Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Forbrugernes stemme bevares

I finanslovsforslaget 2018 var der lagt op til at spare 5 mio. kr. på Forbrugerrådet Tænks grundbevilling. Det har fået mange af jer til at reagere, og det lykkedes at få det ændret. Tak for den store støtte.
tak for støtten

Finansloven bevarer forbrugernes stemme

Finanslovsforslaget lagde oprindeligt op til en beskæring af regeringens tilskud til Forbrugerrådet Tænks arbejde med 5 mio. kr. - eller en 1/3 del af grundbevillingen. Penge, der bruges til at hjælpe og repræsentere forbrugerne på en lang række områder for eksempel med rådgivning og information.

Finansloven for 2018 blev imidlertid vedtaget fredag den 8. december uden den varslede beskæring af Forbrugerrådet Tænk. Politikerne har altså valgt at lytte til den massive opbakning, I har leveret.

Tak for jeres støtte

Tak til alle jer, der på forskellig vis har bakket op om forbrugernes stemme – med underskrifter, i organisationer, som virksomheder, brancheforeninger og politikere. 

Vi kan nu fortsætte arbejdet med at tage kampen for forbrugerne.