Forbrugerrådet Tænks test er uvildige og troværdige
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Forbrugerrådet Tænks test er uvildige og troværdige

Vi har ingen reklamer eller sponsorering, vi udvælger selv produkterne, og vi udarbejder grundige test.

Forbrugerrådet Tænk · 2. december 2020

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation. Vi er uafhængige af producentinteresser, hvilket betyder, at vi kan teste produkter, services og lignende ud fra forbrugernes synsvinkel. Vi kan rose nogle produkter og skælde ud på andre.

For at kunne fastholde denne position, har vi nogle vigtige grundregler:

Vi udvælger selv produkter til test

Normalt tager vi selv produkterne ned fra hylden. Det vil sige, at vi køber produkterne ind på præcis samme måde, som du gør.

Nogle gange bliver vi nødt til at købe produkterne direkte fra fabrikken for eksempelvis at være klar med en test til en bestemt sæson. Eller for at kunne nå at få den sidste nye model med i en test.

Når det er teknisk muligt, går vi normalt ud lige inden publicering og tjekker, at det testede produkt svarer til det, du kan købe i forretningen.

Vi udarbejder grundige test

Når vi tester produkter, sørger vi for at gøre det grundigt og professionelt. Vi følger relevante internationale standarder for test og bruger altid anerkendte testlaboratorier.

Når vi skal planlægge testene og vurdere resultaterne, allierer vi os med anerkendte specialister på det pågældende område - typisk er vores faglige bagland enten vores egne specialister eller samarbejdspartnere fra andre uafhængige forbrugerblade.

Vores dokumentation skal være så grundig, at det "holder i retten", hvis det skulle komme til en sag med en producent.

Vores test er stikprøvetest. Det vil sige, at vi typisk tester 1 produkt af hver slags. Vi tester altså ikke 3 ens fladskærme for at se, om vi når samme testresultat hver gang. Tester vi flere ens produkter, gør vi opmærksom på det.

Sådan tester forbrugerrådet Tænk-Film

Ingen reklamer i vores blade eller hjemmeside

Vi har ikke reklamer hos Forbrugerrådet Tænk - hverken i bladet eller på hjemmesiden.

Ingen sponsorering af vores test

Vi modtager ikke nogen form for sponsorering fra producenter eller andre kommercielle interessenter. Vi køber altid selv de produkter, vi sender til test. Udgifter til køb af produkter, test på laboratorier og ressourcer betales af vores medlemmer.

Inden en test er klar, skal:

  • Vi afdække, hvilke produkter, der er på markedet og vælge, hvilke vi vil teste
  • Vi købe ind og sende på laboratoriet
  • Laboratoriet gennemføre test og behandle og dokumentere resultaterne
  • Producenterne have resultaterne i høring og have tid til at svare
  • Vi tjekke, at produkterne er på markedet og hvilken pris de sælges til
  • Vi evaluere og vægte resultaterne og forberede artikler og webmateriale

Det betyder i praksis, at der kan gå nogle måneder fra produkter introduceres på markedet, til vi kan offentliggøre testresultaterne.

Sådan vælger vi produkttyper til test

Vi får ideer og input fra medlemmer og brugere på hjemmesiden, fra dialog med producenter og leverandører, internationale samarbejder og konferencer, og vi ser på forbrugerpolitik og Forbrugerrådet Tænks politiske mærkesager for at hente inspiration til testene.

Elektronik opdateres flere gange om året

Digitale kameraer, fladskærme og telefoner har en kortere levetid på markedet end andre produkter, og der kommer ofte nye til. Derfor tester vi elektronik oftere end andre produkter - i tilfældet med kameraer og fladskærme flere gange om året.

Vi dækker i praksis ca. halvdelen af de modeller, der kommer på markedet - men altså hele tiden med i hvert fald to-tre måneders forsinkelse.

Alle test er aktuelle, når de offentliggøres

Når vi offentliggør en bladartikel, og når vi opdaterer vores hjemmeside, tilstræber vi at tjekke, at samtlige modeller er til at skaffe i danske butikker.

Du kan på testen tydeligt se, hvornår testen senest er opdateret.

PriceRunner-priser på udvalgte test

På de test, hvor det giver mening, viser vi en pris hentet fra PriceRunner. Du vil se den billigste pris og, via et link til PriceRunner, kunne komme til en liste over forhandlere og priser. Vi vurderer løbende, om PriceRunners priser er markedsdækkende og afspejler produktets reelle pris. 

Hvis vi finder, at PriceRunners priser ikke lever op til vores krav, vil prisen blive erstattet af den pris, vi selv har fundet i vores prisundersøgelse.

Den PriceRunner-pris, som vi viser på taenk.dk, er inklusiv fragt. Det er fordi, at prisen inklusiv fragt i langt de fleste tilfælde er udtryk for varens reelle pris.

Forbrugerrådet Tænk har ingen indflydelse på hverken forhandlere eller priser hos PriceRunner, så som bruger skal man skal selv være opmærksom på, om både priser og forhandlere er troværdige og rimelige. Vær opmærksom på, at PriceRunners laveste priser ikke er en garanti for, at man ikke kan finde produktet billigere et andet sted.

Forbrugerrådet Tænk modtager betaling fra PriceRunner for antallet af klik fra taenk.dk. Al indtjening vil blive brugt til at forbedre taenk.dk.