Hvad er forskellen på æg i supermarkedet? | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Skrabeæg eller økoæg: Hvad er forskellen?

Buræg, skrabeæg, æg fra fritgående, økologiske og biodynamiske æg – hvilke skal du vælge? Få hjælp til at kende forskel på æg her.

Foto: Getty Images · 9. august 2023
En bunke med friske, økologiske æg ved siden af en bunke, som ikke er økologiske.

Æg findes i mange typer, og det kan være svært at vælge, når du står foran køledisken i supermarkedet. 

Der er forskel på pladsen i stalden, afhængigt af hvilke æg du vælger. Der er også forskel på, om hønerne har mulighed for at komme udenfor.

Få hjælp til at kende forskel på æg her.

Buræg: Sådan er forholdene

 • Buræg kommer fra høner, der går i bure af trådnet.
 • Der må være 13 høner per kvadratmeter i burene - og maksimalt ti høner i et bur.
 • Hønerne har ikke adgang til en hønsegård, så de kommer ikke udenfor.
 • Burene skal være indrettet med rede, og der skal være sand- eller støvbad og siddepinde, der giver hver høne mindst 15 centimeter at sidde på.
 • Fra 2023 er det forbudt at producere buræg i Danmark. De tilbageværende producenter får dog 12 år til at udfase produktionen.

Skrabeæg: Sådan er forholdene

 • Skrabeæg kommer fra høner, der går rundt i store flokke på typisk 6.000 høner i en stald.
 • Hønerne har adgang til reder og siddepinde, og der må være ni høner per kvadratmeter i stalden.
 • Hønerne har ikke adgang til at komme udenfor i en hønsegård.
 • Mindst en tredjedel af stalden skal være dækket af strøelse. Det kan for eksempel være sand eller halm.

Frilandsæg: Sådan er forholdene

Frilandsæg kan du vælge, hvis du vil have æg fra høner, der har mulighed for at komme udenfor.

 • Frilandsæg kommer fra høner, der har cirka samme forhold i stalden som skrabehøner. Hønerne lever altså i en stald, hvor der må være ni høner per kvadratmeter i stalden.
 • Hønerne har i modsætning til skrabeægshøner adgang til en hønsegård.
 • Hønerne skal have mindst fire kvadratmeter hver at bevæge sig på i hønsegården.

Økologiske æg: Sådan er forholdene

Økologiske æg kan du vælge, hvis du vil have æg, hvor hønerne har haft mere plads i stalden og mulighed for at komme udenfor.  

 • Økologiske æg kommer fra høner, der går i flokke i hønsehuse.
 • Økologiske høner må være op til 3.000 sammen i en flok. Der må være seks høner per kvadratmeter i staldene og hønerne skal have dagslys i staldene. 
 • Hønerne har adgang til en udendørs hønsegård, hvor hver høne skal have mindst fire kvadratmeter at bevæge sig på.
 • Hønerne får økologisk foder og må ikke få GMO-foder. 

Biodynamiske æg: Sådan er forholdene

Biodynamiske æg kan du vælge, hvis du vil have æg fra en produktion, der tager hensyn til natur og bæredygtighed – og hvor hønerne har mere plads i stalden og mulighed for at komme ud.

 • Biodynamiske æg kommer fra høner, der har cirka de samme forhold som de økologiske. Forskellen er, at landmanden skal følge særlige regler for naturpleje og bæredygtighed. 
 • Biodynamiske høner må være op til 3.000 sammen i en flok.
 • Hønerne har adgang til en udendørs hønsegård, hvor hver høne skal have mindst fire kvadratmeter at bevæge sig på.
 • Hønerne bliver fodret med biodynamisk eller økologisk foder, og de må ikke få GMO-foder.