Forbrugerrådet Tænk Kemi: Er der uønsket kemi i dine indkøb?
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Forbrugerrådet Tænk Kemi Er der uønsket kemi i dine indkøb?

Foto: Getty Images

Forbrugerrådet Tænk Kemi hjælper dig med at være opmærksom på problematiske kemikalier i din hverdag.

I Forbrugerrådet Tænk Kemi indsamler vi viden og tester forbrugerprodukter, så vi kan klæde dig på til en hverdag, hvor du kan undgå uønsket kemi.

Vi undersøger produktgrupper som mad, kosmetik og børneudstyr for kemiske stoffer, som for eksempel er:

 • Allergifremkaldende
 • Miljøbelastende
 • Kræftfremkaldende
 • Mistænkt for at være hormonforstyrrende

App: Sådan undgår du uønsket kemi

Kemiluppen er en app, som du kan bruge til at tjekke dine personlige plejeprodukter for uønsket kemi.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har udviklet appen Kemiluppen.

Vi er forbrugernes kemivagthund

Problematiske kemikalier er noget, som alle forbrugere kan blive udsat for.

Forbrugerrådet Tænk Kemi vil derfor række ud til alle aldre og samfundsgrupper. Vi tester for eksempel høretelefoner, tyggegummi, solcreme, renseservietter og meget mere.

Børn og gravide er grupper i befolkningen, der er ekstra sårbare over for problematisk kemi. Derfor vil vi rette særligt fokus mod forbrugerprodukter til disse to grupper - for eksempel med test af klapvogne, autostole, babyolier og loombands.

Forbrugerne skal have en stemme i EU

Forbrugerrådet Tænk Kemi er også din stemme i en række nævn og udvalg i både Danmark og Europa. Her arbejder vi for en bedre regulering af potentielt sundhedsskadelige kemikalier.

Vi samarbejder også med NGO’er i Danmark og EU. Vi vil herigennem supplere myndighedernes indsatser i EU med en stærk, fælles NGO-stemme.

I efteråret 2020 vedtog EU Kommissionen en ambitiøs kemikaliestrategi, som betyder at en række lovgivninger på kemiområdet skal revideres.

Forbrugerrådet Tænk Kemis arbejde bliver inddraget i høringerne for de forskellige forslag, og du kan se nogle af Forbrugerrådet Tænks krav i nedenstående.

Flere produkter skal mærkes med indholdsstoffer, hormonforstyrrende stoffer og andre uønskede stoffer skal forbydes og der skal mere styr på onlineplatforme, der sælger produkter direkte til forbrugerne i Danmark og resten af EU, er blandt kravene fra Forbrugerrådet Tænk.

Vores krav til en ny kemikalielovgivning

 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste, hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Inkludér miljøparametre PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk), vPvB (meget persistent, meget bioakkummulerende (vPvB), PMT og vPvM.
  • Inkludér kombinationseffekter - eller cocktaileffekten - i sikkerhedsvurderinger.
  • EU kommissionen bør definere online salgsplatforme som Wish, Alibaba, Aliexpress mfl. De skal være forpligtede til at leve op til EU lovgivning, hvis deres målgruppe er europæiske forbrugere. Gør de ikke det, skal de sanktioneres/tildeles bøder el. lign.
  • Stram op på undtagelserne (CMR-forbud), som er stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller forplantningsevnen.
  • Bedre styr på allergifremkaldende stoffer.
  • Stram regler for salg af professionelle produkter til almindelige forbrugere.

   

 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller menneskets forplantningsevne), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Tillad fastsættelse af nye regler for legetøj beregnet til alle aldre.
  • Grænseværdier for nitrosaminer og nitroserbare stoffer, der kan være kræftfremkaldende, skal sænkes væsentligt.
  • Indfør ”Generic Risk Management Approach”, som betyder at kemiske stoffer i udgangspunktet er forbudt, hvis de har negative egenskaber, og som kun undtagelsesvis er tilladt, hvis virksomhederne kan bevise, at de ikke er skadelige ved specifik brug.
  • Indtænk kombinationseffekter - eller cocktaileffekten - af uønskede kemikalier.
  • Børn er mere sårbare – brug et forsigtighedsprincip i produktionen af legetøj.
  • Sørg for nok ressourcer til effektiv markedskontrol og håndhævelse.
 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller forplantningsevnen), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Forbyd fluorstoffer i fødevareemballage i hele EU.
  • Sørg for nok ressourcer til effektiv markedskontrol og håndhævelse.
  • Alle materialer skal reguleres - også silikone, pap og papir, print, palmeblade mv.
  • Stil samme krav til nye og genanvendte materialer.
  • Sikkerhedstest før markedsføring - også for NIAS (Non Intended Added Substances).
  • Indfør: No Data = No Market, hvilket betyder, at hvis data ikke er på plads, så må man ikke markedsføre et stof eller et produkt.

