Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Har du læst det med småt? Bankerne skjuler urimelige vilkår

Kampagnen "Tænk, hvis det med småt stod med stort" satte i efteråret 2015 fokus på uforståelige og urimelige vilkår i banker og realkreditinstitutter.
Af Emma Borello
Foto: Forbrugerrådet Tænk

Mindre økonomisk forståelse end du selv tror

Kampagnen tog sit afsæt i Forbrugerrådet Tænks forbrugerundersøgelser fra foråret 2015, der viste, at forbrugernes økonomiske forståelse ofte er mindre end mange selv går og tror.

Undersøgelsen viste, at 1 ud af 4 forbrugere har prøvet at skrive under på en låneaftale, de ikke helt forstod.

Låneaftaler er skrevet i et svært juridisk sprog. Forbrugerne har derfor ikke en chance for at forstå de lånepapirer, som de skriver under på i banker og realkreditinstitutter.

Kampagnen havde dels til formål at gøre forbrugerne bedre i stand til at udfordre deres låneaftaler og dels at råbe branchen og politikere op og kræve forståelige og rimelige låneaftaler.

Stil krav til din bank, det betaler sig

Kampagnen bød på forskelligt materiale, heriblandt en låneguide og en rentetjekker, der havde til hensigt at give forbrugerne en bedre forståelse af de lånedokumenter, de skriver under på. Jo bedre forbrugeren er klædt på, desto bedre rustet er forbrugeren til at stille krav til sin bank.

Nye retningslinjer for låneaftaler

Kampagnen resulterede i en øget opmærksomhed på uforståelige og urimelige aftalevilkår, og satte emnet på mediernes dagsorden med over 100 presseklip i kampagneperioden.

Branchen reagerede på kampagnen og flere initiativer er iværksat. Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet Tænk har sammen udarbejdet en række nye principper for låneaftaler, blandt andet vil låntageren fremover modtage en kort vejledning i, hvordan låneaftalen skal læses.

Kampagnens resultater er et skridt i den rigtige retning, og har givet nye muskler til videre arbejde med forståelige og urimelige låneaftaler.