reklamationsret vil, udover at være grundlæggende mere rimelig, kunne betyde, at det bedre vil kunne betale sig at producere mere holdbare produkter, og at flere forbrugere vil få repareret deres produkter, hvis de går i stykker,” siger formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip.

Hun peger på, at en række af de lande, vi normalt sammenligner os med i Danmark, fx Norge, Sverige, Finland, Island, Storbritannien og Holland allerede har længere reklamationsret end de to år.

En undersøgelse fra Ingeniørforeningen, IDA, fra 2018 viste, at flest af såkaldt ”varige forbrugsgoder” som fx hårde hvidevarer og elektronik gik i stykker, når de var mellem 2 og 5 år gamle. Altså kort efter, at reklamationsretten var udløbet.

Også hos de danske bilejeres interesse- og medlemsorganisation FDM, mener man at en differentieret reklamationsret vil være mere retfærdig og retvisende end de nuværende regler, fortæller organisationens administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen.

"I dag har man som forbruger groft sagt samme rettigheder til at klage uanset, om man køber en elektrisk tandbørste eller en elbil til flere hundredetusinde kroner. Biler bliver stadig mere avancerede; på konventionelle biler ser vi desværre meget dyre fejl på motorer og efterbehandlingsudstyr, og med elektrificerede biler kommer helt nye konstruktioner og også her risiko for meget dyre fejl. Derfor mener vi ikke, at det kan være rigtigt, at man som forbruger og bilejer kan stå uden rettigheder ved materiale- og produktionsfejl, blot fordi de viser sig senere end to år. Derfor er opfordringen til politikerne at indføre en differentieret reklamationsret," siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

Baggrund

I foråret 2020 nedsatte Justitsministeren et sagkyndigt udvalg, der skal komme med input til, hvordan varedirektivet, direktivet om digitalt indhold og de relevante dele af direktivpakken New Deal for Consumers mest hensigtsmæssigt bør gennemføres i dansk ret. Købelovens bestemmelser om reklamationsret er en del af varedirektivet.

I dag er reklamationsretten i Danmark 2 år, hvilket er en EU-minimumsret.

Udvalgets betænkning sendes snart i offentlig høring, hvorefter regeringen forventes at fremsætte et lovforslag på området.