Sådan fungerer medlemsorganisationen | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan fungerer medlemsorganisationen 

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation, der arbejder for at sikre forbrugernes rettigheder. Organisationen blev skabt i 1947 som Danske Husmødres Forbrugerråd.

Hvert år:

  • tester vi tusindvis af produkter.

  • svarer vi på tusindvis af henvendelser i vores rådgivning om købelov og markedsføring.

  • laver vi kampagner og magasiner for at sætte fokus på forbrugernes rettigheder.

  • laver vi høringssvar til politikerne, når der bliver vedtaget nye love.

Pengene til vores arbejde kommer hovedsageligt fra vores medlemmer, men vi får også penge på finansloven og fra eksterne samarbejdspartnere som for eksempel Trygfonden og Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Forbrugerrådet Tænk er medlemmernes organisation

Forbrugerrådet Tænk har over 90.000 medlemmer, der støtter vores arbejde for at sikre forbrugernes rettigheder.

Indtægterne fra vores medlemmer er Forbrugerrådet Tænks største indkomstkilde. Med medlemmernes støtte er vi i stand til at teste produkter og tale forbrugernes sag uvildigt – uden at få støtte fra andre eller modtage produkter fra producenter.

Derudover har vi også over 30 organisationer som medlemmer. Vores medlemsorganisationer spænder bredt lige fra fagforeninger og interessegrupper til patientgrupper og en forbrugergruppe.

Vores medlemsorganisationer repræsenterer sammenlagt over 1,5 millioner danskere, og med den støtte står vi stærkt, når vi taler forbrugernes sag overfor politikerne eller i medierne.

Rådsforsamlingen lægger linjerne

Skal Forbrugerrådet Tænk være for eller imod kødklister? Skal vi kæmpe imod ansigtsgenkendelse og for klimaet - eller omvendt?

Forbrugerrådet Tænks højeste organ er rådsforsamlingen. Rådsforsamlingen fastlægger, hvilke forbrugerpolitiske mål, Forbrugerrådet Tænk skal arbejde for. Det sker på rådsmøderne, som finder sted cirka tre gange om året.

Rådsforsamlingen vælger også formanden for Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerrådet Tænks bestyrelse.

Rådsforsamlingen består af repræsentanter fra Forbrugerrådet Tænks medlemsorganisationer og to personlige medlemmer.

Forbrugerrådet Tænk afholder valg til rådsforsamlingen hver andet år. Alle medlemmer kan stille op.

Det daglige arbejde

Bestyrelsen er ansvarlig for de politiske beslutninger mellem rådsmøder. Derudover står de også for at tage forretningsmæssige beslutninger og for at ansætte og afskedige ledelsen inklusiv Forbrugerrådet Tænks direktør.

Bestyrelsen består af formand, næstformand og syv medlemmer. Alle vælges af rådsforsamlingen for to år ad gangen.

Forbrugerrådet Tænks daglige arbejde med at lave test, magasiner og lobbyarbejde i forbrugernes tjeneste bliver udført af cirka 120 medarbejdere.

Den daglige ledelse består af en formand og en direktør.

Sådan er Forbrugerrådet Tænk organiseret

organigram_1

Mål, visioner og mærkesager for Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk har en vision om et Danmark, hvor alle forbrugere kan tage et trygt valg. Derfor arbejder vi for at styrke forbrugernes handlekraft. Det gør vi ved, at:

  1. Være relevante og vedkommende for forbrugerne.
  2. Gøre det let for den enkelte at træffe et godt valg.
  3. Arbejde for et forbrug i balance.

I arbejdet fokuserer vi særligt på 31 politiske mærkesager. De spænder over alt fra, at dit smart-tv skal holde længere til, at du selv skal have kontrol med dine data.