Få hjælp til at forstå dine forsikringsvilkår
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Få hjælp til at forstå dine forsikringsvilkår

Vilkår og betingelser i din forsikring kan indeholde svære ord og udtryk. Men du skal læse dem, så du ved, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude.

Lindi Winkel · 18. april 2024

Betingelser og vilkår finder du i din forsikringspolice, når du tegner en forsikring.

Forsikringsvilkårene fortæller dig blandt andet, hvordan du er dækket, og hvordan du skal forholde dig, hvis du kommer ud for en skade.

Forsikringsselskaber opdaterer nogle gange vilkår og betingelser. Derfor er det vigtigt, at du læser din forsikringspolice, så du ved, hvordan du er dækket.

Men forsikringsvilkårene indeholder ofte lange og kryptiske ord og udtryk, der gør det svært at komme igennem og forstå de mange sider.

Læs videre og få hjælp til at forstå dine forsikringsvilkår.

Relevante vilkår skal læses grundigt

Forsikringsvilkår er aldrig ens, men de indeholder oftest nogle af de samme overskrifter. Der kan være punkter, der er mere relevante for dig, og dem skal du læse ekstra grundigt.

Udover basis forsikringen kan der være særlige vilkår, der gør, at du har behov for at tilkøbe ekstra dækning. Det kan være, hvis du for eksempel har en særlig dyr cykel eller dyr elektronik.

Ordbogen med forsikringsudtryk kan hjælpe dig

Forbrugerrådet Tænks ordbog over ord og udtryk i dine forsikringsbetingelser kan hjælpe dig til at forstå svære ord som for eksempel ran eller anskrig.

Forsikringsvilkår: Det betyder ordene

 • Anskrig betyder råb om hjælp for eksempel i forbindelse med et tyveri. 

  Anskrig har betydning for, hvor meget du kan få i erstatning, hvis du bliver udsat for tyveri. 

  Har du ikke gjort anskrig og råbt om hjælp, betegner forsikringsselskabet tyveriet som "simpelt tyveri," og så kan du eksempelvis ikke få erstatning for stjålne kontanter.

 • En begivenhed i forsikringssprog er betegnelsen for den hændelse, som kan udløse erstatning fra din forsikring.

 • En familieforsikring kaldes ofte også en indbo- eller basisforsikring.

  Forsikringen giver dig erstatning ved tyveri og indbrud, og hvis nogle af dine ejendele bliver beskadiget.

  Ansvarsforsikring og retshjælp er også en del af indboforsikringen. Familieforsikringen dækker oftest hele husstanden.

 • Forsikringsaftaler om eksempelvis en indboforsikring eller en ulykkesforsikring bliver almindeligvis forlænget for 1 år ad gangen. Det gælder, hvis du ikke selv har opsagt aftalen eller aftalt, at forsikringen skal løbe i en tidsbegrænset periode.

  Forfaldsdatoen er den dato, hvor forsikringen forlænges med en ny periode.

  Forfald betyder ikke, at du skal tegne forsikringen igen, når der er gået 1 år. Til gengæld vil du nogle gange skulle betale et gebyr, hvis du opsiger din forsikring på et andet tidspunkt end forfaldsdatoen. 

 • Kort opsigelsesvarsel er en mulighed hos mange forsikringsselskaber. Det betyder, at du kan opsige din forsikring med 30 dages varsel til den 1. i en måned.

  Opsiger du din forsikring på andre tidspunkter end forfaldsdatoen, vil du typisk skulle betale et gebyr. Størrelsen på gebyret afhænger af dit forsikringsselskab. 

 • Forsikringssummen er det maksimale beløb, du kan få dækket, hvis der sker en skade, som din forsikring dækker. Forsikringssummen kaldes også indbosummen, hvis der er tale om en indboforsikring.

  Indbosummen skal passe til, hvor meget du ejer. Er din indbosum sat for lavt i forhold til dine værdier, kan du ikke få fuld erstatning, hvis uheldet er ude.

  Er din indbosum omvendt sat for højt, spilder du penge på at betale for dækning, du ikke kan gøre brug af. Uanset hvor stor indbosummen er i dine forsikringsvilkår, kan du nemlig aldrig få flere penge udbetalt i erstatning, end hvad der svarer til det tab, du har haft.

  Nogle indboforsikringer er sumløse - her behøver du ikke regne ud, hvor meget alt dit indbo er værd for at fastsætte en forsikringssum. Det betyder, at du ikke bliver overforsikret. Til gengæld kan du heller ikke skrue på, hvor meget du betaler for forsikringen ved at sætte forsikringssummen ned.

  En sumløs forsikring har ofte begrænsninger på visse grupper af indbo eller et loft over erstatning på enkelte genstande. Har du dyre møbler, dyr kunst eller andet, skal du læse betingelserne grundigt.

