Forsikring: Sådan finder du den bedste og billigste
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sådan finder du den bedste og billigste forsikring

Forsikringer kan være dyre og dækker dig ikke altid, når du har brug for det. Hvilke forsikringer bør du have - og hvordan finder du den, der dækker dig og dine behov bedst og billigst? Få svaret her.

Lindi Elisabeth Winkel · Foto: Getty Images · 9. august 2022
Forsikring: Sådan finder du den bedste og billigste

Forsikringer kan dække dit tab, hvis du eller dine ting lider skade, eller hvis du gør skade på andre eller deres ting. Forsikrer du dig, kan du altså undgå at ødelægge din økonomi, hvis uheldet er ude.

I dag kan du forsikre dig mod mange ting. De mest almindelige forsikringer er:

 • Indboforsikring
 • Husforsikring
 • Bilforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Rejseforsikring
 • Afbestillingsforsikring (typisk et tilvalg til rejseforsikring)
 • Fritidshusforsikring
 • Sundhedsforsikring
 • Livsforsikring
 • Ejerskifteforsikring
 • Lønsikring

Nogle forsikringer er lovpligtige. Har du bil, motorcykel, knallert, båd, hund eller hest, skal du have en ansvarsforsikring.

Låner du penge i banken til bil eller bolig, vil banken som regel kræve en kaskoforsikring til din bil og en brandforsikring til dit hus.

I Forbrugerrådet Tænk har vi i mange år beskæftiget os med forsikringsområdet og vi tester også forsikringer. Her får du vores bedste råd til at vælge, købe og skifte forsikringer.

Hvilke forsikringer har du brug for?

Prisen på en enkelt forsikring vælter formentlig ikke din økonomi, men skal du have mange forsikringer, bliver det let en stor post på budgettet.

Udover de lovpligtige forsikringer kan det være billigere for dig selv at dække det forsikrede – hvis du har råd. Men visse udgifter kan blive så store, at du ikke selv kan dække dem, og så kan forsikringen hjælpe.

Før du køber forsikring, skal du spørge dig selv:

 • Hvor stor er risikoen?
 • Hvor mange penge drejer det sig om?
 • Hvad koster dækningen?

Har du samlet flere forsikringer i ét selskab, skal du være opmærksom på, at mange forsikringsselskaber bruger skadesanmeldelser på tværs af deres forsikringsprodukter til at danne sig et samlet risikobillede af dig som kunde. Det har en undersøgelse foretaget af Finanstilsynet vist. Det er altså vigtigt, at du har med i dine overvejelser, at det fx kan betyde, at en skade på bilen kan få have betydning for prisen på din indboforsikring.

Disse forsikringer bør du have

En indboforsikring er den vigtigste forsikring for de fleste. Selv hvis du ikke selv mener, du ejer mange ting, kan det være dyrt at genanskaffe alt, hvis dit hjem for eksempel brænder. Indboforsikringen indeholder derudover en ansvarsforsikring, som dækker, hvis du gør skade på andre eller på andres ting.

En rejseforsikring er vigtig, hver gang du rejser ud – uanset om du rejser indenfor eller udenfor EU. Den dækker nemlig hjemrejse, hvis du bliver syg eller kommer til skade, og det kan løbe op i millioner, hvis du selv skal betale.

En husforsikring er ofte også god, fordi den dækker både dit hus og husejeransvar – altså hvis nogen kommer til skade på din grund og skal have erstatning. Hvis du vil låne penge, vil pengeinstituttet også have krav om, at dit hus er brandforsikret.

Sammenlign priser, vilkår og dækning på forsikring

Forsikringer dækker ikke alt. Der kan være store forskelle i dækningen fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, og priserne svinger tilsvarende.

Sammenlign derfor altid forsikringer, før du vælger.

Forbrugerrådet Tænk har sammen med F&P, som er en brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber, udviklet forsikringsguiden.dk. Her kan du sammenligne pris og dækninger på forsikringer.

Forsikringsguiden.dk dækker disse typer forsikringer:

Forsikringsguiden.dk dækker mere end 87 procent af markedet på de forsikringstyper, der er omfattet af guiden.

Er andre kunder tilfredse med forsikringsselskabet?

