Råd, nævn og udvalg: Her taler Forbrugerrådet Tænk din sag Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Råd, nævn og udvalg Her taler Forbrugerrådet Tænk din sag

Forbrugerrådet Tænk repræsenterer dig som forbruger i mange råd, nævn og udvalg. Se listen her.

Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i mange råd, nævn og udvalg, som forbereder den lovgivning, der påvirker din og andre forbrugeres hverdag. 

Se hele listen over alle de råd, nævn og udvalg, hvor vi repræsenterer dig

 • (Datoen i parentes angiver, hvornår der skal ske genudpegning)

  Boligministeriet

  * EU-specialudvalget for bolig
  Christian Sand, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Bolig- og Planstyrelsen:

  * Branchepanel for Byggeri
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Arbejdsgruppe vedr. byggeskadeforsikring
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri
  Christen Monberg (Repair Café Danmark)

  Erhvervsministeriet

  * Erhvervslivets EU- og regelforum
  (November 2025)
  Mads Reinholdt, sekretariatet
  Suppleant: Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe for tidlig interessevaretagelse
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe om GDPR
  Anette Høyrup, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og Regelforums arbejdsgruppe om adgang til (og barrierer for) anvendelse af data
  Anette Høyrup, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og Regelforums arbejdsgruppe om bæredygtighed
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe om kontrol og tilsyn
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Det rådgivende udvalg for Konkurrencerådet
  (1. september 2024)
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Rejsegarantifonden, bestyrelsen
  (1. juli 2024)
  Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet
  (1. juli 2023)
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  * Stormrådet
  (1. september 2024)
  Jette Kammer Jensen, personligt medlem
  Suppleant: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Udvalg om finansieringsregler for andelsboliger
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Følgegruppe vedr. direktivforslaget om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders håndhævelse af konkurrencereglerne
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Følgegruppe vedr. Kommissionens hvidbog om udenlandske subsidier
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Referencegruppe for industripolitik
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * EU-specialudvalget for den finansielle sektor
  Jacob Ruben Hansen, sekretariatet
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål
  Christian Sand, sekretariatet
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  Digitaliseringsstyrelsen:

  * Cybersikkerhedsrådet
  (31. december 2023)
  Mette Raun Fjordside, sekretariatet

  Erhvervsstyrelsen:

  * Partnerskab for bæredygtighedsrapportering
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Finanstilsynet:

  * Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, bestyrelsen
  (31. oktober 2024)
  Jakob Steenstrup, sekretariatet
  Suppleant: Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  * Uddannelsesudvalget (investeringsprodukter)
  (31. juli 2023)
  Jacob Ruben Hansen, sekretariatet

  * Uddannelsesudvalget (forsikringsområdet)
  (30. april 2023)
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * ESMA-forum
  Jacob Ruben Hansen, sekretariatet

  * Fintech Forum
  Jacob Ruben Hansen, sekretariatet

  * Dialogforum om idéudvikling til forbrugeroplysning 
  Jacob Ruben Hansen, sekretariatet

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

  * SoMeForumDK
  Mette Raun Fjordside, sekretariatet
  Anette Høyrup, sekretariatet

  Nævnenes Hus:

  * Forbrugerklagenævnet
  (31. maj 2023)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Claus Petter Busch, AOF Danmark
  Lars Clark, personligt medlem
  Frederik Dehlholm, DM
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  Rut Jørgensen, personligt medlem
  Torben Steenberg, personligt medlem
  Britt Vangsted, personligt medlem
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet
  Susanne Danø, sekretariatet
  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet
  Vagn Jelsøe, sekretariatet
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Forbrugerklagenævnets forretningsudvalg
  (31. maj 2023)
  Vagn Jelsøe, sekretariatet
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  * Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
  (7. februar 2027)
  Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
  (31. oktober 2026)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Jakob Steenstrup, sekretariatet
  Suppleant: Anne-Mette Meyer Pedersen, Danske Ølentusiaster
  Suppleant: Jacob Ruben Hansen, sekretariatet

  * Miljø- og Fødevareklagenævnets sagkyndige afdeling ”Fødevareforhold”
  (1. februar 2025)
  -
  Suppleant: Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

  Sikkerhedsstyrelsen:

  * Sikkerhedsstyrelsens Interessentforum
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
  (11. februar 2024)
  Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

  * Dialogforum for fyrværkeri
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for huseftersynsordningen
  Helen Amundsen, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Finansministeriet

  * Det Økonomiske Råd
  (1. oktober 2025)
  Anja Philip, Forbrugerrådet Tænks formand

