Forbrugerrådet Tænk Kemi: Er der uønsket kemi i dine indkøb? | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Forbrugerrådet Tænk Kemi Er der uønsket kemi i dine indkøb?

Foto: Getty Images

Forbrugerrådet Tænk Kemi hjælper dig med at være opmærksom på problematiske kemikalier i din hverdag.

I Forbrugerrådet Tænk Kemi indsamler vi viden og tester forbrugerprodukter, så vi kan klæde dig på til en hverdag, hvor du kan undgå uønsket kemi.

Vi undersøger produktgrupper som mad, kosmetik og børneudstyr for kemiske stoffer, som for eksempel er:

 • Allergifremkaldende
 • Miljøbelastende
 • Kræftfremkaldende
 • Mistænkt for at være hormonforstyrrende

App: Sådan undgår du uønsket kemi

Kemiluppen er en app, som du kan bruge til at tjekke dine personlige plejeprodukter for uønsket kemi.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har udviklet appen Kemiluppen.

Vi er forbrugernes kemivagthund

Problematiske kemikalier er noget, som alle forbrugere kan blive udsat for.

Forbrugerrådet Tænk Kemi vil derfor række ud til alle aldre og samfundsgrupper. Vi tester for eksempel høretelefoner, tyggegummi, solcreme, renseservietter og meget mere.

Børn og gravide er grupper i befolkningen, der er ekstra sårbare over for problematisk kemi. Derfor vil vi rette særligt fokus mod forbrugerprodukter til disse to grupper - for eksempel med test af klapvogne, autostole, babyolier og loombands.

Forbrugerne skal have en stemme i EU

Forbrugerrådet Tænk Kemi er også din stemme i en række nævn og udvalg i både Danmark og Europa. Her arbejder vi for en bedre regulering af potentielt sundhedsskadelige kemikalier.

Vi samarbejder også med NGO’er i Danmark og EU. Vi vil herigennem supplere myndighedernes indsatser i EU med en stærk, fælles NGO-stemme.

I efteråret 2020 vedtog EU Kommissionen en ambitiøs kemikaliestrategi, som betyder at en række lovgivninger på kemiområdet skal revideres.

Forbrugerrådet Tænk Kemis arbejde bliver inddraget i høringerne for de forskellige forslag, og du kan se nogle af Forbrugerrådet Tænks krav i nedenstående.

Flere produkter skal mærkes med indholdsstoffer, hormonforstyrrende stoffer og andre uønskede stoffer skal forbydes og der skal mere styr på onlineplatforme, der sælger produkter direkte til forbrugerne i Danmark og resten af EU, er blandt kravene fra Forbrugerrådet Tænk.

Vores krav til en ny kemikalielovgivning

 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste, hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Inkludér miljøparametre PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk), vPvB (meget persistent, meget bioakkummulerende (vPvB), PMT og vPvM.
  • Inkludér kombinationseffekter - eller cocktaileffekten - i sikkerhedsvurderinger.
  • EU kommissionen bør definere online salgsplatforme som Wish, Alibaba, Aliexpress mfl. De skal være forpligtede til at leve op til EU lovgivning, hvis deres målgruppe er europæiske forbrugere. Gør de ikke det, skal de sanktioneres/tildeles bøder el. lign.
  • Stram op på undtagelserne (CMR-forbud), som er stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller forplantningsevnen.
  • Bedre styr på allergifremkaldende stoffer.
  • Stram regler for salg af professionelle produkter til almindelige forbrugere.

   

 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller menneskets forplantningsevne), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Tillad fastsættelse af nye regler for legetøj beregnet til alle aldre.
  • Grænseværdier for nitrosaminer og nitroserbare stoffer, der kan være kræftfremkaldende, skal sænkes væsentligt.
  • Indfør ”Generic Risk Management Approach”, som betyder at kemiske stoffer i udgangspunktet er forbudt, hvis de har negative egenskaber, og som kun undtagelsesvis er tilladt, hvis virksomhederne kan bevise, at de ikke er skadelige ved specifik brug.
  • Indtænk kombinationseffekter - eller cocktaileffekten - af uønskede kemikalier.
  • Børn er mere sårbare – brug et forsigtighedsprincip i produktionen af legetøj.
  • Sørg for nok ressourcer til effektiv markedskontrol og håndhævelse.
 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller forplantningsevnen), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Forbyd fluorstoffer i fødevareemballage i hele EU.
  • Sørg for nok ressourcer til effektiv markedskontrol og håndhævelse.
  • Alle materialer skal reguleres - også silikone, pap og papir, print, palmeblade mv.
  • Stil samme krav til nye og genanvendte materialer.
  • Sikkerhedstest før markedsføring - også for NIAS (Non Intended Added Substances).
  • Indfør: No Data = No Market, hvilket betyder, at hvis data ikke er på plads, så må man ikke markedsføre et stof eller et produkt.

   

 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller menneskets forplantningsevne), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Simplificér etiketten. Max tre sprog. Håndhæv læsbar tekst.
  • Digital indholdsdeklaration bør kun være et supplement.
 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Generelt forbud mod CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller forplantningsevnen), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte og fluorstoffer i forbrugerprodukter.
  • Data fra SCIP databasen bør integreres i Tjek Kemien appen (AskREACH/ Scan4Chem). SCIP databasen indeholder information om brug af særligt problematiske stoffer fra EU’s liste i udvalgte produkter.
  • Indfør ”Generic Risk Management Approach”, som betyder at kemiske stoffer i udgangspunktet er forbudt, hvis de har negative egenskaber, og som kun undtagelsesvis er tilladt, hvis virksomhederne kan bevise, at de ikke er skadelige ved specifik brug.
  •  Inkludér miljøparametre PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk), vPvB (meget persistent, meget bioakkummulerende (vPvB), PMT og vPvM.
  • Indfør: No Data = No Market, hvilket betyder, at hvis data ikke er på plads, så må man ikke markedsføre et stof eller et produkt.
  • Inkludér kombinationseffekter - eller bedre kendt som cocktaileffekten - i sikkerhedsvurderinger.

Sådan kan virksomheder bruge Forbrugerrådet Tænk Kemis arbejde

Virksomheder kontakter jævnligt Forbrugerrådet Tænk Kemi for at høre mere om, hvordan de enten kan blive bedre til at undgå uønskede kemikalier i deres produkter, eller hvordan de får produkter med i vores to apps, Kemiluppen og Tjek Kemien.

Vi udfører uafhængigt arbejde

Forbrugerrådet Tænk Kemi arbejder uafhængigt af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier.

Forbrugerrådet Tænk Kemi koordinerer løbende med Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen i forbindelse med vores aktiviteter, herunder test og undersøgelse af produkter for indhold af sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Spørg os om kemi

Har du brug for hjælp til at forstå komplicerede ingredienser i dine personlige plejeprodukter? Eller vil du vide mere om, hvordan du undgår uønsket kemi i dit barns hverdag?

Så kontakt vores kemieksperter, der sidder klar med svar på dine spørgsmål.

 • Mail: Kemi@fbr.dk
 • Telefon: 72 11 88 88, der er åben tirsdag-torsdag kl. 9-14.

Find os på sociale medier

Du kan også følge Forbrugerrådet Tænk på Instagram, hvor vi ofte deler kemitest.