Råd, nævn og udvalg: Her taler Forbrugerrådet Tænk din sag | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Råd, nævn og udvalg Her taler Forbrugerrådet Tænk din sag

Forbrugerrådet Tænk repræsenterer dig som forbruger i mange råd, nævn og udvalg. Se listen her.

Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i mange råd, nævn og udvalg, som forbereder den lovgivning, der påvirker din og andre forbrugeres hverdag. 

Se hele listen over alle de råd, nævn og udvalg, hvor vi repræsenterer dig

 • (Datoen i parentes angiver, hvornår der skal ske genudpegning)

  Boligministeriet

  * EU-specialudvalget for bolig
  Christian Sand, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Social- og Boligstyrelsen:

  * Arbejdsgruppe vedr. byggeskadeforsikring
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri
  Christen Monberg (Repair Café Danmark)

  Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet:

  * SoMeForum
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  * Specialudvalg for digitalisering
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  Digitaliseringsstyrelsen:

  * Cybersikkerhedsrådet
  (31. december 2026)
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

  Erhvervsministeriet

  * Erhvervslivets EU- og regelforum
  (November 2025)
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet
  Suppleant: Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe for tidlig interessevaretagelse
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe om GDPR
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og Regelforums arbejdsgruppe om adgang til (og barrierer for) anvendelse af data
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og Regelforums arbejdsgruppe om bæredygtighed
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe om kontrol og tilsyn
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Forum for Forbrugerpriser
  Esben Grønborg Geist, sekretariatet

  * Forum for Standardisering
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Det rådgivende udvalg for Konkurrencerådet
  (1. september 2024)
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Rejsegarantifonden, bestyrelsen
  (1. juli 2027)
  Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Naturskaderådet
  (1. september 2028)
  Jakob Steenstrup, sekretariatet
  Suppleant: Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  * Referencegruppe for industripolitik
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Referencegruppe for kunstig intelligens
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  * EU-specialudvalget for den finansielle sektor
  Rolf Høymann Olsen, sekretariatet
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål
  Christian Sand, sekretariatet
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * EU-specialudvalget for digitalisering
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  Erhvervsstyrelsen:

  * Forum for Samfundsansvar og Bæredygtighedsregulering
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Partnerskab for bæredygtighedsrapportering
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  Finanstilsynet:

  * Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, bestyrelsen
  (31. oktober 2024)
  Regitze Buchwaldt, sekretariatet
  Suppleant: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * ESMA-forum
  Rolf Høymann Olsen, sekretariatet

  * Fintech Forum
  Rolf Høymann Olsen, sekretariatet

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

  * International Competition Networks advocacy-arbejdsgruppe
  (1. juni 2025)
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Forum for digitale tjenester (DSA)
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  Nævnenes Hus:

  * Forbrugerklagenævnet
  (31. maj 2026)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Claus Petter Busch, AOF Danmark
  Lars Clark, personligt medlem
  Susanne Danø, personligt medlem
  Frederik Dehlholm, DM
  Elsebet Gøtz Gjetting, personligt medlem
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  Britt Vangsted, personligt medlem
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet
  Regitze Buchwaldt, sekretariatet
  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Forbrugerklagenævnets forretningsudvalg
  (31. maj 2026)
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet
  Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  * Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
  (7. februar 2027)
  Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
  (31. oktober 2026)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Jakob Steenstrup, sekretariatet
  Suppleant: Anne-Mette Meyer Pedersen, Danske Ølentusiaster
  Suppleant: Rolf Høymann Olsen, sekretariatet

  * Miljø- og Fødevareklagenævnets sagkyndige afdeling ”Fødevareforhold”
  (1. februar 2029)
  Keld Høgh, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  Suppleant: Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

  Sikkerhedsstyrelsen:

  * Praksisnært markedsovervågningsudvalg
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Sikkerhedsstyrelsens Interessentforum
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
  (22. april 2024)
  Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

  * Dialogforum for fyrværkeri
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for huseftersynsordningen
  Helen Amundsen, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Justitsministeriet

  * Sø- og Handelsretten
  (31. december 2027)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Andreas Bech, DM
  André Just Vedgren, personligt medlem
  (31. december 2025)
  Bitte Dyrberg, personligt medlem

