Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Forbrugerrådet Tænks bestyrelse

Bestyrelsen vælges af Forbrugerrådet Tænks rådsforsamling. Se bestyrelsens medlemmer her.
Foto: Forbrugerrådet Tænk

Formand i Forbrugerrådet Tænk
Anja Philip

Øvrige tillidshverv

 • Bestyrelses- og rådsmedlem i Consumer International
 • Repræsentantskabsmedlem i Nationalbanken
 • Medlem af Det Økonomiske Råd
 • Medlem af Rådet for Deleøkonomi
 • Medlem af 2030-Panelet (Verdensmålene)
 • Medlem af Det rådgivende udvalg ved IFRO KU
 • Medlem af Center for Lov og Ret, Advokatsamfundet
 • Præsidiemedlem i Experimentarium
 • Medlem af Udvælgelseskomité for dette års unge SDG Pioneer

Næstformand i Forbrugerrådet Tænk
Per Jensen

Organisation: Dyrenes Beskyttelse

Øvrige tillidshverv:

 • Præsident for Dyrenes Beskyttelse
 • Medlem af Forbrugerklagenævnet
 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning
 • Medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
 • Medlem af Det Dyreetiske Råd
 • Suppleant i Ankenævnet for Køreundervisning

Andreas Bech

Organisation: DM – Dansk Magisterforening

 • Medlem af DM’s hovedbestyrelse
 • Medlem af DM’s offentlige bestyrelse
 • AC-Tillidsmand i Erhvervsstyrelsen
 • Medlem af SF’s bestyrelse i Køge

Anita Barbesgaard

Repræsentant for de personlige medlemmer

Øvrige tillidshverv:

 • Medlem af Forbrugerklagenævnet
 • Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten
 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning
 • Medlem af Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn
 • Medlem af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
 • Medlem af Patient- og borgerudvalget for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020

Finn Borgquist

Organisation: Forbrugsforeningen

Øvrige tillidshverv:

 • Medlem af Det Finansielle Ankenævn
 • Medlem af Ankenævnet for fondsmæglerselskaber
 • Repræsentantskabsmedlem i Lån & Spar Bank

Majbrit Berlau

Organisation: Fagbevægelsens Hovedorganisation

 • Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisations Daglige Ledelse
 • Medlem af forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Medlem af hovedbestyrelsen i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Folkehjælp
 • Medlem af Plenarforsamling i Det Kriminalpræventive Råd
 • Medlem af Det Rådgivende Praksisudvalg, Ankestyrelsen
 • Medlem af bestyrelse og repræsentantskab i Foreningen til Støtte af Sygdomsramte Erhvervsaktive Borgere
 • Medlem af repræsentantskab i Kofoeds Skole
 • Medlem af Rådet for Digital Sikkerhed
 • Medlem af ETUC Social Protection Committee, Europæisk Fagbevægelse
 • Medlem af ETUC Womens’ Committee, Europæisk Fagbevægelse
 • Medlem af ITUC Womens’ Committee, International Fagbevægelse
 • Medlem af Fonden Fristaden Christianias bestyrelse

Søren Fauerskov Hansen

Organisation: Danske Studerendes Fællesråd

Øvrige tillidshverv:

 • Næstformand for Danske Studerendes Fællesråd.
 • Forretningsudvalgsmedlem i Danske Studerendes Fællesråd
 • Medlem af bestyrelsen i Danske Studerendes Fællesråd
 • Formand for Danske Elever og Studerendes Kollegieråd (DSK)
 • Medlem af Uddannelsesrådet i Københavns Kommune.
 • Styregruppemedlem i Uddannelsesalliancen
 • Næstformand i Studenterrådgivningen
 • Kriterieudvalgesmedlem i Centralindstillingsudvalget (CIU)
 • Bestyrelsesmedlem i Centralindstillingsudvalget (CIU)
 • Repræsentantskabsmedlem i DJØF
 • Repræsentantskabsmedlem i DJØF-studerende.

Tine Segel

Organisation: Forbundet Kultur og Information

Øvrige tillidshverv:

 • Formand Forbundet Kultur og Information, Biblioteksparaplyen
 • Bestyrelsesmedlem Akademikernes A-kasse
 • Medlem af PFA Kunderåd
 • Medlem af Fremfærd Bruger
 • Medlem af Advisory Board Data Ethics
 • Medlem af Repræsentantskabet for Forbrugsforeningen 1886
 • Medlem af Frederiksberg Advisory Board, Beskæftigelse
 • Medlem af Aftagerpanel ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
 • Medlem af Aftagerpanel for IT-uddannelsen, Syddansk Universitet
 • Suppleant ACs bestyrelse
 • AC, Forhandlingsudvalget for den private sektor (FHP)
 • AC, Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO)

John Nielsen

Organisation: Serviceforbundet

 • Forbundsformand for Serviceforbundet
 • Hovedbestyrelsesmedlem i LO
 • Forretningsudvalgsmedlem i CO-industri
 • Bestyrelsesmedlem i Det Kriminalpræventive Råd
 • Bestyrelsesmedlem i Forbrugsforeningen
 • Bestyrelsesmedlem i PensionDanmark
 • Repræsentantskabsmedlem i Arbejdernes Landsbank
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen til støtte af erhvervsaktive sygdomsramte borgere
 • Bestyrelsessuppleant i ALKA forsikring A/S