Det klimavenlige valg skal være det lette valg
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Det klimavenlige valg skal være det lette valg

I Forbrugerrådet Tænk har vi samlet en række konkrete bud på, hvordan det klimavenlige valg kan blive det lette valg, så vi forbrugere kan bidrage bedst og mest muligt til den grønne omstilling.

Folketingsvalget i 2019 udmærkede sig ved, at klima var højere på vælgernes og forbrugernes dagsorden end nogensinde før. Faktisk var klima - næstefter velfærd - det vigtigste emne for danskerne, når de skulle sætte deres kryds. De første undersøgelser af vælgeradfærd ved kommunalvalget sidste år viser, at den grønne omstilling siden kun er kommet til at fylde endnu mere hos danskerne.

Danske forbrugere vil altså gerne ændre adfærd og bidrage til at nå klima- og verdensmål. De har bare svært ved det. En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer har vist, at hele 95 procent af danskerne har enten ændret adfærd eller er villige til at ændre adfærd af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Vi vil med andre ord gerne gøre ”det rigtige” som forbrugere. Men det er desværre ikke altid lige til. I en undersøgelse, vi har gennemført i Forbrugerrådet Tænk, svarer syv ud af ti forbrugere, at det er svært at gennemskue, om der er taget hensyn til klimaet i produktionen af de produkter, de køber. Det skal vi gøre noget ved.

Den seneste rapport fra FN's klimapanel (april 2022) peger da også på, at der på en række områder der påvirker vores forbrug, er potentiale for at opnå betydelige CO2-reduktioner. Det drejer sig om alt fra vores fødevarer, holdbarheden af de produkter vi køber, til energirenoveringer og øget et brug af kollektiv transport.

Politisk vil regeringen, som en del af den køreplan, der skal bringe os hen til en 70 procents reduktion af C02-udledningen, sætte klimaet på dagsordenen i 2022 med et udspil om klimavenlige valg i hverdagen, der skal motivere og hjælpe forbrugere og erhvervsliv til en mere klimavenlig adfærd. Det initiativ hilser vi, som forbrugernes medlems- og interesseorganisation meget velkomment.

Forbrugerne kan og skal ikke redde verden alene. Men vi er med vores daglige valg med til at skubbe til den forandring, der skal skabe den grønne omstilling og sørge for, at vi for eksempel når målet om en 70 procent reduktion og lever op til FN's Verdensmål. Derfor er forbrugeroplysning vigtig, men kan ikke stå alene, når vi står overfor en grundlæggende omstilling af vores samfund og verden. Skal køreplanen faktisk bringe os frem til vores destination til tiden, er der brug for rammer, regulering og håndhævelse, der stiller krav til design, produktion, salg og markedsføring og gør det klimavenlige valg let tilgængeligt og let at vælge til, uanset hvilken forbruger vi er, eller hvor vi bor i landet.

Initiativer der skal sikre, at det bliver nemmere at træffe det klimavenlige valg i hverdagen, skal tage udgangspunkt i forbrugernes egen virkelighed. Det skal skabe rammerne for et klimavenligt valg i indkøbet til aftensmaden, når vores hvidevarer går i stykker, eller når vi skal købe nyt tøj. Forbrugerne vil gerne være en del af den grønne omstilling, men rammerne skal skabes politisk.

I Forbrugerrådet Tænk har vi her samlet en række konkrete politiske bud på, hvordan det klimavenlige valg kan blive til et lettere valg for forbrugerne, så vi danske forbrugere kan bidrage bedst og mest muligt til den grønne omstilling. Nu er det op til beslutningstagerne at skabe rammerne.

Anja Philip, Formand,

Forbrugerrådet Tænk