10 anbefalinger, der giver bedre konkurrence i finanssektoren
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

10 anbefalinger, der giver bedre konkurrence i finanssektoren

Interessekonflikter, sammenbundne produkter og uforståelige dokumenter gør det svært at være forbruger i den finansielle sektor, og det hæmmer konkurrencen.

Foto: Getty Images
Mand frustreret over uforståelige bankdokumenter

Alle forbrugere skal have en bankkonto for at få udbetalt en indkomst eller gennemføre almindelige betalinger.

Banker og andre finansielle institutioner er på den måde en helt nødvendig del af livet for alle forbrugere – og det er et reelt samfundsproblem, hvis forbrugerne ikke stoler på sektoren.

Vi har i længere tid set en udvikling i den finansielle sektor, der bekymrer os, og som vi mener svækker konkurrencen og skaber interessekonflikter, der kan koste forbrugerne dyrt.

Et eksempel er formidlingsprovisioner, som bankerne kan modtage, når de via rådgivning henviser dig til eksempelvis en investeringsfond eller et realkreditinstitut. Her er der en oplagt risiko for, at du bliver rådgivet derhen, hvor provisionen til banken er størst, fremfor derhen hvor dine interesser varetages bedst.

En forudsætning for god konkurrence er, at danske forbrugere nemt kan træffe et godt og trygt valg i den finansielle sektor, når de fx skal vælge et lån eller tegne en pensionsordning.

Desværre ser vi, at almindelige aftaledokumenter i banken kan være alenlange og have et lixtal, der ligger på højde med en ph.d.-afhandling. Den finansielle sektor har slet ikke været god nok til at give forbrugerne mulighed for at sammenligne deres produkter og priser.

Vi ved, at de danske forbrugeres tillid til bankerne er i frit fald. Samtidig har sager om fx forkert gældsopkrævning og de finansielle supermarkeders indhegning af kunder har rejst en debat om, hvorvidt konkurrencen er god nok i den finansielle sektor.

Vores anbefalinger

Vores anbefalinger vil gøre det nemmere at være forbruger og vil forbedre tilliden til den finansielle sektor, hvis de bliver ført ud i livet.

For som helt almindelig forbruger skal du have en chance for at forstå, hvad det er, du skriver under på nede i banken eller hos pensionsselskabet. Derfor anbefaler vi lang mere letlæselige dokumenter.

Vi anbefaler også et totalforbud mod formidlingsprovisioner i sektoren, og at finansielle virksomheder skal rapportere offentligt om interessekonflikter og i øvrigt gives incitamenter til at sikre forbrugerbeskyttelsen – og ikke kun til at nå bestemte mål for omsætning og vækst.

Vi mener, at det er vigtigt for både forbrugerne og samfundet som helhed, at konkurrencen i den finansielle sektor er god, og der ikke er barrierer for, at kunderne kan flytte rundt mellem virksomhederne.

Forbrugerrådet Tænks 10 anbefalinger til den finansielle sektor

Forbrugerrådet Tænk arbejder for at styrke forbrugernes handlekraft, så alle danske forbrugere kan træffe et trygt valg. På det finansielle område arbejder vi for at skabe effektiv konkurrence, som sikrer de bedste og billigste finansielle ydelser til forbrugeren.

Læs alle 10 anbefalinger her