   

 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Forbyd CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller menneskets forplantningsevne), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte.
  • Simplificér etiketten. Max tre sprog. Håndhæv læsbar tekst.
  • Digital indholdsdeklaration bør kun være et supplement.
 • Forbrugerrådet Tænk kræver bl.a.:

  • Komplet indholdsfortegnelse på det fysiske produkt og online.
  • Generelt forbud mod CMR-stoffer (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller forplantningsevnen), særligt problematiske stoffer fra EU’s kandidatliste og hormonforstyrrende stoffer - også de mistænkte og fluorstoffer i forbrugerprodukter.
  • Data fra SCIP databasen bør integreres i Tjek Kemien appen (AskREACH/ Scan4Chem). SCIP databasen indeholder information om brug af særligt problematiske stoffer fra EU’s liste i udvalgte produkter.
  • Indfør ”Generic Risk Management Approach”, som betyder at kemiske stoffer i udgangspunktet er forbudt, hvis de har negative egenskaber, og som kun undtagelsesvis er tilladt, hvis virksomhederne kan bevise, at de ikke er skadelige ved specifik brug.
  •  Inkludér miljøparametre PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk), vPvB (meget persistent, meget bioakkummulerende (vPvB), PMT og vPvM.
  • Indfør: No Data = No Market, hvilket betyder, at hvis data ikke er på plads, så må man ikke markedsføre et stof eller et produkt.
  • Inkludér kombinationseffekter - eller bedre kendt som cocktaileffekten - i sikkerhedsvurderinger.

Sådan kan virksomheder bruge Forbrugerrådet Tænk Kemis arbejde

Virksomheder kontakter jævnligt Forbrugerrådet Tænk Kemi for at høre mere om, hvordan de enten kan blive bedre til at undgå uønskede kemikalier i deres produkter, eller hvordan de får produkter med i vores to apps, Kemiluppen og Tjek Kemien.

 

Sådan kan din virksomhed blive bedre til at undgå uønsket kemi

 • Vores anbefaling til virksomheder er at udfase brugen af problematiske indholdsstoffer, som er allergifremkaldende eller mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende – også selvom indholdsstofferne er lovlige at anvende, og koncentrationen er lav.

  Følgende stoffer bør ikke være i din virksomheds produkter, hvis I vil gøre det lettere for forbrugerne at vælge plejeprodukter uden en række stoffer, der kan være allergifremkaldende eller er mistænkt for at være hormonforstyrrende:

  • Methylisothiazolinone, der er allergifremkaldende.
  • Parabener, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Cyclopentasiloxane, cyclotetrasiloxane, cyclohexasiloxane og cyclomethicone der er mistænkt for at være hormonforstyrrende og belastende for miljøet.
  • BHT og BHA, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • DMDM hydantoin, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea og andre formaldehyd fraspaltende konserveringsmidler, der er allergifremkaldende.
  • Ethylhexyl methoxycinnamate, ethylhexyl salicylate, octocrylene, homosalate og andre UV-filtre, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Bytylphenyl methylpropional og benzyl salicylate, der er parfumestoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Salicylic acid og sodium salicylate, der er mistænkt for at kunne påvirke forplantningsevnen.
  • Parfume i baby- og børneprodukter, der er allergifremkaldende.
  • Andre stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

  Disse er nogle af dem, der oftest udløser bedømmelsen C-kolben i appen Kemiluppen og i Forbrugerrådet Tænk Kemis test af personlige plejeprodukter.

 • Forbrugerrådet Tænk Kemi opfordrer til, at forbrugere er opmærksom på brugen af parfumerede produkter, hvis de ønsker at minimere risikoen for parfumeallergi.

  Parfumerede plejeprodukter får en middel bedømmelse i Kemiluppen (B-kolbe).

