Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Mærkeguide: Sådan har vi undersøgt og udvalgt mærkerne

Forbrugerrådet Tænks mærkeguide indeholder en stor del af de mærker, som du kan møde, når du køber ind i Danmark. Læs her, hvad vi har kigget efter.
Af Caroline Boutrup Nielsen
11. Oktober 2016
Foto:iStock

Mærkeguidens mærker er dem, du møder i hverdagen

Mærker findes på alle typer produkter lige fra agurker og kyllinger til tandpasta, bleer og sofaer. Alle vegne er der mærker, der fortæller dig som forbruger om produktets indhold og oprindelse.

Mærkerne giver dig et hurtigt overblik over, hvor sundt, miljøvenligt og bæredygtigt produktet, du har købt eller overvejer at købe er. 

Mærkerne i mærkeguiden har vi udvalgt ud fra, hvor almindelige de er i Danmark. Alle er mærker, som du kan støde på, når du køber ind.

3 kategorier af mærker

Mærkerne i mærkeguiden kan opdeles i 3 overordnede kategorier, som afhænger af, hvem der står bag mærkerne:

Officielle mærker ejer og kontrollerer myndighederne. Den type mærker findes der en del af, og de er som udgangspunkt gode og troværdige. 

Uafhængige, private interesseorganisationer har også en del mærker på markedet. Mange af dem er gode, men nogle af dem er lidt svage i deres krav.

Virksomheder og brancheorganisationer har også en del "mærker" på markedet i form af brands og produktserier. Kvaliteten og kontrollen med disse brands og produktserienavne er tit ikke så gennemskuelig, og de mudrer derfor billedet lidt. Det kan nemlig være svært for dig som forbruger at gennemskue, om et brand reelt er en garanti for en vis standard og kvalitet, eller om det blot er et værktøj for markedsføring.

Læs mere om de problemer, der kan være med mærker

Mærker og hvad der er vigtigt at vide

Informationerne om de enkelte mærker har vi fundet på hjemmesiderne for de offentlige myndigheder, uafhængige non-profit organisationer og virksomheder, der står bag mærkerne. For at vide om et mærke er reelt og garanti for en given kvalitet, eller om der er skjulte økonomiske eller politiske interesser i mærket, har vi blandt andet søgt viden om:

Ejerskab: Hvem står bag mærket?

Kriterier: Hvilke kriterier skal et produkt eller producent leve op til for at måtte bruge mærket, og hvem har bestemt disse kriterier?

Kontrol: Hvem kontrollerer, at mærket bruges efter reglerne? 

16 udvalgte mærker er de vigtigste at kende

Forbrugerrådet Tænk har udvalgt 16 mærker, som er de vigtigste at kende, når du køber ind.

Mærkerne er udvalgt, fordi vi mener, at de:

  1. Kommer fra troværdige myndigheder eller organisationer.
  2. Gør en reel forskel, fordi de stiller høje krav til produkterne
  3. Er relevante for mange
  4. Dækker markedet bredt ved at rumme både sundhed, etik, miljø og dyrevelfærd. 

Forbrugerrådet Tænks 16 udvalgte mærker