  * Advokatnævnet
  (23. januar 2027)
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  (15. september 2028)
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet
  (15. september 2029)
  Tina Thygesen, sekretariatet
  (1. juni 2027)
  Stedfortræder: Anita Barbesgaard, personligt medlem
  (1. januar 2030)
  Stedfortræder: Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet
  (1. juli 2025)
  Stedfortræder: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Datarådet
  (15. marts 2026)
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet
  (22. marts 2028)
  Stedfortræder: Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  * Indsamlingsnævnet
  (1. juli 2026)
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet
  Stedfortræder: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  * Udvalget om revision af reglerne om retshjælp og fri proces
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  * Det Dyreetiske Råd
  (1. juli 2025)
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

  * Det Kriminalpræventive Råd, plenarforsamlingen
  Esben Grønborg Geist, sekretariatet

  * Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for Borgernes Digitale og Daglige Tryghed
  Ulla Malling, sekretariatet

  * Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for Børn og Unge
  Jeannette Bach Knudsen, sekretariatet

  * Følgegruppe om implementering af forbrugerkreditdirektivet i dansk ret
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet
  Stedfortræder: Tina Thygesen, sekretariatet

  * Følgegruppe for Retsplejerådet
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  * Juridisk Specialudvalg
  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  Datatilsynet:

  * Kontaktudvalg for erhvervslivet
  Tine Segel, DM
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  * Specialudvalg om det internationale databeskyttelsessamarbejde
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

  Energistyrelsen:

  * Forum for Forsyningsdata 
  Esben Grønborg Geist, sekretariatet

  * Rådet for Energieffektiv Omstilling
  (31. december 2026)
  Christian Sand, sekretariatet
  Suppleant: Christian Jarby, personligt medlem

  * Energinets interessentforum
  (31. december 2025)
  Christian Sand, sekretariatet

  * Branchepanel for Byggevarer
  Søren Dyck-Madsen, Rådet for Grøn Omstilling

  * NEKST Følgegruppe
  Christian Sand, sekretariatet

  * Følgegruppe for elpris.dk
  Christian Sand, sekretariatet

  * Kontaktudvalg under vandsektorloven
  Christian Sand, sekretariatet

  * Følgegruppen for energimærkning af bygninger
  Christian Sand, sekretariatet

  * Specialudvalget for Energi-, Forsyning- og Klimapolitik
  Christian Sand, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Forsyningstilsynet:

  * Forsyningstilsynets kontaktudvalg
  Christian Sand, sekretariatet

  NEKST-sekretariatet:

  * Arbejdsgruppen "Hurtigere udbygning af elnettet"
  Christian Sand, sekretariatet

  Kulturministeriet

  * Medierådet for Børn og Unge
  (30. april 2025)
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  * Følgegruppe for Bogpanelet
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Brancheforum for digital radio
  Christian Sand, sekretariatet

  Miljøministeriet

  * Arbejdsgruppe om affaldspiktogrammer
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Miljøstyrelsen:

  * Kemikalieforum
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * Kosmetikrådet
  (31. december 2025)
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * Miljømærkenævnet
  Claus Jørgensen, sekretariatet
  Suppleant: Nikola Kiørboe, sekretariatet

  * Miljømærkenævnets kontaktgruppe vedr. Svanemærket for Investeringsfonde
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  * Biocidpanelet
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * Dansk Producentansvars System, bestyrelsen
  (1. kvartal 2026)
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Følgegruppen for Det Nordiske Tekstilsamarbejde 
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Forum for emballageplastik
  Claus Jørgensen, sekretariatet
  Stine Müller, sekretariatet

  * EU-specialudvalget vedr. miljø
  Claus Jørgensen, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  * Det Rådgivende Fødevareudvalg
  (31. december 2026)
  Karin Breck, sekretariatet
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * EU-underudvalget
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * §2-udvalget (landbrug)
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for handlingsplan for plantebaserede fødevarer
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for mærkningsordningen NaturSkånsom
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Følgegruppe for økologistrategi
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * ONE\THIRD - Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Interessentnetværket for miljø og fødevarer
  Camilla Udsen, sekretariatet

  Fiskeristyrelsen:

  * Fiskeafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. maj 2027)
  Flemming Kjærulf, Dansk Aktionærforening

  Fødevarestyrelsen:

  * Strategisk Interessentudvalg
  (30. april 2025)
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima, bestyrelsen
  (1. januar 2028)
  Karin Breck, sekretariatet

  * Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima, undergruppe for frugt og grøntsager
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima, Undergruppe for Kommunikation og marketing
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Arbejdsgruppe om udvikling af klimamærke til fødevarer
  Karin Breck, sekretariatet