  I bedømmelsen omfatter parfume:

  • Parfume
  • De deklarationspligtige parfumestoffer
  • Andre parfumestoffer, som EU's videnskabelige komite, SCCS, har vurderet kan give allergi
  • Planteekstrakter, som EU's videnskabelige komite, SCCS, har vurderet kan give allergi

  Virksomheder kan også overveje deres brug af parfume i produkter. Du kan hjælpe med at give forbrugerne et valg ved at tilbyde parfumefri produkter.

  Forbrugerne har også lettere ved at træffe et valg, hvis der er en tydelig angivelse af parfume på produktet.

 • Appen Kemiluppen tjekker personlige plejeprodukter for problematiske indholdsstoffer. Produkter vurderes med en A-, B- eller C-kolbe, hvor A er det bedste.

  Har dit produkt fået den bedste vurdering A-kolben, må du gerne markedsføre dig med det.

  Det kræver dog, at du først sender markedsføringsmateriale til godkendelse hos projektchef Claus Jørgensen på cj@fbr.dk.

 • I appen Kemiluppen sendes produkter med en B- og C-bedømmelse til høring hos virksomheden, der står bag produktet. 

  Virksomheder får derved mulighed for at tjekke, hvorvidt INCI-listen for det pågældende produkt er korrekt. 

  Skriv til kemiluppen@fbr.dk, hvis INCI-listen for produktet ikke er korrekt.

  Ved den bedste kemibedømmelse sendes en orienteringsmail til virksomheden bag produktet.

 • I Kemiluppen sender forbrugerne selv produkter ind til appen. Det betyder, at der kan snige sig udgåede produkter ind.

  Udgåede produkter vil vi meget gerne rydde ud i, så informationen til forbrugerne om produkternes indholdsstoffer bliver så korrekt som muligt.

  I Kemiluppen retter vi oplysninger om produktets indholdsstoffer, hvis din virksomhed oplyser, at der er tale om et ældre produkt eller et produkt, der er blevet omformuleret.

 • Din virksomhed kan også selv indrapportere produkter til appen Kemiluppen:

  Scan produkterne med appen.

  Send følgende til kemiluppen@fbr.dk:

  • Stregkode
  • Navn på produkt
  • INCI-liste

  Så sørger vi for at vurdere og udgive produkterne hurtigst muligt.

  Stopper din virksomhed med at bruge et problematisk stof i et produkt, eller laves der i øvrigt ændringer til INCI  eller emballage, vil vi opfordre dig til at gøre os opmærksom på det til kemiluppen@fbr.dk.

  Så kan ændringen komme med i Kemiluppen.

 • Forbrugerne har ret til at få svar på, om produkter indeholder stoffer fra EU's kandidatliste. Til det formål har Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Miljøstyrelsen udviklet appen Tjek Kemien.

  Tjek Kemien fungerer som et kommunikationsværktøj mellem forbrugerne og virksomhederne.  

  Tjek Kemien kan du og din virksomhed bruge til at fortælle forbrugerne, at virksomhedens produkter er fri for problematiske kandidatlistestoffer.

  Din virksomhed kan være på forkant og lægge informationer om produkter ind i databasen, allerede inden forbrugerne spørger til det. På den måde får forbrugerne svar med det samme, når de scanner et af virksomhedens produkter.

  Forbrugerrådet Tænk Kemi opfordrer virksomheder til at svare og imødekomme forbrugernes ønske om at vide mere, selvom det ikke er et lovkrav at svare på en forespørgsel, hvis produktet ikke indeholder kandidatliste stoffer.

Vi udfører uafhængigt arbejde

Forbrugerrådet Tænk Kemi arbejder uafhængigt af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier.

Forbrugerrådet Tænk Kemi koordinerer løbende med Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen i forbindelse med vores aktiviteter, herunder test og undersøgelse af produkter for indhold af sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Spørg os om kemi

Har du brug for hjælp til at forstå komplicerede ingredienser i dine personlige plejeprodukter? Eller vil du vide mere om, hvordan du undgår uønsket kemi i dit barns hverdag?

Så kontakt vores kemieksperter, der sidder klar med svar på dine spørgsmål.

 • Mail: Kemi@fbr.dk
 • Telefon: 72 11 88 88, der er åben tirsdag-torsdag kl. 9-14.

Find os på sociale medier

Du kan også følge Forbrugerrådet Tænk på Instagram, hvor vi ofte deler kemitest.