  * Det Miljøøkonomiske Råd
  (1. oktober 2025)
  Christian Ege, Rådet for Grøn Omstilling

  Justitsministeriet

  * Sø- og Handelsretten
  (1. januar 2024)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Andreas Bech, DM
  Bitte Dyrberg, personligt medlem
  Flemming Kjærulf, Dansk Aktionærforening
  André Just Vedgren, personligt medlem

  * Advokatnævnet
  (23. januar 2027)
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  (15. september 2028)
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet
  (15. september 2028)
  Anne Dehn Jeppesen, sekretariatet
  (1. juni 2027)
  Stedfortræder: Anita Barbesgaard, personligt medlem
  (1. juli 2025)
  Stedfortræder: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Datarådet
  (15. marts 2026)
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet
  Stedfortræder: Anette Høyrup, sekretariatet

  * Dataetisk Råd
  (3. maj 2023)
  Anette Høyrup, sekretariatet

  * Udvalg for forberedelse af ny flerårsaftale for domstolene
  Anette Høyrup, sekretariatet

  * Indsamlingsnævnet
  (1. juli 2026)
  Lone Buchardt, sekretariatet
  Stedfortræder: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Udvalget om revision af reglerne om retshjælp og fri proces
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  * Det Dyreetiske Råd
  (1. juli 2025)
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

  * Det Kriminalpræventive Råd, plenarforsamlingen
  Jette Kammer Jensen, personligt medlem
  Mette Raun Fjordside, sekretariatet

  * Det Kriminalpræventive Råds Borgerudvalg
  Jette Kammer Jensen, personligt medlem
  Mette Raun Fjordside, sekretariatet

  * Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for Borgernes Digitale og Daglige Tryghed
  Ulla Malling, sekretariatet

  * Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for Børn og Unge
  Jeannette Bach Knudsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for Retsplejerådet
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  * Juridisk Specialudvalg
  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  Datatilsynet:

  * Kontaktudvalg for erhvervslivet
  Tine Weirsøe, Forbundet Kultur og Information

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

  Energistyrelsen:

  * Rådet for Energieffektiv Omstilling
  (31. december 2023)
  Kern Lærkholm Petersen, Jordbrugsakademikerne
  Suppleant: Christian Sand

  * Energinet.dk's interessentforum
  (31. december 2025)
  Christian Sand, sekretariatet

  * Branchepanel for Byggevarer
  Søren Dyck-Madsen, Rådet for Grøn Omstilling

  * Følgegruppe til elpristavlen.dk
  Christian Sand, sekretariatet

  * Kontaktudvalg under vandsektorloven
  Christian Sand, sekretariatet

  * Følgegruppen for energimærkning af bygninger
  Christian Sand, sekretariatet

  * Specialudvalget for Energi-, Forsyning- og Klimapolitik
  Christian Sand, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Forsyningstilsynet:

  * Forsyningstilsynets kontaktudvalg
  Christian Sand, sekretariatet

  * Følgegruppen for Forsyningstilsynets projekt vedr. udvikling af en ny automatisk indikator
  Christian Sand, sekretariatet

  Kulturministeriet

  * Medierådet for Børn og Unge
  (30. april 2025)
  Mette Raun Fjordside, sekretariatet

  * Følgegruppe for Bogpanelet
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Brancheforum for digital radio
  Christian Sand, sekretariatet

  Miljøministeriet

  * Arbejdsgruppe om affaldspiktogrammer
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Miljøstyrelsen:

  * Kemikalieforum
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * Kosmetikrådet
  (31. december 2021)
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * Miljømærkenævnet
  Claus Jørgensen, sekretariatet
  Suppleant: Vagn Jelsøe, sekretariatet

  * Miljømærkenævnets kontaktgruppe vedr. Svanemærket for Investeringsfonde
  Jacob Ruben Hansen, sekretariatet

  * Biocidpanelet
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * Dansk Producentansvars System, bestyrelsen
  (1. kvartal 2026)
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Forum for emballageplastik
  Claus Jørgensen, sekretariatet
  Stine Müller, sekretariatet

  * Følgegruppe vedr. EU-Kommissionens indsats for udvikling af metoderamme for Produkt Environmental Footprint (PEF) og Organisational Environmental Footprint (OEF)
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * Følgegruppe for Sustainable Products Initiative
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * EU-specialudvalget vedr. miljø
  Claus Jørgensen, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  * Det Rådgivende Fødevareudvalg
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * EU-underudvalget
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * ONE\THIRD - Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab
  Camilla Udsen, sekretariatet
  Marie Dehn Holgersen, sekretariatet

