Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Uforståelige og urimelige vilkår i banker og realkreditinstitutter

Kampagnen "Tænk, hvis det med småt stod med stort" satte i efteråret 2015 fokus på uforståelige og urimelige vilkår i banker og realkreditinstitutter.
Af Emma Borello
Foto: Forbrugerrådet Tænk

Alt for svært at forstå lånedokumenter

Lånedokumentet i banken er vigtig læsning. Her kan du se vilkårene for, hvor meget du skylder og hvad du skal betale. Derfor skal det være til at forstå. 

Låneaftaler er imidlertid ofte lange og skrevet i et svært juridisk sprog med mange undtagelser, forbehold og betingelser.

Forbrugerne har ikke en chance for at forstå de lånepapirer, som de skriver under på i banker og realkreditinstitutter. Det satte kampagnen Det med småt i efteråret 2015 fokus på.

Urimelige og uforståelige låneaftaler

Forbrugerrådet Tænks kampagne tog udgangspunkt i en undersøgelse, der viste, at forbrugernes økonomiske forståelse ofte er mindre end mange selv går og tror.

1 ud af 4 har prøvet at skrive under på en låneaftale i banken, som de ikke har forstået fuldstændigt. Og 3 ud af 10 har slet ikke læst papirerne fra enden til anden, inden de skrev under.

I undersøgelsen blev testpersonerne spurgt til, hvad konkrete essentielle passager i lånedokumenterne betød. Kun omkring 30 %, svarede rigtigt. Resten gav op eller svarede forkert.

Stil krav til din bank, det betaler sig

Kampagnen havde til formål at gøre forbrugerne bedre i stand til at udfordre deres låneaftaler og at råbe branchen og politikere op og kræve forståelige og rimelige låneaftaler.

En låneguide og en rentetjekker gav forbrugerne en bedre forståelse af de lånedokumenter, de skriver under på. Jo bedre forbrugeren er klædt på, desto bedre rustet er forbrugeren til at stille krav til sin bank.

Nye retningslinjer for låneaftaler

Kampagnen resulterede i en øget opmærksomhed på uforståelige og urimelige aftalevilkår, og satte emnet på mediernes dagsorden.

Branchen reagerede på kampagnen og flere initiativer er iværksat.

Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet Tænk har sammen udarbejdet en række nye principper for låneaftaler, blandt andet vil låntageren fremover modtage en kort vejledning i, hvordan låneaftalen skal læses.

Kampagnens resultater er et skridt i den rigtige retning, og den har givet nye muskler til videre arbejde med forståelige og urimelige låneaftaler.