  * Det danske Codex Alimentarius Udvalg
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Dialogforum for ernærings- og sundhedsanprisninger
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Dialogforum for mærkning 
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Dialogforum for kontrol
  Camilla Udsen, sekretariatet

  Landbrugsstyrelsen:

  * Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), bestyrelsen
  (31. december 2025)
  Simme Eriksen, Dyrenes Beskyttelse

  * Kontaktudvalget for økologisk jordbrugsproduktion
  (1. oktober 2025)
  Bo Egelund, personligt medlem

  * Fonden for Plantebaserede Fødevarer, bestyrelsen
  (31. marts 2027)
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * Fjerkræafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Pernille Charlotte Tillisch, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  * Fonden for økologisk landbrug, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Camilla Udsen, sekretariat

  * Frøafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Benny Elmann-Larsen, personligt medlem
  Kern Lærkholm Petersen, DM

  * Kvægafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Kirstin Dahl Pedersen, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  * Mælkeafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Anja Putzer, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  * Planteafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Kern Lærkholm Petersen, DM

  * Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Rune-Christoffer Dragsdahl, personligt medlem

  * Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Bo Egelund, personligt medlem
  Rune-Christoffer Dragsdahl, personligt medlem

  * Promilleafgiftsfonden for landbrug, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Knud Foldschack, advokat
  Vagn Jelsøe, sekretariatet

  * Svineafgiftsfonden, bestyrelsen
  (1. november 2024)
  Kern Lærkholm Petersen, DM

  Sundhedsministeriet

  * Tandskadeankenævnet
  Tina Jønsson, Patientforeningen Danmark
  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet

  * Arbejdsgruppe om afdækning af patientklagesystemet
  Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  Lægemiddelstyrelsen:

  * Rådet for lægemiddelovervågning
  Rosemarie Wedell-Wedellsborg, Kvinderådet

  * Lægemiddelnævnet
  (1. oktober 2025)
  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  Styrelsen for Patientklager:

  * Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
  (1. januar 2027)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  Inge Pallesen, personligt medlem
  Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  * Ankenævnet for Patienterstatningen
  (1. januar 2027)
  Tayo Lill Andreasen, DM
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
  Anne Lise Knørr, Danske Ølentusiaster
  Inge Pallesen, personligt medlem
  Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd
  Birgith Sloth, DM
  Suppleant: Zanny Arina Lundgaard, Patientforeningen Danmark
  Suppleant: Regitze Buchwaldt, sekretariatet

  * Det Rådgivende Praksisudvalg vedr. Styrelsen for Patientklager
  (31. december 2026)
  Anita Barbesgaard, personligt medlem
  Suppleant: Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

  Styrelsen for Patientsikkerhed:

  * Dialogforum vedr. Komplementær og Alternativ Behandling
  Anette Ulstrup, personligt medlem

  Transportministeriet

  * EU-specialudvalget for transport
  Nikola Kiørboe, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Trafikstyrelsen:

  * Rådet for Dansk Luftfart
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet 

  * Branchepanelet for Luftfart
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Uddannelses- og Forskningsministeriet

  * Klagenævn for domænenavne
  (22. juni 2025)
  Ulla Malling, sekretariatet
  Suppleant: Christian Schmidt, personligt medlem

  * DTU Fødevareinstituttets Advisory Board
  (November 2025)
  Karin Breck, sekretariatet

  * DTU Fødevareinstituttets interessentgruppe for ernæring
  Camilla Udsen, sekretariatet

  * DTU Zoonose Interessentkontaktgruppe
  Camilla Udsen, sekretariatet

  Udenrigsministeriet

  * Forum for fair og bæredygtig handelspolitik
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Forum for fair og bæredygtig handelspolitik, kernegruppen
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * Handelspolitisk Specialudvalg
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

  Økonomiministeriet

  * Det Økonomiske Råd
  (1. oktober 2025)
  Esben Grønborg Geist, sekretariatet

  * Det Miljøøkonomiske Råd
  (1. oktober 2025)
  Christian Ege, Rådet for Grøn Omstilling

 • (Datoen i parentes angiver, hvornår der skal ske genudpegning)

  2030-panelet (koordinationsgruppen for Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål)

  Anja Philip, formand

  2030-panelets arbejdsgruppe om VNR (rapportering til FN)

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  92-gruppens CSR-udvalg

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Advisory Board for REuseLab Bornholm 