  * §2-udvalget (landbrug)
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for handlingsplan for plantebaserede fødevarer
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for mærkningsordningen NaturSkånsom
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for økologistrategi
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Interessentnetværket for miljø og fødevarer
  Camilla Udsen, sekretariatet

  Fødevarestyrelsen:

  * Strategisk Interessentudvalg
  (30. april 2025)
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Arbejdsgruppe om udvikling af klimamærke til fødevarer
  Karin Breck, sekretariatet

  * Det danske Codex Alimentarius Udvalg
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Dialogforum for ernærings- og sundhedsanprisninger
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Dialogforum for mærkning 
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Dialogforum for kontrol
  Camilla Udsen, sekretariatet

  Landbrugsstyrelsen:

  * Det Økologiske Fødevareråd
  (1. oktober 2022)
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Forberedende udvalg for Fonden for Plantebaserede Fødevarer
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), bestyrelsen
  (31. december 2021)
  Thomas Vang Jørgensen, Jordbrugsakademikerne

  * Kontaktudvalget for økologisk jordbrugsproduktion
  (1. oktober 2025)
  Bo Egelund, personligt medlem

  * Fonden for Plantebaserede Fødevarer, bestyrelsen
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  * Fiskeafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. maj 2027)
  Birgitte Heje Larsen, Dyrenes Beskyttelse

  * Fjerkræafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Pernille Charlotte Tillisch, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  * Fonden for økologisk landbrug, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Camilla Udsen, sekretariat

  * Frøafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Benny Elmann-Larsen, personligt medlem
  Kern Lærkholm Petersen, Jordbrugsakademikerne

  * Kvægafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Kirstin Dahl Pedersen, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  * Mælkeafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Anja Putzer, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  * Pelsdyrafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Bente Østergaard Nielsen, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  * Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Rune-Christoffer Dragsdahl, personligt medlem

  * Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Bo Egelund, personligt medlem
  Rune-Christoffer Dragsdahl, personligt medlem

  * Promilleafgiftsfonden for landbrug, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Knud Foldschack, advokat
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  * Svineafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Kern Lærkholm Petersen, Jordbrugsakademikerne

  Sundhedsministeriet

  * Tandskadeankenævnet
  Tina Jønsson, Patientforeningen Danmark
  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet

  Styrelsen for Patientklager:

  * Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
  (1. januar 2027)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  Inge Pallesen, personligt medlem
  Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  * Ankenævnet for Patienterstatningen
  (1. januar 2027)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  Inge Pallesen, personligt medlem
  Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd
  Birgith Sloth, DM
  Tayo Lill Andreasen, DM
  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet
  Suppleant: Zanny Arina Lundgaard, Patientforeningen Danmark
  Suppleant: Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  * Det Rådgivende Praksisudvalg vedr. Styrelsen for Patientklager
  (31. december 2022)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Suppleant: Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

  Styrelsen for Patientsikkerhed:

  * Råd vedrørende alternativ behandling
  Anette Ulstrup, personligt medlem

  Lægemiddelstyrelsen:

  * Rådet for lægemiddelovervågning
  Rosemarie Wedell-Wedellsborg, Kvinderådet

  * Lægemiddelnævnet
  (1. oktober 2025)
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  Transportministeriet

  * EU-specialudvalget for transport
  Gry Midttun, sekretariatet
  Vagn Jelsøe, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Trafikstyrelsen:

  * Rådet for Dansk Luftfart
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Branchepanelet for Luftfart
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Uddannelses- og Forskningsministeriet

  * Klagenævn for domænenavne
  (22. juni 2025)
  Ulla Malling, sekretariatet
  Suppleant: Christian Schmidt, personligt medlem

  * Rådgivende Udvalg for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
  (august 2025)
  Anja Philip, formand

  * DTU Fødevareinstituttets Advisory Board
  (November 2023)
  Karin Breck, sekretariatet

  * DTU Fødevareinstituttets interessentgruppe for ernæring
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * DTU Zoonose Interessentkontaktgruppe
  Camilla Udsen, sekretariatet

  Udenrigsministeriet

  * Forum for fair og bæredygtig handelspolitik
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  * Forum for fair og bæredygtig handelspolitik, kernegruppen
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  * Handelspolitisk Specialudvalg
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

 • (Datoen i parentes angiver, hvornår der skal ske genudpegning)

  2030-panelet (koordinationsgruppen for Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål)

