Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Sådan har vi testet kølefryseskabene

Kølefryseskabe med en højde på mellem 180 og 205 cm er blevet testet. Modellerne er alle fritstående og har energimærkning A+, A++ eller A+++.
Af Gitte Sørensen
4. December 2014
Sådan har vi testet kølefryseskabene
Foto: ICRT

Klimaklasser angiver, hvor kølefryseskabet kan stå

Vestfrost CW 375-2M er af producenten kategoriseret som klimaklasse N, så skabet egner sig til at stå i omgivelser med 16-32 °C.

Alle andre er klimaklasse SN-T, så de er egnet til rumtemperaturer på 10-43 °C.

Køle- og fryseevne er testet på flere måder

Funktion er en samlet bedømmelse af funktionen og temperaturstabiliteten, når apparatet er indstillet optimalt, fryserens isoleringsevne, funktion ved anbefalede indstillinger og køle- og frysekapacitet.

Laboratoriet har fundet de optimale indstillinger for kølefryseskabene, så man opnår 3 °C i køleskabet og -18 °C i fryseren. Derefter er testet, hvor godt apparaterne holder temperaturen, når omgivelsernes temperatur sænkes fra 20 °C til 10 °C.

Fryserens isoleringsevne er den tid, fryseren formår at holde fødevarerne under -9 °C i tilfælde af strømsvigt.

Kølefryseskabene er blevet testet ved de indstillinger, der er anbefalet i produktets brugermanual. Ved disse indstillinger har vi blandt andet bedømt køle- og frysekapaciteten, der er et udtryk for, hvor hurtigt kølefryseskabene kan køle og fryse en større mængde madvarer ned.

Køleskabenes energiforbrug er målt

Energiforbrug er målt under testen ved optimale indstillinger og under testen af kølefrysekapacitet.

Energiforbruget er bedømt i forhold til den faktisk anvendelige volumen i skabet og under forudsætning af, at man køber stort ind én gang om ugen, og at kølefryseskabet derefter ikke åbnes i 6 dage.

Støj, brugervenlighed og kvalitet er vurderet

Brugervenlighed er en samlet bedømmelse af bl.a. instruktionsmanualen, indstillingen og brugen af kølefryseskabet, mulighed for at ændre på indretningen i skabet og afrimningsprocessen.

Støj er både målt objektivt og bedømt subjektivt af 3 personer.

Kvaliteten er subjektivt vurderet af laboratoriet ved en gennemgang af materialekvalitet og holdbarhed.

Samlet bedømmelse vægtes således:

  • Funktion 45 %,
  • energiforbrug 20 %,
  • brugervenlighed 20 %,
  • støj 10 % og
  • kvalitet 5 %.

Testen er udført i samarbejde med andre forbrugerblade i International Consumers Research and Testing, ICRT.