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Advisory Board for Tænketanken Frej

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Advisory board i projekt om elektroniske produkters levetid og reparation - Circulating Electronics

  Nikola Kiørboe, sekretariatet

  Alkohol og Samfunds netværk om unges alkoholforbrug

  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet

  Alkoholreklamenævnet

  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet
  Suppleant: Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Apotekernævnet

  (1. december 2026)
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, bestyrelsen

  (28. november 2026)
  Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

  Danmarks grønne tænketank CONCITO, rådet

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Danmarks grønne tænketank CONCITO, følgegruppe om forbrugeradfærd

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Danmarks grønne tænketank CONCITO, fødevaregruppe

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Danmarks Nationalbanks Betalingsråd

  Uffe Rabe Krag, sekretariatet
  Suppleant: Rolf Høymann Olsen, sekretariatet

  Dansk Forening for Markedsføringsret, bestyrelsen

  Marie Frank-Nielsen, sekretariatet

  Dansk Internet Forum (DIFO)

  (30. april 2026)
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  DanWatch, bestyrelsen

  Esben Grønborg Geist, sekretariatet

  e-mærket, bestyrelsen

  Martin Bruun-Houmølle, sekretariatet

  e-mærkets klageinstans

  Susanne Engstrøm, personligt medlem
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  Etisk Handel Danmark, bestyrelsen

  Karin Breck, sekretariatet

  Firkløversamarbejdet

  Camilla Udsen, sekretariatet

  Fonden Teknologirådets repræsentantskab

  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  Forum for fødevarereklamer

  -

  Følgegruppe vedr. Nævnet for speciallægevalg

  Regitze Buchwaldt, sekretariatet
  Jakob Steenstrup, sekretariatet

  Klimarådets Klimadialogforum

  (oktober 2026)
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
  Suppleant: Nikola Kiørboe, sekretariatet

  Kontrolkomitéen vedrørende DB Kontrol

  (december 2024)
  Anja Putzer, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

  Mandag Morgens dataetiske netværk

  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  Netværket for Europas Grønne Omstilling

  Christian Sand, sekretariatet
  Nikola Kiørboe, sekretariatet

  Netværk for Fremtidens Planteproteiner

  Marie Dehn Holgersen, sekretariatet

  Politiets Forum for IT Kriminalitet (FIT), styregruppe

  Ulla Malling, sekretariatet

  Punktum.dk, bestyrelsen

  (30. april 2026)
  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  Rådet for Digital Sikkerhed, bestyrelsen

  Ida Nynne Daarbak Reislev, sekretariatet

  Styregruppe for D-mærket (Mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse)

  Tine Segel, DM
  Uffe Rabe Krag, sekretariatet

  Teleindustriens netneutralitetsforum

  Christian Sand, sekretariatet

  Dansk Standard (DS):

  Forbrugerkomitéen

  Helen Amundsen, sekretariatet

  Innovationspanel

  Helen Amundsen, sekretariatet
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  Partnerskabet for bæredygtighed, digitalisering og standardisering 

  Deltager afhænger af emne for møde

  DS' udvalg:

  * S 002 Døre, vinduer, skodder, porte  og beslag
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 167 Sikkerhed for legetøj
  Helen Amundsen, sekretariatet
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  *S 194 Postservice og ydelser
  Christian Sand, sekretariatet

  * S 230 Legepladsudstyr
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 230 A-01 Ad hoc-gruppe for naturleg
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 256 Møbler og inventar
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 269 Emballage og miljø
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 274 Vejtransport og telematik
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 286 Børneomsorgsprodukter
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 336 Personlige værnemidler
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 352 Sikkerhed af hjelme
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 396 Allergener og kosmetik
  Claus Jørgensen, sekretariatet

  * S 397 Samfundsmæssig Ansvarlighed, CSR-Forum
  Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

  * S 444 Automatisk Datafangst
  -

  * S 476 Biopejse
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 479 Lightere
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 559 Ydeevne for elektriske husholdningsapparater
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 561 Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 824 E-cigaretter
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 845 Forlystelsesudstyr og underholdnings- og eventteknologi
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 856 Hospitals- og plejesenge
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 875 Cykler inklusive elcykler og cykeldele samt personlige elkøretøjer
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 896 Det digitale produktpas
  Helen Amundsen, sekretariatet

  * S 1000 Bæredygtighed og forretningsudvikling
  Morten Bruun Pedersen, sekretariatet