  Anja Philip, formand

  2030-panelets arbejdsgruppe om VNR (rapportering til FN)

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  92-gruppens CSR-udvalg

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Advisory Board for Tænketanken Frej

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Advisory board i projekt om elektroniske produkters levetid og reparation - Circulating Electronics

  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  Alkoholreklamenævnet

  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet
  Suppleant: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Apotekernævnet

  (1. september 2024)
  Anette Høyrup, sekretariatet

  Center for Lov og Ret, Advokatsamfundet

  Anette Høyrup, sekretariatet
  Anja Philip, formand

  DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, bestyrelsen

  (29. november 2023)
  Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

  Danmarks grønne tænketank CONCITO, rådet

  Frederik Giese, sekretariatet

  Danmarks grønne tænketank CONCITO, følgegruppe om forbrugeradfærd

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Danmarks grønne tænketank CONCITO, fødevaregruppe

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Danmarks Nationalbanks repræsentantskab

  (31. marts 2027)
  Anja Philip, formand

  Danmarks Nationalbanks Betalingsråd

  Uffe Rabe Krag, sekretariatet
  Suppleant: Jacob Ruben Hansen, sekretariatet

  Dansk Internet Forum (DIFO)

  (30. april 2023)
  Agnete Sylvest Jensen, sekretariatet

  DanWatch, bestyrelsen

  Esben Grønborg Geist, sekretariatet

  DK Hostmaster A/S, bestyrelsen

  (30. april 2023)
  Agnete Sylvest Jensen, sekretariatet

  e-mærket, bestyrelsen

  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  e-mærkets klageinstans

  Susanne Engstrøm, FTF
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  Etisk Handel Danmark, bestyrelsen

  Suppleant: Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Firkløversamarbejdet

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Fonden Teknologirådets repræsentantskab

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Forum for fødevarereklamer

  -

  Følgegruppe vedr. Nævnet for speciallægevalg

  Regitze Buchwaldt, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Klimarådets Klimadialogforum

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
  Suppleant: Vagn Jelsøe, sekretariatet

  Kontrolkomitéen vedrørende DB Kontrol

  (november 2022)
  Anja Putzer, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  Netværket for Europas Grønne Omstilling

  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  Netværk for Fremtidens Planteproteiner

  Marie Dehn Holgersen, sekretariatet

  Partnerskab for Bæredygtigt Fiskeri 

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Politiets Forum for IT Kriminalitet (FIT), styregruppe

  Ulla Malling, sekretariatet

  Rådet for Digital Sikkerhed, bestyrelsen

  Anette Høyrup, sekretariatet

  Styregruppe for D-mærket (Mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse)

  Tine Segel, Forbundet Kultur og Information
  Anette Høyrup, sekretariatet

  Teleindustriens netneutralitetsforum

  Christian Sand, sekretariatet

  Tænkehandletank om DataEthics

  Anette Høyrup, sekretariatet

  Dansk Standard (DS):

  Standardiseringspolitisk Forum

  (1. januar 2022)
  Helen Amundsen, sekretariatet

  Forbrugerkomitéen

  Helen Amundsen, sekretariatet

  Innovationspanel

  Helen Amundsen, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  Partnerskabet for bæredygtighed, digitalisering og standardisering 

  Deltager afhænger af emne for møde

  DS' udvalg:

  * S 002 Døre, vinduer, skodder, porte  og beslag
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 167 Sikkerhed for legetøj
  Helen Amundsen, sekretariatet
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  *S 194 Postservice og ydelser
  Christian Sand, sekretariatet

  * S 230 Legepladsudstyr
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 230 A-01 Ad hoc-gruppe for naturleg
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 256 Møbler og inventar
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 269 Emballage og miljø
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 274 Vejtransport og telematik
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 286 Børneomsorgsprodukter
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 336 Personlige værnemidler
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 352 Sikkerhed af hjelme
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 396 Allergener og kosmetik
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * S 397 Samfundsmæssig Ansvarlighed, CSR-Forum
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * S 444 Automatisk Datafangst
  Anette Høyrup, sekretariatet

  * S 476 Biopejse
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 479 Lightere
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 557 Smart grid
  Christian Sand, sekretariatet

  * S 559 Ydeevne for elektriske husholdningsapparater
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 561 Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S-824 E-cigaretter
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 845 Forlystelsesudstyr og underholdnings- og eventteknologi
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S-856 Hospitals- og plejesenge
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S-1000 Bæredygtighed og forretningsudvikling
  Jacob Ruben Hansen, sekretariatet