Danskernes tillid til bankerne svinder | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Danskernes tillid til bankerne svinder

Over halvdelen af de danske forbrugere har mindre tillid til bankerne i dag, end de havde for fem år siden. Det viser en ny spørgeundersøgelse, hvor stigende gebyrer, lovbrud og skandaler nævnes som årsagerne. Forbrugerrådet Tænk efterlyser mere gennemsigtighed og en undersøgelse af konsekvenserne af, at bankerne over en årrække er forvandlet til finansielle supermarkeder.

Foto: Getty Images · 11. februar 2021
Danskernes tillid til bankerne forsvinder

Stigninger i gebyrer, hvidvask- og gældsskandaler. Disse er blandt årsagerne til, at næsten halvdelen af danskerne har mindre tillid til deres bank, end de havde for 5 år siden. Det viser en ny spørgeundersøgelse fra Userneeds for Forbrugerrådet Tænk.

De senere år har bankerne talt meget om nødvendigheden af at tage mere samfundsansvar. Men også her viser undersøgelsen, at det går den forkerte vej med forbrugernes opfattelse af sektoren. Således oplever 3 ud af 10 forbrugere, at bankerne i dag tager mindre samfundsansvar end for fem år siden, mens kun 1 ud af 10 mener, at bankerne tager mere samfundsansvar. Hos Forbrugerrådet Tænk påpeger formand Anja Philip, at der blandt andet mangler gennemsigtighed, når det handler om bankernes etik.

”Det er nok ikke så overraskende, at mange forbrugere mener, at bankerne ikke udviser samfundsansvar, når man reelt ikke har andet grundlag end skandaler fra medierne til at vurdere, om ens bank opfører sig etisk ansvarligt. Her kunne en Fair Finance Guide hjælpe til, at forbrugerne nemmere kunne få uvildig vejledning til at vurdere, om ens bank agerer etisk forsvarligt,” siger Anja Philip.

Lande som Norge, Sverige og Holland har allerede etableret en Fair Finance Guide, som giver forbrugerne mulighed for at sammenligne bankernes engagement og værdier på en lang række etiske parametre. Det er særligt i forbindelse med bankskifte, at forbrugerne har brug for mere viden om etisk adfærd, viser undersøgelsen.

Finansielle supermarkeder skaber utryghed blandt danskerne

Den finansielle sektor har over de senere år indrettet sig på en måde, hvor banker, realkreditselskaber, investeringsforeninger, ejendomsmæglere, pensionsselskaber og forsikringsselskaber er organiseret i nogle få, store finansielle supermarkeder, hvor man samarbejder og sender kunderne rundt i lukkede kredsløb.

Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 danskere slet ikke ved, om deres bank er et finansielt supermarked med koblinger til pension, forsikringer, realkredit eller investeringer.

1 ud af 3 forbrugere svarer i undersøgelsen, at de er utrygge ved de finansielle supermarkeder. Ifølge Anja Philip kan det skyldes, at forbrugerne er usikre på, om det er deres økonomiske interesse, der bliver varetaget, eller om banken i stedet anbefaler en ejendomsmægler, et pensionsselskab eller et forsikringsselskab, fordi der fx er et ejerskab eller en samarbejdsaftale til bankens fordel.

”Vi har desværre set nogle grimme eksempler i forbindelse med forgældede kunder og ved investeringsrådgivning på, at banken har sat sin interesse over kundens. Derudover er det et potentielt konkurrenceproblem, og vi mener, at der er brug for en uvildig undersøgelse af, hvad det betyder for forbrugerne og for samfundsøkonomien, at disse finansielle supermarkeder sender forbrugerne rundt i en salgs- og gebyrkarrusel, som kan være svær både at gennemskue og at stige af.  Og med forslag til, hvad man kan gøre ved problemet,” siger formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, der også peger på, at problemerne blandt andet understreger behovet for at få styrket danskernes adgang til uafhængig finansiel rådgivning.

Spørgeundersøgelsen er gennemført af Userneeds i december 2020, og der indgår svar fra 1.019 danskere. Undersøgelsen er gennemført nationalt repræsentativt på køn, alder og geografi.

Kontakt Forbrugerrådet Tænks pressetelefon, hvis du har yderligere spørgsmål Tlf. 25 88 20 16