Sådan finansieres Forbrugerrådet Tænks arbejde
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan finansieres Forbrugerrådet Tænks arbejde

Forbrugerrådet Tænk tester hvert år tusindvis af produkter, rådgiver danske forbrugere om deres rettigheder og arbejder politisk for bedre rettigheder til danske forbrugere.

Forbrugerrådet Tænk står også bag projekter, der er til gavn for mange:

Hvor kommer pengene fra? Få svaret her.

Forbrugerrådet Tænks indtægter

Forbrugerrådet Tænk er en privat interesseorganisation, og vores indtægter kommer fra især fra tre kilder: Vores medlemmer, eksterne samarbejdspartnere og en finanslovsbevilling.

Medlemmer af Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænks cirka 90.000 medlemmer er vores største indtægtskilde – de står for næsten halvdelen af vores indtægter.

Indtægterne fra medlemmerne går til at lave test, rådgive forbrugere om købelov og markedsføring og kæmpe for gode forbrugerrettigheder over for producenter og politikere.

Anke- og klagenævn

Som medstiftere af i alt 16 private godkendte ankenævn, modtager Forbrugerrådet Tænk en årlig betaling for vores arbejde i nævnene. Betalingen er baseret på aftaler med de respektive brancheforeninger og er en forudsætning for, at vi kan deltage i ankenævnsarbejdet, det er en ikke ubetydelig arbejdsopgave for os.

Vores repræsentanter i ankenævnene står for at sikre en høj grad af legitimitet og styrker gennem deres indsats både forbrugerbeskyttelsen, forbrugernes rettigheder og tilliden til klagesystemet. En stor del af vores repræsentanter er frivillige, og der er ingen ankenævnsmedlemmer der personligt modtager betaling for at sidde i ankenævnene.

Eksterne samarbejdspartnere

Forbrugerrådet Tænk arbejder også med en række projekter som for eksempel Forbrugerrådet Tænk Kemi, Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerrådet Tænk Økonomi- og Gældsrådgivningen.

Projekterne er finansieret af eksterne samarbejdspartnere som for eksempel Tryg Fonden, Promilleafgiftsfonden for landbrug og specifikke bevillinger til enkeltstående projekter på finansloven.

Indtægterne fra eksterne samarbejdspartnere udgår cirka 20 procent af Forbrugerrådet Tænks indtægter.

Finansloven

Forbrugerrådet Tænk får hvert år også et beløb via finansloven, så vi kan rådgive og oplyse dig og alle andre forbrugere samt tale din sag overfor politikerne i arbejdet med blandt andet lovgivning.

Indtægterne fra finansloven udgør cirka 15 procent af vores indtægter.

Andre indtægter

Derudover har Forbrugerrådet Tænk også indtægter fra

  • Kontingenter fra medlemsorganisationer
  • Licensaftaler ved salg af Bedst i Test-logoer