6 kriterier klimamærkning af fødevarer skal opfylde
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

6 kriterier, som klimamærkning af fødevarer skal opfylde

Vores undersøgelse viser, at det haster med at få udarbejdet et klimamærke, som forbrugerne kan navigere efter i indkøbssituationen.

Foto: Getty Images
Kvinde i supermarked med kurv

En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viste for nyligt, at danske forbrugere har vanskeligt ved at gennemskue, hvilken mad de skal vælge i supermarkedet for at mindske deres klimaaftryk.

Tre ud af fire adspurgte svarede, at de havde svært ved at gennemskue, hvilket klimaaftryk fødevarerne har. Og kun to ud af 1.144 adspurgte forbrugere kunne placere otte almindelige madvarer i den rigtige rækkefølge efter, hvor klimabelastende de var.

Kvinde leder efter klimamærke på indkøb

Forbrugere savner klimamærkning

Kun 12 procent af forbrugerne oplever, at fødevarernes indpakning – og den information og mærkning de finder der – hjælper dem til at vælge mindre klimabelastende madvarer.

Læs undersøgelsen her

Forbrugerne efterspørger mere information i indkøbssituationen om fødevarers klimaaftryk.

Vi mener, at undersøgelsen understreger, at det haster med at få udarbejdet et klimamærke, som kan hjælpe forbrugerne med at navigere i indkøbssituationen og dermed bidrage til den grønne omstilling. 

Derfor bør de danske myndigheder indføre en klimamærkning af fødevarer, som kan hjælpe forbrugerne med at træffe mere klimavenlige valg på et ensartet og oplyst grundlag.

Her er det afgørende, at det er oplysning til forbrugeren, og at det er modtageren, der er i centrum, og vi mener, at et klimamærke skal leve op til en række kriterier for at sikre uafhængighed, troværdighed og forbrugervenlig kommunikation.

Derfor foreslår vi, at både gode og dårlige klimavalg skal mærkes. At det skal være muligt at sammenligne klimabelastning på tværs af kategorier, altså for eksempel sammenligne aftrykket fra en leverpostej, hummus og ost.

Og så foreslår vi at kommunikere klimaaftrykket med en skala i farvekoder i mindst fem trin, som forbrugerne kan forstå.

Vi har sendt vores bud på seks kriterier for klimamærket til Fødevareministeriet, og vi opfordrer samtidig fødevareminister Rasmus Prehn til hurtigst muligt at sætte sig for bordenden og få samlet alle parter om den vigtige opgave af hensyn til den grønne omstilling.

Forbrugerrådet Tænks 6 kriterier for klimamærkning af fødevarer

  1. Myndighederne skal drive udvikling, implementering og kontrol.
  2. Det skal være muligt at sammenligne fødevarer på tværs af kategorier.
  3. Både de gode og de dårlige klimavalg skal mærkes.
  4. Mærkningen skal ideelt set være obligatorisk frem for frivillig.
  5. Mærkningen bør være en skala med farvekoder og mindst fem trin.
  6. Mærkningen skal baseres på uafhængig klimadata udregnet på produkttypeniveau.