Når du køber en forsikring, vil du gerne lande i et godt forsikringsselskab. Antallet af klagesager over et forsikringsselskab kan give dig en idé om, hvor tilfredse deres kunder er, og hvor hårde forsikringsselskabet er i deres skadessagsbehandling.

Falder en relativt stor andel af klagesagerne i Ankenævnet for Forsikring ud helt eller delvist til kundernes fordel, er det et udtryk for en for hård skadessagsbehandling – og det er skidt for dig som kunde.

På forsikringsguiden.dk kan du tjekke, hvor mange klagesager forsikringsselskabet har. Du kan også se procentdelen af kunder, der har fået helt eller delvist medhold i klagesager hos forsikringsselskabet. Vælg "se detaljer", når du tjekker det enkelte forsikringsselskab for at læse om klagesagerne.

Vær opmærksom på, at store forsikringsselskaber med mange kunder naturligt har flere klagesager end forsikringsselskaber med færre kunder. Husk derfor, at du skal se på den relative klageandel, hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold.

Få tilbud på skrift og læs vilkårene grundigt

Når du har sammenlignet forsikringer på forsikringsguiden.dk, skal du indhente tilbud fra forsikringsselskaberne.

Kontakt 2-3 selskabet og få tilbud på skrift. Tilbuddene skal indeholde pris, selvrisiko, forsikringsvilkår og eventuelt tillægsforsikringer

Forsikringsselskaberne skal kunne tilbyde dig en forsikring, der stemmer overens med de oplysninger og priser, du er blevet oplyst gennem forsikringsguiden.dk. Gør de ikke det, skal du bede om en forklaring og forhandle pris og vilkår med dem.

Husk at læse vilkårene grundigt – der kan være store forskel på, hvad forsikringerne dækker.

Skift eller opsig forsikring på det rigtige tidspunkt

Opsiger du en forsikring? Eller skifter du til et nyt forsikringsselskab? Så koster det dig ofte et gebyr, hvis du ikke skifter på det rigtige tidspunkt.

Opsiger du forsikringer, du har haft i mindre end 1 år, kan gebyret være meget højt. Tjek derfor altid opsigelsesgebyret, inden du opsiger din forsikring.

Det er billigst at skifte forsikringsselskab:

 • Når din gamle forsikring udløber. Udløbsdatoen står på dit forsikringsselskabs hjemmeside eller i forsikringspolicen. Du kan normalt opsige forsikringen med 30 dages varsel. Du skal meddele forsikringsselskabet skiftet mindst 30 dage før udløbsdatoen.

 • I forbindelse med en skade. Har du haft en skadesag hos dit forsikringsselskab, kan både du og forsikringsselskabet opsige din forsikring med 14 dages varsel. Opsigelsen skal blot ske i perioden fra du har anmeldt en skade til senest 1 måned efter, at skadesagen er blevet afsluttet.

Opsiger du en forudbetalt forsikring, før den udløber, skal du have penge tilbage. Dit nye forsikringsselskab vil ofte sørge for det for dig. Men husk at tjekke, at du får pengene tilbage.

Fortrydelsesret på forsikring

Når du har købt en ny forsikring, har du fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten på de fleste forsikringer er som udgangspunkt 14 dage.

Finder du et bedre forsikringstilbud, lige når du har købt en forsikring, kan du altså godt fortryde købet. Det gælder også, selv om dækningsperioden er startet. Dækningsperioden er den periode, du er dækket af forsikringen i.

Har du købt en forsikring og anmeldt en skade, og vælger du så at gøre brug af din fortrydelsesret i forhold til dit køb af forsikring, vil forsikringsselskabet dog ikke dække.

Tjek forsikringen jævnligt

Forsikringsselskaberne er private virksomheder, der er sat i verden for at tjene penge. Det betyder, at der kan komme prisstigninger på forsikringerne. Vilkår og betingelser kan også ændre sig.

Forsikringsselskabet skal oplyse dig om det, hver gang de ændrer på dine vilkår. 

Tjek jævnligt markedet og se, om du kan få et bedre tilbud. Du kan også bruge dine nye tilbud til at forhandle med dit nuværende forsikringsselskab om bedre vilkår eller lavere priser.