10 anbefalinger, der giver bedre konkurrence i finanssektoren
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

10 anbefalinger, der giver bedre konkurrence i finanssektoren

Udspillet indeholder blandt andet et forbud mod såkaldte formidlingsprovisioner og krav om offentlig afrapportering af interessekonflikter i rådgivningen.

· 19. november 2021
bank illustration

De danske forbrugeres tillid til bankerne svinder og sager om fx negative renter, forkert gældsopkrævning og de finansielle supermarkeders indhegning af kunder har rejst en debat om, hvorvidt konkurrencen er god nok i den finansielle sektor.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det særdeles vigtigt for både forbrugerne og samfundet som helhed, at konkurrencen er god, og der ikke er barrierer for, at kunderne kan flytte rundt mellem virksomhederne. Konkurrencerådets rapport om realkreditsektoren har tidligere konkluderet, at konkurrencesituationen i sektoren er udfordret, og erhvervsminister Simon Kollerup har bebudet et eftersyn af området.

Forbrugerrådet Tænk kommer nu med et nyt udspil med 10 konkrete anbefalinger til bedre forbrugerforhold og konkurrence i den finansielle sektor.

”Vi har i længere tid set en udvikling i den finansielle sektor, der bekymrer os. Foruden en række dårlige sager, som har svækket tilliden til bankerne, er der også flere problematikker i sektoren, som vi mener svækker konkurrencen og skaber interessekonflikter, som kan koste forbrugerne dyrt. Et eksempel er de såkaldte formidlingsprovisioner, som bankerne kan modtage, når de via rådgivning henviser dig til eksempelvis en investeringsfond eller et realkreditinstitut. Her er der en oplagt risiko for, at du bliver rådgivet derhen, hvor provisionen til banken er størst, fremfor derhen hvor dine interesser varetages bedst."

"En anden forudsætning for god konkurrence er, at danske forbrugere nemt kan træffe et godt og trygt valg i den finansielle sektor, når de fx skal vælge et lån eller tegne en pensionsordning. Desværre ser vi, at almindelige aftaledokumenter i banken kan være alenlange og have et lixtal, der ligger på højde med en ph.d-afhandling. Den finansielle sektor har slet ikke været god nok til at give forbrugerne mulighed for at sammenligne deres produkter og priser,” siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Afgørende at almindelige forbrugere er trygge i den finansielle sektor

Forbrugerrådet Tænk anbefaler blandt andet et totalforbud mod formidlingsprovisioner i sektoren, langt mere letlæselige dokumenter til forbrugerne, og at finansielle virksomheder skal rapportere offentligt om interessekonflikter og i øvrigt gives incitamenter til at sikre forbrugerbeskyttelsen – og ikke kun til at nå bestemte mål for omsætning og vækst.

Generelt adskiller bankerne sig fra andre virksomheder ved, at alle forbrugere fx skal have en bankkonto for at få udbetalt en indkomst eller gennemføre almindelige betalinger.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at konkurrencen fungerer i sektoren, og at forbrugerne har mulighed for nemt at træffe et oplyst valg, når de træder inden for hos de finansielle virksomheder. Det stiller særlige krav til gennemsigtigheden, mener Forbrugerrådet Tænk.

”Med vores anbefalinger kæmper vi blandt andet for, at helt almindelige forbrugere har en chance for at forstå, hvad det er, de skriver under på nede i banken eller hos pensionsselskabet. Vores anbefalinger vil gøre det nemmere at være forbruger og vil forbedre tilliden til den finansielle sektor, hvis de bliver ført ud i livet. Vi ved, at tilliden er i frit fald, og da banker og andre finansielle institutioner er en helt nødvendig del af livet for alle forbrugere, er det det et samfundsproblem, hvis forbrugerne ikke stoler på sektoren”, siger Mads Reinholdt.