 • Forsætlig forvoldt skade betyder, at skaden er lavet med vilje. Forsæt har derfor betydning for, om du kan få erstatning eller ej. Du kan som udgangspunkt ikke få erstatning, hvis der er tale om forsæt.

 • Køber du en ny forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du modtager policen med dine forsikringsbetingelser. Dette gælder også, selv om den periode, hvor den nye forsikring dækker, er startet.

  Opsiger du en aftale, inden fortrydelsesretten udløber, kan forsikringsselskabet ikke kræve, at du betaler præmie. Fortryder du en aftale, efter du har anmeldt en skade hos selskabet, dækker forsikringen dog ikke, og du kan ikke få erstatning.

  Fortrydelsesret har du på nogle forsikringer i helt op til 30 dage, men det er vigtigt, at du orienterer dig i dine forsikringsvilkår, når du tegner forsikring.

 • Genlevering er en måde at få erstatning på, hvis uheldet er ude. Det betyder, at du får et nyt eksemplar af det produkt, du skal have erstatning for, eller at du får et tilsvarende produkt i stedet for at få udbetalt en kontanterstatning. 

 • Indbo er generelt set de ejendele, der hører til i et privat hjem. I indboforsikringen skelner man mellem det almindelige indbo og særligt indbo.

  Almindeligt indbo er ejendele, du kan få erstattet gennem din indboforsikring, hvis uheldet er ude.

  Dyre cykler, værdifulde smykker eller kunst og antikviteter er særligt indbo. Særligt indbo er ofte dækket under andre betingelser end almindeligt indbo. Tjek dine forsikringsvilkår for at være sikker på, hvordan du er dækket.

 • Kontanterstatning er betegnelsen for, at du får rede penge i stedet for en ny genstand. Vælger du at få din erstatning i kontanter, får du typisk ikke et beløb, som svarer til den nye genstands værdi.

  Beløbet vil ofte være lavere, fordi dine ejendele mister værdi over tid. Du kan få erstatning, der svarer til nyværdien, hvis din forsikring dækker ”ny for gammelt”-princippet. 

 • "Nyt for gammelt" betyder, at du får udbetalt en kontanterstatning, der svarer til nyværdien af det produkt, forsikringsselskabet skal erstatte.

  Dækker din forsikring ikke efter "nyt for gammel"-princippet, har det betydning for erstatningen, hvor gammelt produktet er, og hvilken stand det var i, da du mistede det eller det blev skadet.

  Jo ældre og jo mere slidt genstanden er, jo mindre kan du få i erstatning.

 • Ran betyder åbenlyst tyveri, hvor der ikke trues eller bruges vold. Der er tale om ran, hvis den, der bliver udsat for tyveri, eller andre tilstedeværende bemærker tyveriet, mens det sker.

 • Retshjælpsforsikringen er for eksempel en del af din indboforsikring. Den dækker nogle af de omkostninger, du får, hvis du havner i retssager, der er opstået i privatlivet.

  Skattesager er ikke dækket af retshjælpsforsikringen, ligesom for eksempel sager om skilsmisse, inkasso eller ansættelsesforhold normalt heller ikke dækkes.

  Modpartens sagsomkostninger dækkes af retshjælpsforsikringen, hvis du taber retssagen.

 • Samlerabat er den rabat, du kan blive tilbudt, hvis du samler flere forsikringer hos ét selskab.

  Bliver du tilbudt samlerabat, skal du være opmærksom på, om rabatten rent faktisk giver dig den bedste pris. Bed altid selskabet om også at sende dig et tilbud, som viser, hvad hver enkelt forsikring koster, hvis du køber dem hver for sig.

 • Selvrisikoen er det beløb, du selv skal betale, hvis du skal have erstatning i forbindelse med en skade eller et tyveri. Selvrisikoens beløb varierer fra selskab til selskab, og i nogle tilfælde kan du få sænket selvrisikoen, hvis du vil betale mere for din forsikring.

 • Særligt privat indbo betegner ejendele, som der er særligt stor risiko for, at en tyv vil gå efter. Det kan eksempelvis være antikviteter, visse smykker eller kunstværker. Der kan være forskel på, hvordan forsikringen dækker særligt privat indbo og almindeligt indbo.

 • Uagtsomhed bruger forsikringsselskabet til at beskrive en situation, hvor du kunne have undgået en skade, hvis du havde været så opmærksom eller påpasselig, som man normalt kan forvente.

  Simpel uagtsomhed kan for eksempel være, hvis din taske bliver stjålet fra en bagageboks på et fly eller i et tog, mens du sidder lige ved siden af.

  Grov uagtsomhed kan for eksempel være, hvis du efterlader din taske uden opsyn på en bænk i en park, mens du spiller fodbold.

 • Voldeligt opbrud betyder synlige tegn på indbrud, som for eksempel et smadret vindue eller en ødelagt lås.